Oljefrie blokker utlyses

oljefritt 4

BKA er tildelt ei oljefri Leve havet-blokk, melder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, som er i gang med å utlyse årets 3. konsesjonsrunde for svært verdifulle deler av kontinentalsokkelen «Vi takker for at dokke er gode støttespelarar i kampen for eit varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.»

– Sokkelkartet er et eksempel på hvor mye makt olje- og gassektoren har fått til å definere og eie én av folkets viktigste fellesressurser, nemlig havet. Gjennom denne kampanjen gir vi de som er avhengige av et rent hav uten olje- og gassnæringen muligheten til å ta tilbake eierskapet, sier Daniel Weiss, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonen ønsker alle aktører som ønsker å prioritere levende økosystem, bærekraftig matproduksjon og et næringsliv for framtida velkommen til å søke!

Langs hele den norske sokkelen finnes det unike og verdifulle marine økosystemer.  Gjennom god ressursforvaltning og fornybare næringer som f.eks. fiskeri og turisme, skaper disse store verdier for fellesskapet og trygger arbeidsplasser over hele landet, nå og for framtida. Utlysningen av disse oljefrie blokkene reflekterer ikke bare folkets ønske om å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt, men viser også at det går an å velge en framtid hvor viktige naturressurser og framtidens fornybare næringer ikke lengre er nødt til å vike for olje- og gassnæringen. – Heller tvert imot, argumenterer Weiss i utlysningsbrevet.


Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*