Oslo: BKA landsmøte 2024

  • DATO: 
    27/04/2024 - 28/04/2024
  • Klokkeslett: 
    lørdag kl 09:00 til søndag kl 15:00
  • STED: 
    Thon konferansesenter, Universitetsgata 26

MERK påmelding: Alle medlemmer skal ha fått en e-post med lenker til påmelding. Hvis problemer: Ta kontakt med Liv-Marie Bakka livmarie.bakka@gmail.com 924 09 676

Overnattingsmulighet: se nederst på sida

Fredag 26.04
18.00: Samling ved Hønse-Lovisas Hus, Sandakerveien 2 ved Beyerbrua (oppmøte 17.15 ved Tigeren på Jernbanetorget for de som vil reise med trikken).
18.00–19.00: Vandring langs Akerselva med historiker Aleksander Herseth med tema «Fra industri til ren elv»
19.00: Felles måltid på Vulkan mathall

Lørdag 27.04
09.00–10.00: Registrering
10.00–10.20: Velkommen og musikalsk innslag ved Edelbrass messingkvartett
10.20–10.30: Åpningstale ved leder av Landsstyret, Linda Rundquist Parr
10.30–10.40: Hilsen fra Eri Melhus, Natur og Ungdom og Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten
10.40–11.10: Forsker Statistisk Sentralbyrå Anders Barstad: Livskvalitetsøkonomi
11.10–11.20: Pause med forfriskninger
11.20–11.50: Professor emeritus NMBU Arild Vatn: Hvordan skape en bærekraftig økonomi?
11.50–12.40: Panelsamtale om sirkulærøkonomi. Thomas Røkås, NMBU, deltar i samtalen med Barstad og Vatn. Ledes av gen.sekr. Andrew Kroglund
12.45–13.30: Lunsj
13.30–14.30: Konsert med Stian Carstensen
14.30–18.30: Årsmøte med pause og lett trim med Margaret Heldor

ÅRSMØTE
Forretningsorden årsmøtet 2024
Dagsorden:
1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
2. Valg av møteledere, redaksjonskomité, referenter, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av årsmelding: Årsmelding 2023
4. Godkjenning av årsregnskap: Årsregnskap 2023 / Revisjonsberetning 2023
5. Fastsetting av kontingent samt fordeling av kontingent: Forslag fra landsstyret
6. Vedta budsjett: Budsjettforslag 2024
7. Behandling av innkomne forslag  Resolusjonsforslag om Black Week
8. Fastsetting av vedtekter Forslag endringer § 10
9. Strategiplan og handlingsplan 2023–2024  Rullering av handlingsplan
10. Behandling av uttalelse om BKA og sivil ulydighet
11. Valg: a) Styreleder for ett år b) Styremedlemmer for to år. Se forslag fra valgkomitéen c) Valgkomité, tre medlemmer for ett år d) Revisor for ett år

19.30–22.00: Festmiddag; toastmaster: Ivan Chetwynd, festtaler: Gjermund Stormoen, musikalsk quiz: Rudi Kessel

Søndag 28.04
09.00–09.15: Allsang for klima ledet av Ola Dimmen
09.15–10.00: Foredrag ved professor Mads Andenæs: Seier for KlimaSeniorinnen i EMD og konsekvensene for BKA sin ankesak.
10.00–10.15: Pause
10.15–12.00: Gruppearbeid om aksjoner og saker fram mot stortingsvalget 2025
12.00–12.15: Pause
12.15–14.00: Årsmøte avsluttes
14.00–15.00: Lunsj
__________________________________________________

Reisestøtte: Alle deltakere på landsmøtet kan søke BKA sentralt om støtte på inntil kr 1.800,- for reisekostnader. Det vil bli sendt ut eget skjema for slik reisestøtte.

Overnattingsmuligheter:
Det er mange rimelige overnattingsmuligheter i Oslo, men det lønner seg å være tidlig ute, for samme helg arrangerer Oslo Sentrumsløpet. Her er noen alternativer i sentrum:
P-hotel, Grensen 19 (bare 250 m fra både møtelokalet), oslo@p-hotels.no  +47 23 31 80 00
Cochs pensjonat, Parkveien (400 m fra møtelokalet), booking@cochs.no   +47 23 33 24 00
Anker Hostel, Storgata 53h (1 km fra både møtelokale)t, bookinghostel@anker.oslo.no  +47 22 99 72 00

Det vil også være mulighet for privat overnatting hos BKA-medlemmer i Oslo og omegn. Kontaktperson for privat overnatting: Rudi Kessel <rudragu@online.no> Mobil: 481 37 120

Spre klimavett,
del denne saken!