Oljefri Australia-bukt

Equinor har besluttet å stanse planene om leteboring i Australbukta. Prosjektet er ikke «kommersielt konkurransedyktig», heter det. – Og det kan godt være rett, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Equinor kan ikke fortsette å operere i strid med miljø- og klimafornuft – uten at det også rammer økonomisk. De må forstå at verden er i ferd med å forandre seg.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Svartelister Equinor

Klima- og miljøforslag når ikke fram på Equinors generalforsamling, men blir utslagsgivende når det danske pensjonsfondet MP Pension velger å kvitte seg med eierandelene i selskapet. MP ønsker å ta medansvar for den grønne omstilling. De vil sikre medlemmenes langsiktige avkastning, og vurderer at Equinor ikke har en troverdig strategi for omstilling mot et lavutslippssamfunn.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ber Stortinget gripe inn

Statens manglende vilje til å bruke eiermakten sin og styre Statoil ble demonstrert under den langvarige striden om tjæresand i Canada, – og er igjen kommet i søkelyset i samband med Equinors utvinningsplaner i The Great Australian Bight. Nylig vedtok delstatsparlamentet i South Australia å sende brev til det norske Stortinget, med oppfordring om å stoppe de miljøfiendtlige planene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Besteforeldre utfordret Equinor

Som alltid var småaksjonær Guttorm Grundt på plass på Equinors generalforsamling, med forslag på vegne av Besteforeldreaksjonen om at selskapet tar klima på større alvor. Denne gangen hadde han følge av nestleder Gro Nylander, med ti ferske aksjer og talerett. De to klarte å vekke oppmerksomhet både i møtesalen og utenfor på gata, og fikk helsides oppslag i Stavanger Aftenblad.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut!

«Velformulert, presist, konkret og konstruktivt» er karakteristikken Mette Newth bruker om aksjonærforslaget som Guttorm Grundt legger fram på Statoils generalforsamling i dag, på vegne av Besteforeldreaksjonen. Selv var hun sentral i kampanjen mot tjæresandvirksomheten der Statoil til slutt ble nødt til å avvikle. – Det viser at tålmodige gjentakelser nytter. Det gjelder å holde ut; det tror jeg vi skal få se også i Arktis der oljeutvinning ikke kan aksepteres.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vil ha økt satsing på fornybart

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 11. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klimautfordringene på langt større alvor. Canadisk tjæresand er nå helt ute av bildet, etter mange år med strid. Dette året fokuserer Grundt på de økologisk og økonomisk uansvarlige planene for leting etter nye fossile ressurser i arktiske områder.

Les mer…

9kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Canadiske besteforeldre mot tjæresand

Søsterorganisasjonen til Besteforeldrenes klimaaksjon i Canada – For Our Grandchildren (4RG) – er tilfreds etter nyheten om at Statoil trekker seg ut av tjæresandvirksomheten i landet. Det er klar beskjed, mener de: Tjæresand kan aldri bli økonomisk drivverdig. Stadig flere utenlandske investorer erkjenner det, men ennå dessverre ikke de canadiske styresmaktene, skriver leder av 4RG, Peter Jones, på organisasjonens nettside. Han gir den norske Besteforeldreaksjonen ros for å ha bidratt til å sette søkelys på den klimaødeleggende virksomheten med vår helsides protestannonse i Edmunton Journal (Alberta) i 2011.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut

At Statoil nå endelig trekker seg ut av tjæresanden tar jeg som en seier for oss i Besteforeldreaksjonen, sier Guttorm Grundt. Hvert eneste år har han troppet opp på generalforsamlingen i Stavanger, og på vegne av seg selv og Besteforeldrenes klimaaksjon lagt fram aksjonærforslag om å avvikle virksomheten i Alberta, Canada. – Det gjelder å holde ut. Dette har vært en sak som har satt klimaansvaret på spissen, i tillegg til de alvorlige lokale naturødeleggelsene. Noe av det verste er måten staten og de store partiene har gjemt seg bak formaliteter uten å ville bruke muligheten de har til å instruere Statoil-styret.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ut av tjæresand, med et klynk

I dag ble det kjent at Statoil-sjef Eldar Sæter har trekt selskapet helt ut av canadisk tjæresand. Dette har vært en meningsløs satsing på den skitneste olje i verden, og dessuten et pengesluk for det norske folk, sier tjæresand-aktivist gjennom mange år, Mette Newth og tidligere leder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. Hadde de lyttet til oss og miljøbevegelsen, kirka og mange andre for fem år siden, kunne de kommet ut av det med en slags ære i behold. Nå skjer det med et klynk. Det samme gjelder flertallet av norske politikere, som ikke har hatt vilje til å ta styring i en sak som har vært en skamplett på norsk klimapolitikk i mange år.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Miljøkritikken må holde fram

Guttorm Statoil talerPå Statoils generalforsamling 11. mai vil aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon nok en gang be Statoils styre om å trekke selskapet ut av den sterkt forurensende, ulønnsomme og høyst risikable tjæresandbaserte oljeproduksjonen i Alberta, Canada. Hvert år har styret hårdnakket avvist forslaget, og bedt aksjonærene om å stemme imot. Med skogbranner rasende ikke langt fra tjæresandfeltet, har saken fått fornyet aktualitet, mener Grundt. – Statoil må ta større ansvar for reduksjon av de nasjonale og globale klimagassutslippene, heter det i hans forberedte innlegg på generalforsamlingen 2016.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!