Fra ønskedrøm til realitet

drange for meg er det

Klimaforsker Helge Drange er ikke blant dem som pleier å lese statsbudsjett, innrømmet han. Men det hadde han gjort foran møtet med lokallagene i BKA, der temaet var regjeringens «grønne bok» – og hva som må til for å komme på offensiven og nå målet om 55 % klimakutt i 2030. Foreløpig framstår det som en ren ønskedrøm.

Video: Se Helge Dranges foredrag og diskusjon på møtet med Besteforeldrene. Tilgang med kode «86Ce!5Yr»


Nødvendig grep

Det var ikke tilfeldig at nettopp professor Helge Drange, fra Bjerknessenteret i Bergen, var invitert til møtet med besteforeldreaktivister over hele landet. Han har gjennom mange år markert seg som en uavhengig og frittalende forsker, og har vært tydelig på at det er et veldig gap mellom mål og midler i norsk klimapolitikk.

Dette gapet ble også hovedtema for møtet med BKA. «Grønn bok», som klimaminister Barth Eide la fram som en del av årets statsbudsjett, gir ifølge klimaforskeren en god beskrivelse av situasjonen, og er et godt og nødvendig politisk grep. – Vi trenger et årlig klimabudsjett, og et nasjonalregnskap som ikke bare omfatter kroner og øre, men utslippene og det mangfold av natur som vi er så avhengig av.

På etterskudd

Men per i dag er vi ikke der vi skal være i det hele tatt, fastslo Helge Drange. Derimot har vi en dobbeltkommunikasjon som er farlig. På den ene siden ligger klimamålene fast, som en slags ønskedrøm. – Men så kommer vi til 2030, og så er vi like langt unna der vi skal være – slik vi har sett også flere ganger tidligere. Resultatet blir at man mister tiltro til politikerne. Det er et demokratiproblem.

– Når man leser gjennom denne grønne boka, slik jeg har gjort, er det veldig mange sektorer som berøres, men der man samtidig ikke helt vet hvordan tilstanden er, bortsett fra at vi er kraftig på etterskudd. Det er veldig bra å vise fram bredden av tiltak som må på plass. Men vi trenger også konkrete delmål, på kort sikt. For meg er det helt i det blå hvor Norge skal være til neste år, eller to eller tre år framover.

Behov for kontrollorgan

Et hovedpunkt for Helge Drange var behovet for et klimapolitisk revisjonsorgan. En uavhengig instans som sitter over tid, med skiftende regjeringer, og som kan være vaktbikkje, eller komme med rosende ord, basert på vurderinger av dokumenterbare effekter av politikken som føres, skritt for skritt, år for år. – Det vil ikke bare være kontroll og ettersyn, men nødvendig informasjon til offentligheten og velgerne om hvordan det faktisk går.

– Dette ville jeg ønske meg i Norge, og dette synes jeg godt Besteforeldrenes klimaaksjon kan vurdere å fremme som et krav. Skal den grønne boka bli mer enn en nasjonal ønskedrøm, trenger vi politiske reformer, også på institusjonelt nivå, avsluttet Helge Drange, som også ga uttrykk for sin begeistring for BKA. – Noen må være tydelige på at det dreier seg om et verdivalg. Og det er dere besteforeldre veldig gode på!


Fra Helge Dranges foredrag. Se alle lysarkene HER

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*