Hvordan kan en karbonavgift fungere?

James Hansen, verdensledende amerikansk klimaforsker, har besøkt Norge igjen. Allerede på 1980-tallet advarte han mot farene ved global oppvarming. Nå er han også kjent for sitt forslag om et avgiftsystem kalt «carbon fee-and-dividend», på norsk «karbonavgift til fordeling». KAF kan gi den raske reduksjonen av CO2-utslippene som vi trenger gjennom en gradvis stigende toppavgift som legges på all produksjon – og dermed på alt forbruk – av karbonbasert energi. Inntektene skal fordeles likt ut til alle, utenom vanlige offentlige finanser, for å stimulere innbyggerne til aktivt å finne klimavennlige løsninger på sine energibehov.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Norge viser ikke forvalteransvar

Senate Foreign Relations Committee Holds Hearing On Keystone XL PipelineNorge virker fast bestemt på å sabotere Paris-avtalen, skriver klimaforskeren James Hansen i et åpent brev til statsminster Erna Solberg, offentliggjort i Dagbladet i dag. Kull, tjæresand og arktisk olje må være de første ressursene som forblir uberørt i en verden som raskt blir varmere. Hansen er i Norge for å gi sin støtte til klimasøksmålet som er reist mot staten av Greenpeace og Natur og Ungdom. Han mener et rikt land som Norge, som er blant dem som har tjent mest på utvinning av fossile ressurser, må vise globalt ansvar og gå foran i avvikling av oljealderen. «Et arktisk oljekappløp setter hele menneskeheten i fare.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Må kreve mer enn langsiktige mål

Politikerne er schizofrene, sa James Hansen til de 1500 frammøtte på Aftenpostens klimakonferanse i Oslo 14. oktober. – Det er lett å se at det de sier om trusselen fra klimaendringene, er uforenlig med det de faktisk gjør. Vi vet at mesteparten av det fossile brenslet som er igjen i verden, må bli liggende under bakken, men regjeringer prøver å vri seg unna de krevende omprioriteringene ved å snakke om langsiktige mål. I Norge lover regjeringen 40 prosent utslippskutt i 2030; samtidig står dagens utslipp på stedet hvil. Klimabevegelsen må nå kreve virkemidler som gir resultater på kort og mellomlang sikt, mener to av dem som deltok på konferansen.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Åpent brev til Erna Solberg

jamesd hansen gimleÅ fortsette med oljeutvinning i Arktis er i strid med etterslektens beste, skriver James Hansen i et brev til statsminister Erna Solberg i samband med sitt besøk i Oslo nylig. – Som bestefar oppfordrer jeg deg til å tenke på vår felles fremtid, og til å legge mer vekt på den enn på kortsiktig økning av ditt lands oljeavhengighet. Norge vet hvordan, og dere har teknologi til å bli en stor økonomisk aktør i den fremtidige, bærekraftige lavkarbon-verdenen. En slik verden kan ikke oppnås om arktisk olje blir utvunnet og brent. Å la Norges andel av disse ressursene forbli urørt, er en lederskapshandling som vil runge verden over og gå inn i historiebøkene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ingen tid å miste

jamesd hansen gimle– Togradersmålet ble tatt opp av hatten fordi noen følte at verden trengte et slikt konkret klimamål. Det har intet vitenskapelig grunnlag og er på mange måter blitt en sovepute, sa James Hansen til en fullstappet Gimle kino i går kveld. – Problemet er at vår klode lider under en energiubalanse; det kommer mer energi inn enn det som slippes ut. En økende mengde CO2 i atmosfæren har lagt seg som en dyne over oss og det blir varmere. Det er denne balansen som må gjenopprettes, og vi har ingen tid å miste skal vi spare oss selv for det moralske marerittet det ville være å bli ansvarlig for farlig havnivåstigning og masseutryddelse av dyre- og plantearter.

Les mer…

1kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Behov for nytt politisk lederskap

James HansenFNs klimakonvensjon fra 1992 slår fast at «farlige menneskelige påvirkninger av klimaet» må unngås. Men det redskapet som ble valgt for å oppnå dette, nemlig Kyotoprotokollen fra 1997, er så ineffektiv at CO2-utslippene har økt mer etter, enn før den ble innført. Den verdensledende klimaforskeren James Hansen er redd for at den kommende Paris-avtalen kan komme til å gå i samme fella, med videre satsing på utslippskvoter og andre mislykkede virkemidler. I en artikkel i siste nr av tidsskriftet Vardøger begrunner han sitt forslag til en ny karbonavgift, og etterlyser politiske ledere som kan ta et oppgjør med økonomiske særinteresser.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Vi trenger en avgift som fungerer

James HansenTil uka kommer James Hansen til Oslo, der han er hovedattraksjon ved flere store arrangementer. I et møte med organisasjoner tilknyttet Klimavalgalliansen vil den kjente forskeren diskutere sitt forslag til et avgiftssystem med stigende pris på fossilt drivstoff, der pengene fordeles tilbake med lik andel til alle innbyggere. – Jeg er overbevist om at dette er det eneste som nytter, sa han i en samtale med oss tidligere i år. Det vil straffe storforbrukerne, og være til fordel for dem som finner andre måter å dekke sitt energibehov. Jeg tror det er på tide at dere i Besteforeldreaksjonen tar tak i dette og fremmer et krav til norske myndigheter 

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Med tydelig klimabudskap til Gahr Støre

På sin USA-tur nylig fikk Jonas Gahr Støre anledning til et lunsjmøte i New York med den kjente klimaforskeren James Hansen. Det ble en opplysende og tankevekkende samtale, skriver Støre på Arbeiderpartiets hjemmeside. Hansen sier til Besteforeldreaksjonen at det var et møte med det han opplevde som en politiker utenom det vanlige. – Men mitt hovedpoeng var at det per i dag ikke finnes noe land som går foran med det eksempel verden trenger. Hvis Norge vil være et slikt land, må man slutte med pusleriene, og bidra til en beskatning av olje og gass som gjør det mye dyrere å bruke disse skadelige produktene.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Året 2015: Vi må se reelle resultater

James HansenDet er fortsatt mulig å unngå en klimakatastrofe, mener den verdensledende forskeren og aktivisten James Hansen. Men da bør det skje noe på toppmøtet i Paris dette året, slik at den svake Lima-avtalen blir forbedret og vi får aksept og forståelse for at vi trenger en karbonskatt, høy nok til at olje, kull og gass blir dyrere enn alternativene. Vi må også kvitte oss med den farlige illusjonen om at 2 grader oppvarming er trygt. Det fører bare til at vi tøyer grensene. Vi har allerede et alt for høyt innhold av CO2 i atmosfæren. Han støtter Bill McKibbens 350.org, og ser det som avgjørende viktig at presset mot politikerne blir opprettholdt og øker. Les mer…

4kommentarer
Spre kunnskap –
del denne saken!

En klimaløsning for folk flest

James HansenKlimaendringene blir beskrevet og advart mot, men verken politikere eller folk flest er i stand til å gjøre noe virkelig effektivt for å møte faren. James Hansen, verdensledende klimaforsker og forfatter av boka «Storms of my Grandchildren» har lansert et forslag som kan skjære gjennom handlingslammelsen, skriver Hallvard Birkeland i en kronikk i Bergens Tidende. Det er et enkelt system kalt «karbonavgift til fordeling», basert på økende avgifter på fossilt drivstoff. Inntektene betales tilbake til hver enkelt innbygger. De minst velholdne og mest klimavennlige vil komme best ut, og mange vil få økonomisk interesse av å redusere sitt klimafotavtrykk.

Spre kunnskap –
del denne saken!