Arkiv for kategorien: "Equinor / Statoil"

Energi for framtida

Det er dagen for generalforsamling i Equinor. Aksjonærene er oppfordret til å delta via nettet dette uvanlige året. Og som vanlig er flere røster fra Besteforeldrenes klimaaksjon med i diskusjonen. Guttorm Grundt er med for åttende gang. Med er også nestleder Bente Marie Bakke. Og på gata i Stavanger lover det nystiftede lokallaget at dagen vil bli markert med røde aksjonshatter og plakater!

Spre klimavett,
del denne saken!

Feilvurderinger og tap

Equinors enorme tap fra investeringer i USA skaper store overskrifter. Men småaksjonær Guttorm Grundt er ikke veldig overrasket. Både den tidligere tjæresandvirksomheten og senere skifergass og skiferolje har vært grove feilvurderinger, sier han. På selskapets generalforsamling har han gjentatte ganger advart mot de tapsbringende satsingene, og foreslått alternative investeringer i fornybart.

Spre klimavett,
del denne saken!

Oljefri Australia-bukt

Equinor har besluttet å stanse planene om leteboring i Australbukta. Prosjektet er ikke «kommersielt konkurransedyktig», heter det. – Og det kan godt være rett, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Equinor kan ikke fortsette å operere i strid med miljø- og klimafornuft – uten at det også rammer økonomisk. De må forstå at verden er i ferd med å forandre seg.

Spre klimavett,
del denne saken!

Svartelister Equinor

Klima- og miljøforslag når ikke fram på Equinors generalforsamling, men blir utslagsgivende når det danske pensjonsfondet MP Pension velger å kvitte seg med eierandelene i selskapet. MP ønsker å ta medansvar for den grønne omstilling. De vil sikre medlemmenes langsiktige avkastning, og vurderer at Equinor ikke har en troverdig strategi for omstilling mot et lavutslippssamfunn.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ber Stortinget gripe inn

Statens manglende vilje til å bruke eiermakten sin og styre Statoil ble demonstrert under den langvarige striden om tjæresand i Canada, – og er igjen kommet i søkelyset i samband med Equinors utvinningsplaner i The Great Australian Bight. Nylig vedtok delstatsparlamentet i South Australia å sende brev til det norske Stortinget, med oppfordring om å stoppe de miljøfiendtlige planene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Besteforeldre utfordret Equinor

Som alltid var småaksjonær Guttorm Grundt på plass på Equinors generalforsamling, med forslag på vegne av Besteforeldreaksjonen om at selskapet tar klima på større alvor. Denne gangen hadde han følge av nestleder Gro Nylander, med ti ferske aksjer og talerett. De to klarte å vekke oppmerksomhet både i møtesalen og utenfor på gata, og fikk helsides oppslag i Stavanger Aftenblad.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut!

«Velformulert, presist, konkret og konstruktivt» er karakteristikken Mette Newth bruker om aksjonærforslaget Guttorm Grundt legger fram på Statoils generalforsamling i dag, på vegne av Besteforeldrene. Selv var hun sentral i kampanjen mot den natur- og klimaskadelige tjæresandvirksomheten der Statoil til slutt måtte trekke seg. – «Det viser at tålmodige gjentakelser nytter. Det gjelder å holde ut!»

Spre klimavett,
del denne saken!

Vil ha økt satsing på fornybart

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 11. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klimautfordringene på langt større alvor. Canadisk tjæresand er nå helt ute av bildet, etter mange år med strid. Dette året fokuserer Grundt på de økologisk og økonomisk uansvarlige planene for leting etter nye fossile ressurser i arktiske områder.

Spre klimavett,
del denne saken!

Canadiske besteforeldre mot tjæresand

Søsterorganisasjonen til Besteforeldrenes klimaaksjon i Canada – For Our Grandchildren (4RG) – er tilfreds etter nyheten om at Statoil trekker seg ut av tjæresandvirksomheten i landet. Det er klar beskjed, mener de: Tjæresand kan aldri bli økonomisk drivverdig. Stadig flere utenlandske investorer erkjenner det, men ennå dessverre ikke de canadiske styresmaktene, skriver leder av 4RG, Peter Jones, på organisasjonens nettside. Han gir den norske Besteforeldreaksjonen ros for å ha bidratt til å sette søkelys på den klimaødeleggende virksomheten med vår helsides protestannonse i Edmunton Journal (Alberta) i 2011.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Det gjelder å holde ut

At Statoil nå endelig trekker seg ut av tjæresanden tar jeg som en seier for oss i Besteforeldreaksjonen, sier Guttorm Grundt. Hvert eneste år har han troppet opp på generalforsamlingen i Stavanger, og på vegne av seg selv og Besteforeldrenes klimaaksjon lagt fram aksjonærforslag om å avvikle virksomheten i Alberta, Canada. – Det gjelder å holde ut. Dette har vært en sak som har satt klimaansvaret på spissen, i tillegg til de alvorlige lokale naturødeleggelsene. Noe av det verste er måten staten og de store partiene har gjemt seg bak formaliteter uten å ville bruke muligheten de har til å instruere Statoil-styret.

Spre klimavett,
del denne saken!