Når skal Equinor lære?

bente bruno 2
Sammen mot oljeleting: Bente Marie Bakke med sin trofaste følgesvenn Bruno.

Det nærmer seg generalforsamling i Equinor, og igjen er Besteforeldrene på plass. Landsstyremedlem og småaksjonær Bente Marie Bakke vil at selskapet skal trekke seg ut av miljøskadelige skiferoljeprosjekter, stanse letevirksomhet etter fossile energiressurser, og arbeide for å bli en ledende produsent av fornybar energi.

På grunn av smittesituasjonen blir møtet holdt digitalt, selvfølgelig. Det legger begrensinger på BKA og andre som ønsker å markere motstand mot planene for bl.a. oljevirksomhet i urbefolkningsområder i Patagonia, sør i Argentina. Men budskapet skal vi nok få fram likevel, sier Bente Marie Bakke. – Burde ikke Equinor ha lært av den feilslåtte satsingen på tjæresand i Canada? Og av feilinvesteringene i USA – som har påført oss enorme økonomiske tap i tillegg til miljøødeleggelsene?

– Equinor er det norske folks selskap, understreker hun. – Men som aksjonær får jeg ofte inntrykk av at det er oljeindustriens særinteresser som blir ivaretatt. ikke mine, som norsk borger. Og avgjort ikke interessene til fremtidige generasjoner.
_____________________________________________________________________________________________________________

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en organisasjon i vekst med mange fremtredende tidligere politikere og folk fra næringslivet som medlemmer. Vi elsker våre barnebarn og er sterkt bekymret for fremtiden deres og til verdens barn. Vi er glade for at den norske regjering har forsterket sine klimamål i Parisavtalen med å kutte våre klimagassutslipp med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Men vi kan ikke se at politikken med stadig utdeling av nye oljelisenser, også i det sårbare Arktis, kan gjøre det mulig å nå klimamålene.

Equinor er det norske folks oljeselskap, og norske borgere eier i dag 67 prosent av aksjene, vel 70 prosent inkludert Folketrygdfondets aksjer. Våre interesser skal ivaretas av regjeringen og Olje- og energidepartementet. Som aksjonær og borger får man inntrykk av at det er oljeindustriens interesser som blir ivaretatt, ikke borgerne og fremtidige generasjoner.

Besteforeldrenes klimaaksjon har derfor vært partshjelp for Natur og Ungdom og Greenpeace som saksøkte staten for brudd på Miljøparagraf 112 i Grunnloven ved å dele ut letelisenser i Arktis. FNs klimapanel er klare på at vår avhengighet av fossile energikilder har ført til en dødelig global oppvarming som stadig forverres, og at vi nå har klimakrise og naturkrise på én gang. Saksøkerne fikk ikke medhold i Høyesteretts dom av 22. desember 2020, og BKA har klaget saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstol.

Det skjer nå en rivende utvikling av nye, fornybare energikilder. Equinor har økonomiske muskler til å bli ledende i den utviklingen, samtidig som selskapet faser ut fossil energiproduksjon. Det vil bidra til å skape mange nye industriarbeidsplasser som Norge trenger, både i Equinor og innen leverandørindustrien.

I stedet for å trappe ned aktiviteten på norsk sokkel, har Equinor planer om å elektrifisere deler av norsk oljeutvinning for å redusere innenlands klimautslipp i tråd med Parisavtalen.  Equinor bør i stedet bidra til utslippskutt ved å trappe ned olje- og leteaktiviteten og ikke bruke verdifull fornybar energi for å få ned oljerelaterte utslipp. De største utslippene skjer når norsk olje og gass forbrennes i utlandet. Når også andre land skal redusere sine utslipp, er vi ikke garantert å få økonomisk lønnsom avsetning for vår olje og gass i tiårene fremover.

Vi reagerer sterkt på Equinors utenlandsprosjekter. Totalt sett har selskapet ikke tjent penger på de hundrevis av milliarder kroner av norske borgeres midler som investeres i utlandet. Satsingen på tjæresand i Alberta i Canada førte til store forurensningsproblemer for urbefolkningen og rammet deres helse og naturmiljø hardt. Vi synes derfor det er forkastelig at Equinor nå har planer om fracking i urbefolkningsområder i Patagonia, syd i Argentina.

I 2019 tapte Equinor 200 milliarder kroner på investeringer i skiferolje og -gass i USA. Norge kan ikke være bekjent av å ha ansvar for de store forurensningsproblemene og den globale oppvarming fra sine prosjekter i andre land. Equinor bør derfor legge frem en nedtrappingsplan sin olje- og gassproduksjon og samtidig arbeide for å bli et ledende selskap for utvikling av ny, fornybar energi.

Jeg fremmer følgende aksjonærforslag: 

  1. Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.
  2. Equinor arbeider for å bli en ledende produsent av fornybar energi.
  3. Equinor trekker seg ut av sine utenlandsprosjekter.
  4. Equinor legger frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass.

Med vennlig hilsen
For Besteforeldrenes klimaaksjon

Bente Marie Bakke (sign.)
Landsstyremedlem

Tidligere gruppeleder (2015-2019) Miljøpartiet De Grønne, Vestby
Tidligere stortingsrepresentant for Høyre (1981-89)

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Winther Christeb | 04.05.2021

    Full støtte til BBs sterke og riktige krav til generalforsamlingen. For Equinor må dette bli stadig pinligere.

  2. Even Gulowsen | 06.05.2021

    Flott innlegg og gode forslag fra Bente Marie Bakke til Equinors Generalforsamling. Equinors tapshistorie i utlandet taler sitt tydelige språk om et selskap på ville veier!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*