– Det gjelder å holde ut

Guttorm-2017
Guttorm Grundt med innlegg og forslag på Statoils generalforsamling 2017.

Det er budskapet fra besteforeldreaktivist Guttorm Grundt. For niende år på rad stiller han på Equinors generalforsamling, med forslag om å fase ut olje og satse fornybart. At man etter fiaskoene i Canada og USA, nå vil begynne med oljeskifer i Argentina, mener han strir mot sunn økonomisk fornuft og Norges forpliktelser etter Parisavtalen.

Småaksjonær med miljøagenda

Guttorm Grundt har møtt på generalforsamlinga i Statoil/Equinor hvert år siden 2012. – Den gangen gjaldt det først og fremst den skandaløse tjæresand-satsinga i Canada. Jeg satt i styringsgruppa for Besteforeldrenes klimaaksjon, og kjøpte noen aksjer for å ha mulighet for å være til stede i løvens hule.
– I 2019, etter mange års seig strid, var det slutt på tjæresanden, og litt seinere også de miljøskadelig fracking-prosjektene i USA. Planene om oljevirksomhet i den sårbare Australbukta ble det aldri noe av, heldigvis, – også det mye på grunn av den sterke internasjonale kritikken og lokal motstand, slik jeg ser det.
– Equinors må som alle andre lære av sine feil. De store utenlandssatsingene har nesten uten unntak vært tapsprosjekter, både økonomisk og omdømmemessig. Jeg er ganske sikker på at dette vil bli situasjonen også i Argentina, og vil sterkt oppfordre storaksjonærene til å sette ned foten. Alternativet for dem er å komme tuslende etter oss om et par år, slik det har gått de andre gangene.
– Mange av oss er imponert over din stayerevne, og at du står opp mot overmakta – år etter år?
– Det har sikkert noe med stahet å gjøre. Men faktisk så merker jeg jo at det går rette veien, også. For hvert år er det noen flere aksjeeiere som stemmer for våre forslag. Det går selvsagt alt for sakte, men det nytter å stå opp for det du tror på. Så det har jeg tenkt å fortsette med, til jeg stuper.

_____________________________________________________________________________________________________________

Equinor gikk med et beklagelig historisk stort underskudd i 2020, med et resultat etter skatt på minus 5,5 milliarder dollar, tilsvarende 46 milliarder norske kroner. Underskuddet har selvfølgelig sammenheng med virkningen av Corona-pandemien, men ikke bare det. Selskapet solgte også seg ut av skifergassprosjektet Bakkenfeltet i USA med et historisk rekordtap, på samme måte som selskapet solgte seg ut av oljesandprosjektet i Canada med store tap årene før. Vi må vel bare innrømme at Equinor, i motsetning til den lønnsomme satsingen på norsk sokkel, har hatt en usedvanlig negativ avkastning på sin utenlandsvirksomhet. Dersom vi hadde investert pengene i aksjefond i stedet for utenlandsvirksomheten, hadde vi blitt 900 milliarder rikere, tilsvarende over et halvt norsk statsbudsjett, ifølge Professor Øystein Noreng. Det har ikke manglet på advarsler fra noen av oss aksjeeiere mot den ukritiske utenlandssatsingen de senere år, men dessverre forgjeves. I tillegg sliter selskapet med sviktende omdømme etter korrupsjonssaker i både Iran og Angola.

Derfor er det ekstra skuffende å erfare at styret, til tross for selskapets store tap og andre negative erfaringer fra utenlandsvirksomheten, likevel satser frisk på å utvide oljevirksomheten med store investeringer i enda et nytt land i andre enden av kloden. Satsingen dreier seg til overmål ikke innen selskapets kjernevirksomhet offshore, men nok en gang en risikofylt satsing på land, denne gangen oljeskifer i Argentina. En storstilt oljeproduksjon her vil dessuten svekke Argentinas muligheter til å etterleve Parisavtalen.

Også Equinors nye utenlandssatsing på store vindkraftprosjekter til havs kan innebære en viss risiko, men selskapets olje- og gassproduksjon fra fossile kilder er ikke bærekraftig, verken for selskapet eller kommende generasjoner. Som et ansvarlig energiselskap må Equinor legge om kursen og sikre selskapets fremtid og aksjonærenes verdier. Økt satsing på fornybar energi må ikke komme i tillegg til, men erstatte olje og gass.

Jeg vil på denne bakgrunn be om Generalforsamlingens støtte til følgende aksjonærforslag:

Styret legger frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon for å redusere aksjonærenes risiko og sikre aksjenes verdier. Strategien forutsettes å legge følgende delmål til grunn:

  1. Full avvikling av letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser på norsk sokkel innen 2023.
  2. Full avvikling og salg av olje- og gassvirksomheten i utlandet innen 2025
  3. Reinvestering av alle frigjorte midler fra utenlandsvirksomheten til utvikling og produksjon av fornybar energi nasjonalt og globalt med sikte på å oppnå energibalanse i selskapets produksjon innen 2030.

Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2022.

Guttorm Grundt
Aksjonær
Medlem Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Kristin Aspelund | 05.05.2021

    Imponerende initiativ, innlegg og forslag fra Guttorm Grundt også i år !

  2. gro nylander | 07.05.2021

    We shall overcome, GG! Du var den som startet ballet med aksjonærforslag fra BKAere.Takk for det! Gro

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*