Klima, olje, etikk

demo stvg 1
Besteforeldrene demonstrerer utenfor Equinors generalforsamling. Stavanger 15. mai 2019.

Den 14. mai er det generalforsamling i Equinor, der Besteforeldrenes klimaaksjon, sammen med andre grønne aksjonærer, nok en gang vil gjøre seg gjeldende med forslag for et mer etisk bevisst og ansvarlig selskap, som tar klimaproblemene og Parisavtalen på alvor. Som venta blir samtlige forslag avvist av en selvtilfreds ledelse.

Hvorfor er vi i Stavanger?

Sammen med Greenpeace og WWF, tar BKA hvert år jobben med å dra til Stavanger, demonstrere utenfor møtestedet på Forus, troppe opp på generalforsamlinga og legge fram våre grundig gjennomarbeidete reformforslag, bare for å se dem like massivt nedstemt hver gang, av bl.a. staten som passiv eier. – Hvorfor?
– Fordi det er en samfunnsplikt, sier BKA-veteranen Guttorm Grundt, som har deltatt på generalforsamlingene hvert år siden 2011. – Det er barnebarna som inspirerer meg. Når ikke staten og andre storaksjonærer tar til vettet, må småaksjonærene si ifra. Dessuten blir vi faktisk litt flere for hvert år som går. Denne gangen ser vi at en gruppe av bl.a. britiske investorer har lagt fram forslag som ligner mye på våre. Se: aksjonærforslag og styrets respons
– Et blikk i bakspeilet viser at det ville spart staten for milliarder av kroner om Equinor hadde lyttet til mer av kritikken. Se innlegg I Klassekampen av Gro Nylander og Even Bakke, i samband med generalforsamlinga 2023: Hva fanden nøler I efter?

2024: BKA med tre forslag

Dette året står aksjonærene Gro Nylandet og Guttorm Grundt bak et felles forslag på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon. I tillegg har Bente Marie Bakke og Even Bakke fremmet hvert sitt forslag.

STYRET BØR TREKKE SEG
Gro Nylander og Guttorm Grundt

 1. Generalforsamlingen viser til styrets sviktende ivaretagelse av Equinors medansvar for å følge opp Parisavtalens klimamål og FNs oppfordring til å terminere all olje- og gassleting. Det forventes at styret tar konsekvensen av dette.
 2. Styret oppfordres til å trekke seg og gi plass til et nytt styre med bedre bærekraftkompetanse og høyere ambisjoner om at Equinor bidrar mer aktivt til at Norge og FN når sine klimamål til beste for kommende generasjoner.
  Forslaget med nærmere begrunnelse

FRA OLJE OG GASS TIL FORNYBAR
Bente Marie Bakke

 1. Equinor legger til rette for å bli en ledende produsent av fornybar energi, slik hensikten med navnebyttet fra Statoil til Equinor var.
 2. Equinors stanser planene om elektrifisering av Melkøya og av installasjoner på sokkelen.  Equinor satser i stedet på å produsere elektrisitet ved å bore etter og omdanne høytemperatur geotermisk energi til elektrisitet. CO2-fangst og -lagring bør også utnyttes.
 3. Equinors styre ber regjeringen, som majoritetseier med 67 % av aksjene i Equinor, om å stanse utlysning av nye leteområder for olje og gass og åpning av nye områder i Barentshavet.
 4. Equinor må trekke seg ut av sine tapsbringende og sterkt forurensende utenlandsprosjekter.
 5. Equinor legger fram en nedtrappingsplan for sin produksjon av olje og gass slik at Norges forpliktelser i Parisavtalen kan oppfylles og Norge kan bli klimanøytralt i 2050.
  Forslaget med nærmere begrunnelse

ENDRINGER I EQUINORS STYRESETT
Even Bakke

 1. Bedriftsforsamling: Jeg foreslår avvikling av bedriftsforsamlingen for å demokratisere styrevalg og involvere aksjonærene direkte i valg av styremedlemmer og styringsbeslutninger under generalforsamlingen.
 2. Styrets sammensetning: Jeg foreslår å styrke styret ved å kreve betydelig erfaring fra energisektoren og omstillingsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt.
 3. Valgkomité: Jeg foreslår opprettelse av en ny valgkomité valgt av og direkte underlagt styret med passende kompetansenivå.
 4. Organisering av fornybar energi virksomheter: Jeg foreslår at denne virksomheten blir en autonom enhet som vil understreke forpliktelsen til å lede energiovergangen og legge til rette for fokusert vekst og innovasjon på dette kritiske området.
 5. Statlig eierskap: Jeg anbefaler en strategisk reduksjon av statens eierskap til under 50 % som har som mål å balansere styring av Equinor og fremme aktivt engasjement fra en bredere aksjonærbase.
  Forslaget med nærmere begrunnelse

Aksjonærene fra BKA på talerstolen under fjorårets generalforsamling. Guttorm Grundt til venstre, deretter Bente Bakke, Gro Nylander og Even Bakke. Foto: Ivar Minken

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Ola Dimmen | 14.05.2024

  Lykke til for alle våre dyktige representantar på generalforsamlinga til Equinor i dag! BKA sin innsats er viktig for å avsløre Equinor sin sjølvgode propaganda og for å sette fart i nødvendige endringar i både klima- og oljepolitikken. Veldig grundige og gjennomarbeida forslag må vel gjere eit visst inntrykk sjølv på dei som sit isolert i oljebobla?

 2. Pingback: Gutta cavat lapidem - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*