Trondheim: 1. mai med Trøndersk natur- og klimaallianse

  • DATO: 
    01/05/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 00:00 til kl 23:59

Demonstrasjonstog kl 13.00 – oppmøte på Ytre kongsgård fra kl 12.00. Gratis mat og is på kafé Stammen ca kl 15 – etter torgmøtet. 

I 1. mai-demonstrasjonstoget i fjor gikk Trøndersk natur- og klimaallianse (TKNA) for første gang under felles banner, og vi utgjorde en av de største seksjonene i toget. I år oppfordrer alle organisasjoner i alliansen igjen alle sine medlemmer til å delta, for å vise at miljøbegelsen er en sterk politisk kraft i byen. Alliansen har også fått gjennomslag for at en av hovedparolene i toget skal være «STOPP OLJELEITINGA – START OMSTILLINGA!» Vår plass i toget vil være like bak denne parolen, men alle organisasjoner stiller med egne bannere og slagord for å vise bredden og mangfoldet i bevegelsen. BKA har sin egen store fane med «BARNAS KLIMA – VÅR SAK» og håndplakater med tekst som: «Klimakamp er solidaritet med barna», «Utslipp fra norsk olje rammer fattige land» og «Oljeleiting er sabotasje av framtida». 1. mai-demonstasjonen er en god anledning til å gjøre BKA synlig for folk i byen, og vi håper at mange medlemmer kan finne glede og mening i å delta – ta gjerne med familie og venner.

Etter toget og torgmøtet ønsker TNKA alle velkommen på kafe Stammen i Kongens gate. Deltakelse i toget krever ikke påmelding, men for å kunne beregne mat til alle ber vi om påmelding til treffet på Stammen, til Nina Weidemann. Send e-post til nina.weidemann@gmail.com eller SMS til telefonnr. 951 69 732, innen mandag 29. april.


1. mai-toget i Trondheim 2023: En stor skare folk i alle aldre gikk med i natur- og klimaalliansen. Foto: Ola Dimmen

Spre klimavett,
del denne saken!