Fra oljå til …

rettferdig grønn
Fra dagens møte med rapportlansering i Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Tirsdag var Besteforeldrene invitert til lansering av rapporten “Rettferdig grønn omstilling” i Stavanger. Den er laget for Broen til framtiden, og ser på hva en styrt omstilling, med stans i leting etter olje og gass og avvikling av all petroleumsproduksjon fra 2050, vil ha å si for sysselsetting og kompetanse i petroleumsnæringen.

Av Silvia Kriz,
lokallagsleder BKA Sør-Rogaland

Prosjektleder Rolf A. Røtnes fra Samfunnsøkonomisk Analyse presenterte rapporten. Arbeid i eller i tilknytning til olje- og gassvirksomhet utgjør 18 % av alle timeverk utført i Norge, fortalte han.  Petroleumsindustrien har langt større betydning for statens inntekter enn for sysselsetningen. En umiddelbar stans i leting i 2024 ville føre til at rundt 10 000 måtte forlate sektoren, de fleste i leverandørindustrien.

Du kan lese hele rapporten her: Rettferdig grønn omstilling

I årene fram mot 2050 vil både investeringer og sysselsetting i petroleumsindustrien uansett falle, og ca. 70 000 vil pensjonere seg. Totalt har rapportforfatterne regnet seg fram til at netto 27 000 personer må forlate sektoren hvis politikken om letestans i 2024 og avvikling i 2050 gjennomføres.

Det er ikke så mange sett nasjonalt, men det kan likevel ha store konsekvenser for den enkelte og lokalt, særlig i sårbare samfunn der det er få andre arbeidsmuligheter. Totalt i Norge vil økt etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse være betydelig større, først og fremst i helse- og sosialsektoren, men også i kunnskaps/IT sektoren og nye grønne industrier. Men en av utfordringen er at disse arbeidsplassene ikke nødvendigvis kommer der de som mister arbeidet bor. Det vil kreve tiltak for å ivareta interessene til både arbeidere og lokalsamfunn.

Anbefalingene i rapporten oppsummert:

 • Etablere en helhetlig, deltakende prosess for rettferdig omstilling, der både klimamål og sosial rettferdighet blir ivaretatt
 • På individnivå: støtte til etterutdanning og kompetanseutvikling
 • I lokalsamfunn som er særlig sterkt berørt: støtte til å utvikle nye sysselsettingsmuligheter
 • Legge til rette for vekst i et bredt utvalg av grønne verdikjeder, spesielt dem som er tilpasset kompetanse i petroleumsvirksomhet og leverandørindustrien.

Etter presentasjon av rapporten fikk vi en panelsamtale ledet av Tor Hetland, kommentator  Stavanger Aftenblad. Deltakere var Camilla Houeland (forsker Fafo), Jo Jenseg (avtroppende leder, LO i Stavanger), Jeanette Lea Romslo (leder, Fagforbundet Ung), Tone Grindland (regiondirektør, NHO Rogaland) og Randi Storhaug (nestleder i Naturvernforbundet).

Noen høydepunkter fra samtalen:
«… i det rikeste fylket i det rikeste landet, og så lurer vi på om vi har råd …» (Camilla Houeland)
«Vi må alle omstille oss. Leverandørindustrien er i gang med omstilling, f. eks av maritim sektor.» (Tone Grindland)
«De unge forventer at arbeidslivet går i grønn retning. Trygg og meningsfull arbeidsplass er viktigst.» (Jeanette Lea Romslo)
«De har velferd i Sverige og Danmark også – uten store oljeinntekter. Ability og Odfjell tjener allerede mer på geotermisk energi (i EU) enn på olje.» (Jo Jenseg)
«Utfasing jo før jo bedre- Å la det skli, blir veldig ubehagelig siden. Arealene er brukt opp, nye næringer og fornybar energi må bygges på grå arealer. Vi må venne oss til at vi bare kan bruke de samme arealene, de samme menneskene og den samme energien.» (Randi Storhaug)


FAKTA: Broen til framtiden er en allianse som består av Fagforbundet, LO i Oslo, Norsk Tjenestemannslag (NTL), EL&IT Forbundet, Handel og Kontor, Naturviterne, Samfunnsviterne, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Norges Kristne Råd, Concerned Scientists, Besteforeldrenes klimaaksjon, For Velferdsstaten, Bærekraftig Liv, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og ForUM. BKA har gitt kr 10 000 til utarbeiding av rapporten, som er skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse, Fafo og THEMA Consulting.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Gunn Kari Hygen | 29.04.2024

  Dessverre opererer Samfunnsøkonomisk analyse (SA)med 95.000 i petroleumsnæringen.
  SSB opererer med 140.000.
  SA har trukket fra ca. 40.000 som de mener har generisk kompetanse og derfor lett kan benyttes andre steder.

  Jeg mener at det er meget uheldig at SA har gjort dette. Vi kan bli tatt til inntekt for at vi bagatelliserer omstillingen vekk fra petroleum.
  Disse 40.000 som SA har trukket fra, er personer som leverer til oljevirksomheten i dag og har behov for andre kunder ved nedgang i oljevirksomheten.
  Så litt forklaring vedrørende SSB: i sin kodete næringstatistikk har de bare vel 60.000 i oljevirksomheten. De vet at dette er for lite og kjører såkalte kryssløpsanalyser der tallet 140.000 kommer fram.
  I tillegg er det også kjørt såkalte innkjøpsanalyser som viser tall i området 140.000 til 190.000. I det siste tallet er alle årsverk knyttet til eksporten av varer og tjenester fra leverandørindustrien ( ca 30.000).

  Vi bør bruke SSBs offisielle tall og ikke krumspring fra SA.
  Hilsen Gunn Kari Hygen. 93043212

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*