Retten til å vite

Svein Sortland
Foto: John Cumming

18. april hadde BKA Vesterålen besøk av Svein Tveitdal, for å høre mer om hvordan han vurderer dagens klimasituasjon og mulighetene for å motvirke klimakrisa. Han besøkte også Sortland videregående skole der elever og lærere fikk høre et foredrag med et stort alvor. De unge har rett til å få vite sannheten, mener Tveitdal.

SVEIN TVEITDAL er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Han har fulgt klimatoppmøtene på nært hold, helt siden COP3 i Kyoto 1997. Under COP28 i Dubai var han utsending for BKA og Forum for Utvikling og Miljø.

Global temperatur stiger nå med 0,3 grader per tiår, som er vesentlig raskere enn vi trodde for bare ti år siden. I tillegg kommer naturkrisa; hvert år legges et område som Storbritannia under asfalt og betong. Jeg fortalte om den brutale framtida de mest sannsynlig går i møte om vi ikke klarer å snu denne utviklinga i tide. Men også at det fortsatt er håp om å stanse oppvarmingen på to grader som er FNs øvre smertegrense. Naturen vender raskt tilbake om vi gir den mulighet til det. Da må vi redusere fossile utslipp med 50 %, tredoble produksjonen av fornybar energi og verne 30 % av naturen på land og til vanns, alt innen 2030.

SVEINS FOREDRAG gjorde åpenbart inntrykk på tilhørerne, forteller John Cumming fra BKAs lokallag. – Flere lærere viste stor interesse for oppfordringen om å sette klima og miljø høyt på dagsorden, og skolen vil fortsette og utvikle sitt samarbeid med BKA om årlige fellesprosjekt. Jeg vil si i at Svein fortjener stor takk for måten han legger fram og drøfter problemene. Han pakker det ikke inn, men sier det som det er – uten å ta motet fra noen. Dessverre klarte vi ikke å få fullt hus på det åpne møtet om kvelden, det var kollisjon med et par andre arrangementer. Men tilbakemeldinga var svært positiv. Han la bl.a. vekt på fossilindustrien rolle. De planlegger å produsere 20 % mer olje og gass i 2030, noe som helt klart vil sprenge klimamålene. Det er nødvendig å forby nye tildelinger, øke avgifter på utslipp, stanse subsidiering av fossil industri og overføre disse til fornybar.

SELV ER SVEIN TVEITDAL godt fornøyd etter turen nordover. Både på skolen og for besteforeldrene var jeg opptatt av å understreke at situasjonen er svært alvorlig, at individuell handling er viktig, men langt fra tilstrekkelig, og at vi trenger kollektiv fornuft skal vi ha håp om snu utviklingen i tide. BKA i Vesterålen, med sine 200 medlemmer, her en viktig oppgave, mener jeg. Hvis besøket mitt har bidratt til noe så konkret som et enda bedre samarbeid med lærerne og skolen, må jeg bare si at det er storveis!


Foto: John Cumming

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*