Oslo: kultur, klima og miljø

  • DATO: 
    18/04/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 11:00 til kl 12:30
  • STED: 
    Greenhouse, Schweigaards gate 34C, 0190 Oslo,

Hvordan rammes kulturen av pågående klimaendringer?

Arrangører: Creo – forbundet for kunst og kulturCreo Oslo og Spillerommet

Artistene Einar Flaa og Marte Wulff er sterkt påvirket av naturen i sin låtskriving, og kombinerer foredrag, samtale og musikk for å utforske forholdet mellom kultur og natur.

Foredrag: Klimatilpasning og endringer i vår nærnatur. Klimaendringene er her, og med dem forandres naturen slik vi kjenner den. Mye vil gå tapt. Verdifulle naturopplevelser som bærplukking, fiske, vinterlandskap, og skogens ro står i fare for å forsvinne.

Samtale: Hvordan rammes kulturen av pågående klimaendringer, og hvilken kunnskap må kulturen skaffe til veie for å øke egen klimarobusthet? Hvordan kan faglige og kunstneriske innlegg spille sammen i en helhet som gir en dypere innsikt og en bredere forståelse?

Musikk: Kunstneriske innlegg koblet til tema nærnatur, følelser og kunst som uttrykk for menneskenaturen.


 

Spre klimavett,
del denne saken!