Solidaritet og dugnadsånd

advarsek korona 2

«Koronadugnad: Gamle må beskyttes fordi de har størst risiko for alvorlig sykdom og død. Alle må stille til dugnad. Klimadugnad: Barn og unge skal leve i framtidas klima. Klima må beskyttes for å gi barn og unge de best mulige livsvilkår. – Men vil vi alle også stille opp i denne dugnaden?» spør besteforeldreaktivist Alfhild Berg Johnsen fra Skien.

Stiller vi opp for de unge?

Alfhild Berg Johnsen, medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon Grenland

De unge har i koronatiden blitt oppfordret til å være med på dugnad for å redusere smitte og verne, særlig de gamle, for alvorlig sykdom og død. Og mange ungdommer har uttrykt sin støtte til denne dugnaden, i solidaritet med besteforeldre, som de er så glad i.

Det har hendt at noen i utålmodig, ungdommelig livslyst har glemt seg og gjort korona-dumme ting. Da har mange hevet røsten og pekefingeren og de unge har fått høre, at slikt gjør man ikke i en dugnad. Det veit vi – voksne, eldre, gamle, som har bygd Norge med solidaritet og samhold til et godt og trygt land.

Nå står vi også overfor ei større krise, klimakrisa, som også må løses med dugnad og solidaritet. Vi -voksne, eldre, gamle, blir bedt av ungdommen om å gi utviklingen en ny kurs. Fortsetter vi i samme spor som hittil, vil framtida bli vond og vanskelig, og enkelte steder – ulevelig. Hvis vi tror på vitenskapen, må vi bare innse at slik er det.

Dessuten gjør klimaforandringene seg allerede synlige mange steder og på mange måter, over hele kloden, og det vil bli verre. Hvor mye verre, det ligger i våre hender, i våre holdninger og handlinger. Framtida ligger i de valg og handlinger vi gjør i dag.

Vi, besteforeldre, foreldre og andre voksne, vil ikke vi i solidaritet med barn og barnebarns framtid, stille opp i den dugnaden de unge ber om?

Nå er vi letta og glade for at covid-vaksineringen er godt i gang, men allikevel må vi også fortsette med det forebyggende smittearbeidet. Det er summen av mange tiltak som til slutt vil hjelpe oss over pandemien.

Når det gjelder klimakrisa gjelder det samme. Det finnes stadig opp nye tekniske løsninger som kan gjøre det store CO2-avtrykket vårt, mindre. Det er bra, men blir ikke nok alene. Vi må også forandre våre handlingsmønstre; forbruke mindre, og energien vi bruker må bli renere. Skatter, avgifter og statlige investeringer må være ei drivkraft i riktig, klimavennlig retning.

Som aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon har jeg ofte, på stand og møter, snakket med engasjerte ungdommer fra forskjellige partier. De unge uttrykker glede over den støtten de får fra oss i BKA. En gang spurte jeg noen klima-ivrige Unge Høyre-representanter, hvordan de opplevde sin klimakamp i moderpartiet. De kom fram til at det var vel ikke enklere for dem å få gehør hos Høyre, enn det var for AUF i forhold til Arbeiderpartiet.

Da partiet Rødt holdt sitt landsmøte nylig applauderte vel heller ikke Rød Ungdom helt moderpartiets olje-, energi- og klimaprofil. Kanskje det er på tide at politiske partier, i miljø og klimasaker, gir de unge representanters stemme mer vekt? Det er jo våre barn og unge som skal leve i konsekvensen av dagens vedtak. Det er framtida deres det gjelder.

Det er ikke nok at det klappes for Greta Thunberg i FN og andre betydningsfulle forsamlinger. Det trengs endring i holdning og handling. Bidens globale, digitale klimamøte må ikke bare ende opp i fine ord.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Bjørghild des Bouvrie | 26.04.2021

    Flott, Alfhild!
    Helt enig med deg.
    Bjørghild des Bouvrie

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*