Besteforeldre utfordret Equinor

Som alltid var småaksjonær Guttorm Grundt på plass på Equinors generalforsamling, med forslag på vegne av Besteforeldreaksjonen om at selskapet tar klima på større alvor. Denne gangen hadde han følge av nestleder Gro Nylander, med ti ferske aksjer og talerett. De to klarte å vekke oppmerksomhet både i møtesalen og utenfor på gata, og fikk helsides oppslag i Stavanger Aftenblad.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut!

«Velformulert, presist, konkret og konstruktivt» er karakteristikken Mette Newth bruker om aksjonærforslaget som Guttorm Grundt legger fram på Statoils generalforsamling i dag, på vegne av Besteforeldreaksjonen. Selv var hun sentral i kampanjen mot tjæresandvirksomheten der Statoil til slutt ble nødt til å avvikle. – Det viser at tålmodige gjentakelser nytter. Det gjelder å holde ut; det tror jeg vi skal få se også i Arktis der oljeutvinning ikke kan aksepteres.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vil ha økt satsing på fornybart

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 11. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klimautfordringene på langt større alvor. Canadisk tjæresand er nå helt ute av bildet, etter mange år med strid. Dette året fokuserer Grundt på de økologisk og økonomisk uansvarlige planene for leting etter nye fossile ressurser i arktiske områder.

Les mer…

9kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Canadiske besteforeldre mot tjæresand

Søsterorganisasjonen til Besteforeldrenes klimaaksjon i Canada – For Our Grandchildren (4RG) – er tilfreds etter nyheten om at Statoil trekker seg ut av tjæresandvirksomheten i landet. Det er klar beskjed, mener de: Tjæresand kan aldri bli økonomisk drivverdig. Stadig flere utenlandske investorer erkjenner det, men ennå dessverre ikke de canadiske styresmaktene, skriver leder av 4RG, Peter Jones, på organisasjonens nettside. Han gir den norske Besteforeldreaksjonen ros for å ha bidratt til å sette søkelys på den klimaødeleggende virksomheten med vår helsides protestannonse i Edmunton Journal (Alberta) i 2011.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut

At Statoil nå endelig trekker seg ut av tjæresanden tar jeg som en seier for oss i Besteforeldreaksjonen, sier Guttorm Grundt. Hvert eneste år har han troppet opp på generalforsamlingen i Stavanger, og på vegne av seg selv og Besteforeldrenes klimaaksjon lagt fram aksjonærforslag om å avvikle virksomheten i Alberta, Canada. – Det gjelder å holde ut. Dette har vært en sak som har satt klimaansvaret på spissen, i tillegg til de alvorlige lokale naturødeleggelsene. Noe av det verste er måten staten og de store partiene har gjemt seg bak formaliteter uten å ville bruke muligheten de har til å instruere Statoil-styret.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ut av tjæresand, med et klynk

I dag ble det kjent at Statoil-sjef Eldar Sæter har trekt selskapet helt ut av canadisk tjæresand. Dette har vært en meningsløs satsing på den skitneste olje i verden, og dessuten et pengesluk for det norske folk, sier tjæresand-aktivist gjennom mange år, Mette Newth og tidligere leder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. Hadde de lyttet til oss og miljøbevegelsen, kirka og mange andre for fem år siden, kunne de kommet ut av det med en slags ære i behold. Nå skjer det med et klynk. Det samme gjelder flertallet av norske politikere, som ikke har hatt vilje til å ta styring i en sak som har vært en skamplett på norsk klimapolitikk i mange år.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Miljøkritikken må holde fram

Guttorm Statoil talerPå Statoils generalforsamling 11. mai vil aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon nok en gang be Statoils styre om å trekke selskapet ut av den sterkt forurensende, ulønnsomme og høyst risikable tjæresandbaserte oljeproduksjonen i Alberta, Canada. Hvert år har styret hårdnakket avvist forslaget, og bedt aksjonærene om å stemme imot. Med skogbranner rasende ikke langt fra tjæresandfeltet, har saken fått fornyet aktualitet, mener Grundt. – Statoil må ta større ansvar for reduksjon av de nasjonale og globale klimagassutslippene, heter det i hans forberedte innlegg på generalforsamlingen 2016.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

En seier for folkelig motstand

tar sand action«This is huge!», sier Bill McKibben, leder av 350.org og Sofiepris-vinner 2013, etter at president Barak Obama har stoppet det store rørledningsprosjektet Keystone fra tjæresandområdene i Alberta i Canada til Texas og den amerikanske gulfen. – Presidenten har satt en ny standard for klimapolitikken, sier McKibben. Dette kan få betydning også for klimatoppmøtete i Paris, som må gi et tydelig signal om at fossilt drivstoff blir liggende i bakken. Det norske oljefondet har investert 1,7 milliarder i selskapet bak oljerørledningen, mens Statoil er blant aktørene i tjæresandindustrien i området som rørledningen skulle betjene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Nye toner fra Statoil

Guttorm Statoil talerOgså dette året troppet aksjonær Guttorm Grundt opp på Statoils generalforsamling, der han holdt et innlegg på vegne av Besteforeldreaksjonen. – Denne gangen sto ikke tjæresand så mye i fokus for oss, forteller han. Ikke fordi tjæresand er mindre kritikkverdig enn tidligere. Men fordi alt tyder på at det bare er et spørsmål om tid før Statoil er ute av den håpløse virksomheten, der de taper både penger og anseelse. Selv valgte jeg å legge vekt på at skiftet i toppledelse bør være en gunstig anledning for selskapet til å legge om fra Helge Lunds risikopregete strategi og over i en mer bærekraftig retning, med stopp i letevirksomhet og satsing på fornybar energi..

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Statoil er nødt til å ta rev i seila

Guttorm Kabelvåg 2Nei, nei og atter nei! Det har vært Statoil-styrets respons på alle krav om å trekke seg ut av tjæresand i Canada. Nå kan det likevel virke som det begynner å skje noe, sier Guttorm Grundt fra Røyken. Han er veteran i Besteforeldrenes klimaaksjon og tidligere miljøvernleder i Oslo, og har hvert år tatt turen til Stavanger for å delta på Statoils generalforsamling i protest mot uetiske investeringer. Han er klar til dyst også denne våren. – Det gjelder ikke å gi seg! Et selskap hvor staten er dominerende eier skal ikke og kan ikke motarbeide FNs klimapolitikk og tograders-målet. Her tror jeg den nye konsernledelsen har skjønt litt mer enn den forrige.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!