Høghastighetsbane for Trøndelag

Det er bra at Trønderbanen skal elektrifiseres. Men det er på på ingen måte bra nok hvis vi skal nå utslippsmålene i Nasjonal Transportplan, eller oppfylle Parisavtalen og dens klimamålsetninger, sier besteforeldreaktivist i Steinkjer, arkitekt Torgeir Havik. I en kronikk i Trønder-Avisa tar han til orde for en forsert utbygging av moderne lyntog. Det er det eneste som kan få «treige trøndere» til å la bilen stå. «Norge har pengene som trengs – så hva venter vi på!»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Nye krav fra Jernbanekampanjen

Et tiltalls samarbeidende organisasjoner har sendt brev til regjeringspartiene og deres støttepartier, med krav om en forpliktende politikk for overføring av transport fra vei til sjø og bane. Partiene blir utfordret på den vedtatte Nasjonal Transportplan, som etter organisasjonenes syn prioriterer og legger til rette for økende satsing på flytransport og motorveier – samtidig som man forsøker å fortelle det norske folk at det satses stort på jernbaneutbygging. 

Les mer…

1kommentar

– Ryggraden må på plass!

Årsmøtet i Besteforeldreaksjonen ga sin helhjerta tilslutning til forslaget fra Otto Martens om å videreføre initiativet vårt fra i vår: «Jernbanekampanjen 2017». Den vedtatte Nasjonal Transportplan er en sektorplan som mangler helhetsforståelse og realisme, mener Martens. Ryggraden i et moderne klimavennlig transportsystem må være et høghastighets jernbanesystem som dekker hele landet fra sør til nord. Som bildet viser hadde han en original demonstrasjon av poenget sitt. 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Jernbanekampanje må videreføres

Nasjonal Transportplan har som mål å redusere klimagassutslippene. Men det er en ren papirformulering, mener Otto Martens. I virkeligheten er det en motorveiplan som vil øke utslippene og forhindre satsing på klimavennlige alternativer. Mest påfallende er manglende forståelse av jernbanens muligheter, som ryggraden i transportnettet og grunnlag for næringsutvikling i lavutslippssamfunnet. Saken kommer opp på Besteforeldreaksjonens landsmøte neste helg.

Les mer…

!Skriv en kommentar

På sporet av en utslippsfri transport

Framtidens transportsektor, hvordan vil den se ut? Det var tema for flere møter under Arendalsuka mandag. NSB hadde invitert et panel til å diskutere jernbanens framtid, men brukte vel så mye tid på å diskutere visjoner for veitransporten. På et annet møte var overgangen fra fossildrevne biler til elbiler hovedsaken. Der ble det understreket at Norge er et foregangsland på dette området, og at bilindustrien nå følger spent med på hva vi får til her i landet.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vil kjempe videre for jernbanen

Før sommeren vedtok Stortinget en ny nasjonal transportplan som skal gjelde i ti år framover. I denne perioden skal Norge asfalteres i et høyere tempo enn noen gang, med fortsatt tilrettelegging for flere personbiler og mer godstransport på veiene. I tillegg kommer økt flytrafikk. Med andre ord nøyaktig det motsatte av det vi trenger for framtida, sier Otto Martens. Han er forkjemper for en nasjonal jernbanesatsing og mener vedtaket er gjort på sviktende faglig grunnlag.

Les mer…

1kommentar

Skivebom om jernbane

Initativtaker til «Jernbanekampanjen 2017», Otto Martens, er djupt skuffet over rapporten «Klimavalg 2017» fra Cicero Senter for klimaforskning. Det som står om togtransport undergraver arbeidet for moderne høghastighetsbaner i Norge, sier han. – Cicero har ukritisk gjengitt ting som står i Jernbaneverkets rapport fra 2012, en politisk styrt desinformasjon som dessverre har blitt godtatt som faktagrunnlag i årevis, på fullstendig sviktende grunnlag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Tog i vårt lille land

Vi har meir enn nok trafikk for eit nytt, landsdekkjande jernbanenett, skriv Jørg Westermann i ein kronikk i Dagsavisen. Han reagerer på utsegna til Erna Solberg då ho var på vitjing i Kina og reiste med moderne høgfartstog. På spørsmål om slike tog kunne vere aktuelle for Noreg, svara ho at «dessverre, vi er ikke så mange mennesker». Jørg Westermann og selskapet hans Norsk Bane har prosjektert jernbaneløysinger for heile Sør-Noreg, og veit at dette ikkje stemmer.

Les mer…

2kommentarer

Urolige for planer om ny rullebane

Avinors samfunnsoppdrag må endres, slik at selskapet ikke har mandat til å arbeide for trafikkvekst, sier Naturvernforbundet i sin uttalelse til stortingsmeldinga om «Verksemda til Avinor AS». De viser til at flyreiser allerede står for over halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Besteforeldrenes klimaaksjon samarbeider med Naturvernforbundet i denne saken, og har sendt et brev til transportkomitén med påminning om Grunnlovens miljøparagraf.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Transportpolitikken ut av silo-tenkinga

Tirsdag 25 april var Besteforeldrenes klimaaksjon invitert til åpen høring i Stortinget om Nasjonal Transportplan. Nestleder Finn Bjørnar Lund la vekt på behovet for helhetlige transportløsninger innen rammene av Paris-avtalen. NTP er preget av etatenes mangel på helhetssyn – de sitter nede i hver sin etat-silo og planlegger framtida, sier han. Spillets taper blir de overordna spørsmål om hvordan de mest klimaskadelige transportformene kan fases ut og erstattes.

Les mer…

5kommentarer