Arkiv for kategorien: "Equinor / Statoil"

Når skal Equinor lytte?

Det stunder til generalforsamling i Equinor, der Besteforeldrene også i år vil gjøre seg gjeldende med aksjonærforslag for et mer bærekraftig selskap. De har regelmessig blitt nedstemt av blant annet statens representant med sine 67 prosent av aksjene. Denne gangen kan flertallet få litt mer å bryne seg på, antyder en gruppe småaksjonærer …

Spre klimavett,
del denne saken!

For stopp i all oljeboring

Even Bakke er tidligere næringslivsleder med bred internasjonal erfaring. Som pensjonist har han engasjert seg i Besteforeldrenes klimaaksjon, med blant annet aksjonærforslag for å gi Equinor en bærekraftig profil. I en kronikk på energinettstedet enerWE begrunner han sine (nedstemte) forslag, og argumenter for at det nå er økonomisk og moralsk fornuftig å avvikle norsk olje- og gassproduksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kloden – vårt hjem!

Mens Equinors generalforsamling oppskriftsmessig forkastet forslagene til ny kurs for selskapet, demonstrerte Besteforeldrenes klimaaksjon på gata utenfor, iført plakatvester, og med stort banner: «Kloden er vårt hjem – vi er ikke på besøk». Aksjonsleder Heidi Leite kaller det en fredelig og hyggelig demonstrasjon for en viktig sak. – Jeg opplever at vi fikk fram budskapet vårt, og ble lagt merke til.

Spre klimavett,
del denne saken!

Energi for framtida

Det er dagen for generalforsamling i Equinor. Aksjonærene er oppfordret til å delta via nettet dette uvanlige året. Og som vanlig er flere røster fra Besteforeldrenes klimaaksjon med i diskusjonen. Guttorm Grundt er med for åttende gang. Med er også nestleder Bente Marie Bakke. Og på gata i Stavanger lover det nystiftede lokallaget at dagen vil bli markert med røde aksjonshatter og plakater!

Spre klimavett,
del denne saken!

Feilvurderinger og tap

Equinors enorme tap fra investeringer i USA skaper store overskrifter. Men småaksjonær Guttorm Grundt er ikke veldig overrasket. Både den tidligere tjæresandvirksomheten og senere skifergass og skiferolje har vært grove feilvurderinger, sier han. På selskapets generalforsamling har han gjentatte ganger advart mot de tapsbringende satsingene, og foreslått alternative investeringer i fornybart.

Spre klimavett,
del denne saken!

Oljefri Australia-bukt

Equinor har besluttet å stanse planene om leteboring i Australbukta. Prosjektet er ikke «kommersielt konkurransedyktig», heter det. – Og det kan godt være rett, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Equinor kan ikke fortsette å operere i strid med miljø- og klimafornuft – uten at det også rammer økonomisk. De må forstå at verden er i ferd med å forandre seg.

Spre klimavett,
del denne saken!

Svartelister Equinor

Klima- og miljøforslag når ikke fram på Equinors generalforsamling, men blir utslagsgivende når det danske pensjonsfondet MP Pension velger å kvitte seg med eierandelene i selskapet. MP ønsker å ta medansvar for den grønne omstilling. De vil sikre medlemmenes langsiktige avkastning, og vurderer at Equinor ikke har en troverdig strategi for omstilling mot et lavutslippssamfunn.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ber Stortinget gripe inn

Statens manglende vilje til å bruke eiermakten sin og styre Statoil ble demonstrert under den langvarige striden om tjæresand i Canada, – og er igjen kommet i søkelyset i samband med Equinors utvinningsplaner i The Great Australian Bight. Nylig vedtok delstatsparlamentet i South Australia å sende brev til det norske Stortinget, med oppfordring om å stoppe de miljøfiendtlige planene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Besteforeldre utfordret Equinor

Som alltid var småaksjonær Guttorm Grundt på plass på Equinors generalforsamling, med forslag på vegne av Besteforeldreaksjonen om at selskapet tar klima på større alvor. Denne gangen hadde han følge av nestleder Gro Nylander, med ti ferske aksjer og talerett. De to klarte å vekke oppmerksomhet både i møtesalen og utenfor på gata, og fikk helsides oppslag i Stavanger Aftenblad.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut!

«Velformulert, presist, konkret og konstruktivt» er karakteristikken Mette Newth bruker om aksjonærforslaget Guttorm Grundt legger fram på Statoils generalforsamling i dag, på vegne av Besteforeldrene. Selv var hun sentral i kampanjen mot den natur- og klimaskadelige tjæresandvirksomheten der Statoil til slutt måtte trekke seg. – «Det viser at tålmodige gjentakelser nytter. Det gjelder å holde ut!»

Spre klimavett,
del denne saken!