Arkiv for kategorien: "Kronikk"

Forbruk og karbonavtrykk

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 5. jul 2021
 • AV:
  Redaksjonen

Utslippsstatistikken viser klimagassutslippene innenfor landets grenser. Men like viktig er utslippene som importvarer gir opphav til, mener samfunnsøkonom Anders Skonhoft. Selv om klimagassene går ut i lufta over Kina eller andre lavkostland, må de forstås som en del av rike lands karbonavtrykk. – Men tar CO2-avgiftene hensyn til dette?

Spre klimavett,
del denne saken!

Fra økosorg til økohandling

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 27. des 2020
 • AV:
  Redaksjonen

Mange bærer på en sorg over menneskenes ukloke forvaltning av jordas ressurser. Fremtiden ser problematisk ut, både for mennesker, dyr og planter, skriver Sigmund Hågvar, professor i naturvern. – Men sorg kan foredles til å bli en kraft. Den kraften heter mening, og inviterer til dugnad. Vi har løst miljøproblemer før, vi kan gjøre det igjen. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Å elske vår jord

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 24. sep 2020
 • AV:
  Redaksjonen

Kirken har en trosarv og et språk som kan ta opp i seg og uttrykke den stadig mer fortvilte økologiske tilstand i verden. Likevel merker vi lite til dette i den vanlige søndagsgudstjenesten, undrer Elisabeth Breen. – Men noen ganger skjer det noe. Som da en gruppe barn demonstrerte under gudstjenesten i Ski kirke. De bar sine plakater og ropte ut sine budskap: Redd jorda nå! Skjerp dere!

Spre klimavett,
del denne saken!

Politikk – butikk – etikk?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 27. jul 2020
 • AV:
  Redaksjonen

Regjeringen har forpliktet seg på Parisavtalen. Men samtidig investerer Norge tungt i en fossil fremtid, subsidierer oljebransjen og gjør oss økonomisk avhengige av at klimamålene undergraves. Det blir enten dårlig butikk eller dårlig etikk, skriver filosof David Chelsom Vogt i BT. Det er et oppgjør med politikere som fortsetter å ri to hester, og ikke tar miljø- og klimaproblemet på fullt alvor.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og økologisk gjeld

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 17. apr 2020
 • AV:
  Redaksjonen

Flere afrikanske land har årlige utslipp av CO2 per innbygger som er mindre enn det Norge har på to-tre dager. Likevel opplever verdensdelen allerede alvorlige konsekvenser av global oppvarming, med tap av naturmangfold, og følger for matproduksjon og folkehelse. Burde ikke de skadelidte ha krav på erstatning fra rike, klimaforurensende land? spør Afrika-ekspert Tore Linné Eriksen. 

Spre klimavett,
del denne saken!

En feilslått politikk

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 4. feb 2020
 • AV:
  Redaksjonen

I tredve år har forskere og beslutningstakere visst at en klimakrise ville bli resultatet, hvis klimagassutslippene fikk lov å fortsette. Deretter har vi latt utslippene øke, og den varslede krisa er blitt til realitet flere steder i verden. – Når skal selvkritikken komme, og lærdommene trekkes? spør Arne Johan Vetlesen. «Dommedagsprofetene» har åpenbart fått rett, og politikken har beviselig vært feilslått.

Spre klimavett,
del denne saken!

Politisk, ikke privat utfordring

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 23. jul 2019
 • AV:
  Redaksjonen

Klimaproblemet er politisk, og løses ved bruk av vanlige politiske virkemidler: forbud, subsidier og skatter. Fokuset på frivillige og private tiltak – og skam – er et blindspor, mener professor Jørgen Randers. «Det eneste man behøver å gjøre som ansvarlig samfunnsborger, er å stemme på parti som forplikter seg til å avslutte all bruk av kull, olje og gass på en ordnet måte fra 2020 til 2050.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Vekstens kostnader

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 20. jun 2019
 • AV:
  Redaksjonen

Djevelen bor i summen av produksjon og forbruk, handlinger, atferd og beslutninger – som er årsak til og konsekvens av vekstens ubønnhørlige logikk, skriver Per Bjørn Foros i en kronikk i Adresseavisen. «De unge er ‘generasjon desperat’ like mye som de er ‘generasjon lydig’, de strever med denne dobbeltheten, i skvis mellom et vekstsamfunn de er vant til og voksende miljøproblemer.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Vekst eller andre verdier?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 26. jan 2019
 • AV:
  Werner Christie

Trenger vi økonomisk vekst, eller bør vi ha andre mål for utviklingen av samfunnet vårt, spør Werner Christie, tidligere helseminister og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. Hva er sammenhengen mellom vekst og ødeleggelse av klima, miljø og biologisk mangfold? Ville vi takle tidens utfordringer bedre hvis vi brydde oss mindre om økonomiske mål og mer om fellesskap og «well-being»?

Spre klimavett,
del denne saken!

Viva il Papa!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 18. okt 2018
 • AV:
  Redaksjonen

«For mennesker å forurense klodens vann, jord, luft og liv, er kriminelt.» Sitatet stammer ikke fra noen rabiat aktivist, men fra Pave Frans og Laudato Si´ – «miljøboka» som ble lansert i 2015. For William Lafferty, tidligere leder av forskningsprogrammet ProSus for bærekraftig utvikling, har det gitt nytt håp for framtida å lese pavens ord akkurat nå – på det sannsynligvis viktigste tidspunkt i vår historie.

Spre klimavett,
del denne saken!