Bil- eller miljøvennlig?

bil livsstil
For mange er bilen mer enn et transportmiddel. Bilde fra Pixabay.

Trodde du at folk bruker bil fordi de ikke har andre alternativer? Da må du tro om igjen, i følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Verdisyn, holdninger og livsstil teller med når folk velger transportmiddel. Gruppene «tradisjonelt bilvennlige» og «moderne miljøvennlige» har ulik adferd også på andre områder enn transport.

Les mer om rapporten: Bilbruk i hverdagslivet

De største forskjellene i holdninger finner man mellom rene bilbrukere og multibrukere. Flere rene bilbrukere mener bilen er noe mer enn et praktisk fremkomstmiddel. De har interesse for bil, liker å kjøre bil og bruker bilen stort sett alltid. Multibrukerne anser bilen mer som et praktisk fremkomstmiddel og har generelt en større interesse for klima og miljø. Rene bilbrukere mener i større grad enn multibrukere at man blir mer avhengig av bil når man får barn. Dette til tross for at andelen med barn er større blant multibrukerne.. En god del færre rene bilbrukere foretrekker utslippsfrie biler enn multibrukerne.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 10.05.2021

    Det har slått meg at folk bruker bilen selvom offentlig transport er lett tilgjengelig, og jeg spør meg hvordan de miljøvennlige multibrukerne forholder seg. Tar de eksempelvis bussen om det betinger at de må gå noen minutter og tilpasse reisen efter avgangstidene? Bruker de bilen bare hvor et er strengt nødvendig?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*