Jernbanen fram i køen

Folk i Norge fortjener et bedre jernbanetilbud, mener Besteforeldrenes klimaaksjon, som reagerer på meldinga fra Bane NOR om at en rekke InterCity-prosjekter vil bli utsatt enda en gang. Samtidig er tida overmoden for moderne høghastighetsbaner for gods og passasjerer mellom de store byene, og mellom Norge og utlandet. Dette må komme i stedet for – og ikke i tillegg til – motorveiutbygging og flyplassutvidelser, skriver vi i et brev til de folkevalgte.

Les mer…

1kommentar

Ingen tredje rullebane

Besteforeldreaksjonen har sammen med ti andre organisasjoner sendt brev til klima- og miljøminister Elvestuen, der vi ber om at planlegging av en ny, tredje rullebane på Gardermoen stanses. Hensikten er å øke flytrafikken, med økte klimagassutslipp og mer støy som resultat. Det vil beslaglegge verdifulle landbruksarealer, og motstanden er stor lokalt. Også på Stortinget er det mange som er skeptiske til prosjektet, og Venstre har tidligere sagt et klart nei.

Les mer…

1kommentar

Pisk eller gulrot

Mange tror at vi har så mange elbiler i Norge fordi staten gir kjøperne så mange økonomiske fordeler. Et bevis på at det hjelper å lokke med gulrot for å få folk til å endre vaner, sies det. Men det er feil, skriver Lasse Fridstrøm i en kronikk i Aftenposten. Han er forsker ved Transportøkonomisk Institutt og slår fast at elbilens suksess først og fremst er et resultat av at vi gjennom mange år har svingt pisken over alle biler med forbrenningsmotor.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Må bli slutt på flyferier

Om få år skal en turistreise til norske fjell og fjorder skje uten klimagassutslipp. Samtidig håper myndighetene å gjøre Norge til et av «verdens beste reisemål» og reiselivsnæringen minst like lønnsom som i dag. Lar det seg kombinere? – Kanskje, svarer bærekraftig-forsker Carlo Aall i en reportasje i tidsskriftet Klima. – Men da må vi lære oss å reise mindre og saktere i feriene våre, leve mer, og ikke være så opptatt av å komme fram fortest mulig.

Les mer…

1kommentar

Sammen for jernbane

I en felles henvendelse til Nordisk ministerråd/Nordisk råd og de respektive lands samferdselsdepartementer, ber en rekke danske, norske og svenske organisasjoner om at det blir gjort noe med de dårlige togforbindelsene mellom hovedstedene i de tre landene. I flere tiår er den miljøskadelige flytransporten blitt prioritert og favorisert. Nå er det på tide at man tenker nytt og gjør det enklere og mer fristende å velge miljø, mener blant andre Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

1kommentar

– Vi reiser oss til døde …

Offisiell klimastatistikk etter dagens regelverk tar ikke med utslippene som skjer «mellom» land; bare «innen» det enkelte land. Det er i grunnen ganske sprøtt, sier Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling og forskningsleder ved Vestlandsforsking. Det betyr at våre politikere kan fraskrive seg ansvaret for en viktig del av utviklingen, og fortsette å snakke om et «bærekraftig reiseliv» uten å trekke inn klimaskadene fra økt flytransport og internasjonal cruisefart.

Les mer…

6kommentarer

Regjeringen bryter kontrakten

Regjeringen gjør det økonomisk fordelaktig å forurense, hevdes det i en felles kronikk i Aftenposten fra ledere i en rekke organisasjoner, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon. De reagerer sterkt på framlegget til statsbudsjett, som fjerner flere av de insentivene som har gjort det attraktivt for privatpersoner og bedrifter å kutte ut fossilbiler til fordel for nullutslipps elektriske biler. «Signaleffekten er stor og forslaget er det motsatte av et grønt skatteskifte.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Høghastighetsbane for Trøndelag

Det er bra at Trønderbanen skal elektrifiseres. Men det er på på ingen måte bra nok hvis vi skal nå utslippsmålene i Nasjonal Transportplan, eller oppfylle Parisavtalen og dens klimamålsetninger, sier besteforeldreaktivist i Steinkjer, arkitekt Torgeir Havik. I en kronikk i Trønder-Avisa tar han til orde for en forsert utbygging av moderne lyntog. Det er det eneste som kan få «treige trøndere» til å la bilen stå. «Norge har pengene som trengs – så hva venter vi på!»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Nye krav fra Jernbanekampanjen

Et tiltalls samarbeidende organisasjoner har sendt brev til regjeringspartiene og deres støttepartier, med krav om en forpliktende politikk for overføring av transport fra vei til sjø og bane. Partiene blir utfordret på den vedtatte Nasjonal Transportplan, som etter organisasjonenes syn prioriterer og legger til rette for økende satsing på flytransport og motorveier – samtidig som man forsøker å fortelle det norske folk at det satses stort på jernbaneutbygging. 

Les mer…

1kommentar

– Ryggraden må på plass!

Årsmøtet i Besteforeldreaksjonen ga sin helhjerta tilslutning til forslaget fra Otto Martens om å videreføre initiativet vårt fra i vår: «Jernbanekampanjen 2017». Den vedtatte Nasjonal Transportplan er en sektorplan som mangler helhetsforståelse og realisme, mener Martens. Ryggraden i et moderne klimavennlig transportsystem må være et høghastighets jernbanesystem som dekker hele landet fra sør til nord. Som bildet viser hadde han en original demonstrasjon av poenget sitt. 

Les mer…

!Skriv en kommentar