Vil ha klar tale om Lofoten

Programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å åpne de sørlige deler av Lofoten for oljeutvinning, og kaller det et kompromiss med verneinteressene. Men det er bare et nytt eksempel på det tilslørende språket som blir brukt av den norske oljelobbyen, mener Mari Gjerdåker i Natur og Ungdom. Politikerne har problemer med å kalle en spade for en spade, skriver hun i et debattinnlegg i avisen Klassekampen. AP gir oljeindustrien det den vil ha – og verner områder der det ikke finnes en dråpe olje. De nye arbeidsplassene som forespeiles folk er en trussel mot mer bærekraftige arbeidsplasser knyttet til fiske og turisme.

Les mer…

Skal dette være et kompromiss!

I et forsøk på å forene motstridende interesser har Arbeiderpartiets programkomite lagt fram en innstilling om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men kompromisset seiler under falsk flagg, mener mange kritikere. Nå får det hard medfart også fra APs lokallag i Moskenes. Det ligner mer på en krigserklæring, heter det i en uttalelse fra årsmøtet. «Lofoten har i mer enn tusen år gitt økonomisk overskudd for landet. Fisk fra Lofoten er næringsrik og ren mat som eksporteres til hele verden og mennesker fra alle verdenshjørner finner i hopetall veien til Lofoten. Ren natur er vårt varemerke – la oss beholde det slik!»

Les mer…

For vern av varige verdier

I et forsøk på å forene motstridende interesser har Arbeiderpartiets programkomite lagt fram sin innstilling om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men kompromisset seiler under falsk flagg, – oljeselskapene får det som de vil, selv med såkalte vernesoner, sier leder for Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe, Wenche Cumming fra Sortland. Hun håper AP-landsmøtet i stedet lytter til ungdommene i AUF og sier endelig nei til konsekvensutredning i hele området. Selv opplever hun å representere en voksende motstand over hele landet, og har tro på at de skal lykkes. Vi står på og lægg ikkje inn åran før fangsten e i fjæra!

Les mer…

LO-forbund for vern av Lofoten

tine-lise-sundnesLandsmøtet i Handel og Kontor har vedtatt å gå inn for vern av  områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Med dette vedtaket vil det ikke være grunnlag for konsekvensutredning i disse områdene, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes. Med samme vedtak fra Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag, har nei-sida sikret seg et flertall av delegatene til LO-kongressen neste år. Handel og Kontor mener det er på tide at Norge tar de globale klimautfordringene på alvor, gjør seg mindre avhengig av olje og gass, og satser på utvikling av nye kunnskapsbaserte, grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Les mer…

– Dei gamblar med både klima og pengar

Debatten går høgt om klima, og det vert snakka om regjeringskrise. Men mykje av dette er spel for galleriet, meiner Ola Dimmen i Besteforeldreaksjonen i Trondheim. – Partia kjempar om tiøringar ved bensinpumpene, det er nesten komisk. I mellomtida går planane om oljeboring i Arktis sin gang. Det stiller dei seg bak alle i hop. Slik eg ser det lukkar dei auga for både Paris-avtalen og FNs klimapanel og økonomisk risiko. Elefanten i rommet er økonomien. Oljesatsinga i Barentshavet kan medføre gigantiske, ulønsame feilinvesteringar og tap for fellesskapet. Dette er pengar som skulle vore brukt på omstilling for framtida. 

Les mer…

Forenlig med togradersmålet?

Kristoffer-Rypdal-n-rBør alle olje- og gassreserver utvinnes når rimelige miljøhensyn skal ivaretas? Finnes det grenser for lovligheten av slik utvinning, og er leting og utvinning i Arktis økonomisk lønnsomt i et globalt perspektiv? Mandag 12. september arrangeres et stort seminar om disse spørsmåla ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Initiativtaker, professor i matematikk Kristoffer Rypdal, er en aktiv deltaker i energi- og klimadebatten, og har i forbindelse med seminaret skrevet to tankevekkende kronikker i avisa Nordlys. «Problemet er å enes om hvor grensene går, og lite er vunnet hvis enighet oppnås først når grensene er overskredet.»

Les mer…

Godt landsmøte i Folkeaksjonen

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja samlet 40 delegater på landsmøtet i Sortlands blå kulturhus 4. juni. Organisasjonen har klart å motstå presset fra oljeindustri og forventningsfulle ordførere i mange år, godt hjulpet av en politisk knipetangsmanøver der Venstre og KrF har forpliktet den blå-blå regjeringa på samme måte som SV og SP forpliktet den rødgrønne. Mange fiskeri- og miljøorganisasjoner har også vært sikre støttespillere. Landsmøtet mente at Paris-avtalen styrker oljefritt-kravet for en region der kultur og næringsliv har utvikla seg bærekraftig i samspill med naturgitte forhold gjennom tusen år.

Les mer…

På tide å slå på bremsene

rebekka borsch 3Hvis Norge går i gang med oljeutvinning i Arktis, vil det være det ultimate brudd med våre klimaforpliktelser, skriver Rebekka Borsch i en kronikk i Aftenposten. Som representant i Venstres landsstyre har hun markert seg sterkt i debatten i og utenfor partiet. Hun mener at de norske planene er uforenlig med Paris-avtalen, som krever at verden bruker mye mindre fossilt drivstoff enn i dag. Det er ikke plass for store mengder ny olje og gass når det om noen tiår er kommet så langt at de nye feltene i nord er i full produksjon. «23. konsesjonsrunde er basert på en forutsetning om at verdenssamfunnet ikke skal lykkes i kampen mot global oppvarming.»

Les mer…

Beitostølen brenner for Lofoten

Oljeprotest_3427713aLørdag 12. mars er det VARDEBRENNING FOR OLJEFRITT Lofoten, Vesterålen og Senja over hele landet. Blant de mange gruppene som stiller opp i solidaritet med fisken og framtida, og mot et kortsiktig og usikkert oljeeventyr i området, er Klimagruppa på Beitostølen. Unge og eldre er med, og er klare for en markering som vi håper vil bli lagt merke til her i Valdres, forteller Bodvar Sonstad som leder lokalgruppa til Besteforeldrenes klimaaksjon. – I Lofoten har kultur og fiske utviklet seg bærekraftig gjennom tusen år. Hvis det er ett område som må og skal forbli oljefritt, så er det dette. Uerstattelige verdier står på spill, for oss alle.

Les mer…

Besteforeldre for vern av Arktis. God jul!

Hvis der er ett ord som kan tjene som overskrift for den norske klimakampen i 2015, så er det: ARKTIS. Ingen steder på kloden stiger temperaturen raskere, med dramatiske følger for alt liv. Ved begynnelsen av året valgte regjeringen likevel å utlyse en mengde nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten, mot faglige råd. Deretter kvesset det seg til i striden om norsk klimapolitikk. Et stort opprop fulgte. Det snakkes om et mulig klimasøksmål. Og da et trettitalls Besteforeldre dro til Paris var det ingen tvil om valg av slagord: – Save the Arctic! Save the poles! We don’t need no drilling holes!

Les mer…