Klar tale fra forskere

Olje og fisk
Rolf Groven 1996. OLJE OG FISK II, fritt etter Gude.

Mens oljelobbyen med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i spissen fortsetter å bagatellisere konflikten mellom fisk og olje, øker bekymringen blant forskerne. Havforskningsinstituttet har gitt et utvetydig forvaltningsråd om å ikke åpne området rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. «Et oljeutslipp kan ramme en betydelig del av årsproduksjonen av flere kommersielt viktige nordlige fiskebestander – som vi deler med andre nasjoner», skriver havforskningsdirektør Sissel Rogne

Fra havforskningsdirektørens kronikk:

Ingen andre norske havområder er så viktige for våre fiskerier og så sårbare for oljeutslipp som Lofoten, Vesterålen og Senja. Rundt 60 prosent av fisken som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom her i løpet av sine første levemåneder.

Nå lærer vi stadig mer om fisks følsomhet for olje; og hvordan denne følsomheten varierer fra art til art og mellom fiskens livsstadier. Effektstudier viser at størsteparten av eggene som rammes av lave doser ikke dør akutt, men utvikler skader som deformert skjelett og hjerte, manglende kjeve og nedsatt hjernefunksjon. 

I tillegg vet vi fortsatt altfor lite om hvordan oljesøl virker på hele økosystemet; inkludert de mange små organismene fiskeyngelen lever av. Både mikroplankton og større dyreplankton som raudåte beiter på oljedråper. Slik kan disse organismene transportere olje oppover i næringskjeden, og representere en alternativ forurensningsmekanisme vi i liten grad har studert.

Norske politikere ønsker økt satsing på bærekraftig bruk av havet. Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på de levende marine ressursene og biodiversiteten i våre farvann. Vi forvalter bare én av 104 fiskebestander alene, og vi samarbeider med andre nasjoner om vitenskap, forvaltning og politikk.

Les hele artikkelen:
https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/august/lofoten-bor-ikke-apnes-for-oljeaktivitet  

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*