Arkiv for kategorien: "Med sang og musikk"

Med song mot klimakrisa

Kult! – seier Ola Dimmen når han får høyre at Universitetet i Agder har utlyst eit dokorgradstipend om «Sanglyrikk og klima». Som musikalsk grasrotaktivist og songskrivar har den pensjonerte læraren i Trondheim fått mange med seg til å kjenne på krafta i allsongen. – Kjenslene må med! Inga folkerørsle utan song! No ladar han opp til valet 2021, og syng ut mot politikarar som ikkje vil forstå klimaalvoret.

Voggevise for klima

Ola Dimmen er låtskrivar og leiar for Besteforeldrenes rangleorkester – alltid til stades med kassegitar og smittsamt pågangsmot der det trengst. – Vi kan ikkje nøye oss med å appellere til intellektet, kjenslene må med, og vi må av og til setje tinga på spissen, seier han. I dag har han eit debattinnlegg i Adresseavisen heime i Trondheim, i form av ein ny klimasong – ei voggevise denne gongen.

The strike is moving on …

Å vere ute på gata og syngje og spele for å få fram bodskapen er det naturlegaste som finst, seier Ola Dimmen, musikalsk leiar og songskrivar for Besteforeldreaksjonen både heime i Trondheim og i heile landet. No har han skrive ein song til skulestreikande ungdom. – Skal vi vinne fram og nå våre mål, må kjenslene og kroppen med. Å syngje saman gjev samkjensle og pågangsmot. Det treng vi!

Heisan og hoppsan!

At klimakuttene uteblir er så sin sak, nærmest en vanesak. Men kuttes taxfreekvota blir det politisk rabalder. Det har inspirert Besteforeldrenes trubadur Ola Dimmen til ny versjon av Musevisa: «Når statsbudsjettet kommer / da gjør vi slik som før / og deler ut til veier i både nord og sør. / Så krangler vi om taxfree og kvoter og abort, / og alle gir seg katta i en ny rapport.» Syng med, alle sammen!

Med sang!

«Du vet du er på Arendalsuka når du støter på en gjeng syngende pensjonister i Besteforeldrenes klimaaksjon», skrev Aftenposten i fjor. Besteforeldrene er kjent for å synge ut sitt budskap. Vi eldre lærte jo å synge på den gode, gamle folkeskolen, – det betyr at vi har noe veldig viktig å bidra med, sier «Syng og lær»-pedagogen Margaret Heldor. – Sangen gjør noe med oss. Vi kommer bedre i kontakt med oss selv når vi synger. Det er en uslåelig form for kommunikasjon!

Med sang – ja, med sang!

«Du vet du er på Arendalsuka når du støter på en gjeng syngende pensjonister i Besteforeldrenes klimaaksjon», skreiv Aftenposten i sommar. Med sang inntok Besteforeldreaksjonen torget i Svolvær under markeringa for eit oljefritt Lofoten i august. Deretter song vi oss gjennom haustens valkamp. På vårt eige landsmøte song vi frå morgon til kveld, før og etter foredrag og debattar. Og alle songar, og alt fengande gitarakkompagnement, var ved Ola Dimmen.

Klima og sang i gatene

Arendal, tirsdag 15. august

– Hvordan tror du at klimaendringer vil påvirke deres virksomhet?
– Du, det har jeg aldri tenkt på!
Spørsmålet ble stilt til et lite, tilfeldig og kanskje typisk utvalg av personer på noen av de 200 stands på gatene i Arendal. Svaret var også typisk.

– Men Lofoten får de aldri!

Besteforeldreaksjonen markerte sin støtte til oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og var aktivt til stede på folkefesten på torget i Svolvær lørdag 5. august. En gruppe fra Besteforeldrenes rangleorkester i Trondheim hadde tatt turen for å bidra med sitt: sang og musikk og god, folkelig stemning! Hele torget var med på Ola Dimmens fengende SONG TIL LOFOTEN: «Vi må verne havet, vi må ta vår vakt for å redde verdensarven vår.»

Med sang, ja, med sang!

Vi kan ikkje nøye oss med å appellere til intellektet. Kjenslene må med, seier Ola Dimmen, musikalsk leiar og songskrivar for Besteforeldrenes rangleorkester i Trondheim. Hans «Alle barn skal arve Jorda» til Beethovens velkjende melodi er blitt ein merkesong for klimarørsla. Og no føre stortingsvalet syng han ut igjen, mot politikarar han meiner ikkje tek klimakunnskapen på alvor slik dei skulle: «Folket må ta makta med vitenskap og fakta».

– No må vi gjør no’!

Den nye Bakkefestivalen i Trondheim gikk av stabelen lørdag 6. mai, med gratis familieprogram på dagtid og konserter på kvelden. Det er et dugnadprosjekt i bydelen Møllenberg, med mange ildsjeler og fokus på miljø, gjenbruk, mat, sosialt samvær og musikk. Besteforeldrenes rangleorkester var invitert til å opptre, og vakte begeistring da de stemte i med «VÅKN OPP, ERNA – FRAMTIDA KJÆM FORT! SNART SKA ONGAN OVERTA DET SOM VI HAR GJORT.»