Grenland BKA

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Nattog så klart!

Responsen var utelukkende positiv da Besteforeldrenes klimaaksjon gjennomførte sin ja-til-nattog-aksjon flere steder i landet i dag. – Nattog er klimasmart, effektivt og hyggelig, hevder vi – og folk flest er enige med oss. Nå gjenstår bare å få regjeringen og Stortinget til å se mulighetene, og prioritere riktig i ny Nasjonal Transportplan!

Spre klimavett,
del denne saken!

Berekraft og arealbruk

Rett over påske er det ope møte om eit stadig meir aktuelt politisk spørsmål: berekraftig arealforvalting i det grøne skiftet. Det er arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon i Grenland og Universitetet i Søraust-Noreg, og vert halde på studiestaden Bø om kvelden onsdag 12. april. Mangeårig NRK-journalist Bo Lilledal Andersen er debattleiar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Med beklagelse …

De alvorlige konsekvensene av global oppvarming har vært godt kjent i over 30 år. Men lite har skjedd, og gapet mellom kunnskap og handling øker i stedet for å tettes. – Skal våre ledende politikere om noen år bli nødt til å innrømme og beklage sine klimaforsømmelser, – i likhet med andre politiske synder? – spør Vidar Jørgensen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Google i Telemark

I Telemark er det strid om Norges første «hyperscale datasenter» – et gigantanlegg lagt til rette for Google, og som skal bruke 8-9 ganger så mye strøm som Skiens 55.000 innbyggere til sammen. – Dette er en verdifull ressurs, som må brukes til samfunnsviktige tjenester og ny grønn norsk industri, mener Besteforeldrene i Grenland.

Spre klimavett,
del denne saken!

En glad baneentusiast

Det kan likevel bli bybane i Grenland. Ingen er mer glad for det – og ingen har stått mer på for det, enn Torstein Fjeld. Han er gammel aktivist i både Naturvernforbundet og BKA. Det har vært vanskelig å trenge gjennom lydmuren av mer veier og biltrafikk, sier han til avisa Varden. – Men nå opplever jeg en gryende forståelse.

Spre klimavett,
del denne saken!

– En tverrpolitisk profil

I vår nyttårs-enkét blant lokallagslederne er turen komme til Grenland og Marit Nagel Rønningen i Skien. Laget har gjennom årene markert seg blant annet i forbindelse med de årlige klimafestivalene, der de har samarbeidet med både fagbevegelse og miljøorganisasjoner. – SV-eren Marit mener at BKA trenger å bli tydeligere på sin tverrpolitiske profil.

Spre klimavett,
del denne saken!

Flere grønne aksjonærer!

«Hei, alle der ute med aksjer i Equinor! Jeg håper mange har merket seg at Besteforeldrene har lagt fram egne aksjonærforslag til generalforsamlinga tirsdag 11. mai. Husk at dere kan forhåndsstemme fram til mandag 10. mai klokka 16.00!» – Oppfordringa kommer fra småaksjonær Alfhild Berg Johnsen og mannen hennes i Skien.

Spre klimavett,
del denne saken!

It’s up to you

– Ja, hør på oldemor! avslutter programlederen i NRK Telemark, etter å ha sendt et innslag med klimasang og musikk framført av elever ved Skien videregående sammen med Alfhild Berg Johnsen og andre fra lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon. Tekst og melodi ved Ragnar Sør Olsen, som i mange år har vært opptatt av klimasaken.

Spre klimavett,
del denne saken!

Solidaritet og dugnadsånd

«Koronadugnad: Gamle må beskyttes fordi de har størst risiko for alvorlig sykdom og død. Alle må stille til dugnad. Klimadugnad: Barn og unge skal leve i framtidas klima. Klima må beskyttes for å gi barn og unge de best mulige livsvilkår. – Men vil vi alle også stille opp i denne dugnaden?» spør besteforeldreaktivist Alfhild Berg Johnsen fra Skien.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ja eller nei til karbonfangst?

Besteforeldrene er enige om målet, men ikke alltid om veien til målet. En storsatsing på CO2-fangst, i samarbeid med bl.a. sementprodusenten Norcem, er et ja til barns framtid, mener BKA Grenland og lokallagsleder Vidar Jørgensen. – Andre mener det er å begynne i feil ende. I stedet trenger vi karbonavgifter som favoriserer mer klimavennlige produkter med mindre fotavtrykk.

Spre klimavett,
del denne saken!