Flere grønne aksjonærer!

alfhild trammen
Besteforeldreaktivister og småaksjonærer: Alfhild Berg Johnsen og mannen Finn Sigurdsen på trammen hjemme i Skien.

«Hei, alle der ute med aksjer i Equinor! Jeg håper mange har merket seg at Besteforeldrene har lagt fram egne aksjonærforslag til generalforsamlinga tirsdag 11. mai. Husk at dere kan forhåndsstemme fram til mandag 10. mai klokka 16.00!» – Oppfordringa kommer fra småaksjonær Alfhild Berg Johnsen og mannen hennes i Skien.

«Jeg har med stor glede lest de fine aksjonær-forslagene som blir fremmet av Bente Marie Bakke og Guttorm Grundt, på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon. Min mann og jeg har vært småaksjonærer i mange år og ved flere anledninger har vi sendt fullmakt til noen som har kunnet stemme klimavennlig for oss, bl.a. Greenpeace. I år kommer vi til å bruke stemmeretten vår digitalt, og støtte BKA! Håper på flest mulige stemmer på alle de gode forslagene som Equinor-styret anbefaler å stemme imot, men som vi i BKA er for! Med hilsen fra Alfhild Berg Johnsen.»


Se aksjonærforslag fra Bente Marie Bakke

Jeg fremmer følgende aksjonærforslag: 

  1. Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.
  2. Equinor arbeider for å bli en ledende produsent av fornybar energi.
  3. Equinor trekker seg ut av sine utenlandsprosjekter.
  4. Equinor legger frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass.

Se aksjonærforslag fra Guttorm Grundt

Styret legger frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon for å redusere aksjonærenes risiko og sikre aksjenes verdier. Strategien forutsettes å legge følgende delmål til grunn:

  1. Full avvikling av letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser på norsk sokkel innen 2023.
  2. Full avvikling og salg av olje- og gassvirksomheten i utlandet innen 2025.
  3. Reinvestering av alle frigjorte midler fra utenlandsvirksomheten til utvikling og produksjon av fornybar energi nasjonalt og globalt med sikte på å oppnå energibalanse i selskapets produksjon innen 2030.
Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*