Rettferdig klimaskatt

Fordelingspolitiske spørsmål tvinger seg fram i klimadebatten, etter protestaksjonene i Frankrike. Miljø- og klimaavgifter må utformes på en sosialt rettferdig måte, slik at de kan godtas av folk flest, mener leder av Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Sammen med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet oppfordrer han norske politikere til å tenke nytt i avgiftspolitikken.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Klimavennlig skal lønne seg

Besteforeldrenes klimaaksjon ønsker seg «en stigende karbonavgift med sosialt rettferdig fordeling», ifølge vedtak på årsmøtet 2018. Bak formuleringen ligger en strid om virkemidler, der tilhengerne av «KAF» er på offensiven. De mener avgifter med tilbakefordeling er det som skal til for å få et grønt skifte, med oppslutning fra folk flest – fordi det lønner seg også økonomisk.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Advarer mot splittende ideer

For å få fart på omstillingen bør BKA støtte forslag om en «karbonavgift til fordeling»(KAF), mener noen. Fungerende leder Finn Bjørnar Lund er skeptisk. Det blir et spørsmål om hva vi skal bruke tid og krefter på, sier han. – Det er lov å ha ideer, også urealistiske, om hva som er mulig og ønskelig. Men vi må vokte oss for å kreve at hele organisasjonen skal stille seg bak én bestemt løsning på klimaproblemet.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En effektiv grønn avgift?

Det pågår en diskusjon om «KAF» i klimabevegelsen. Bak den litt ukjente forkortelsen skjuler seg et virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet, mener tilhengerne. Ny og nyttig info finner man i heftet Karbonavgift til fordeling – mulig i Norge? som nettopp er utgitt av Naturvernforbundet Hordaland. Det er på 70 sider og inneholder en rekke artikler, de fleste naturlig nok positive til KAF.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Gungande lätt» om KAF

I Norge og i Besteforeldreaksjonen diskuterer vi «Karbonavgift til fordeling» (KAF) – en karbonskatt som foreslås innført på alt klimabelastende forbruk, og der inntektene fordeles tilbake til forbrukerne slik at det belønner dem med minst klimafotavtrykk. I Sverige jobber foreningen Klimasvaret for en slik løsning, og det er til og med laget en egen sang om det: «Det kallas avgift och utdelning – ett fiffigt nytt system / Avgift och utdelning, som löser vårt klimatproblem».

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Debatt om grønne skatter

Mange er opptatt av at avgiftene på olje, kull og gass må bli høyere, slik at karbonfrie energiformer blir mer konkurransedyktige. Men hvor høye må avgiftene være for å få tilstrekkelig fart i omstillingen? Og hvordan skal man få folk til å akseptere så høye avgifter? Svaret er å dele pengene ut igjen til forbrukerne, slik at de fleste tjener mer på det enn de betaler, mener tilhengerne av en «Karbonavgift til fordeling». På helgas lokallagssamling tok vi debatten.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Karbonavgift til folket – i Norge?

Det pågår en diskusjon om «KAF» nå. Bak denne litt ukjente forkortelsen skjuler det seg et virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet, ved at det innføres en avgift på fossilt drivstoff, men at pengene deles ut igjen til forbrukerne. Den ukonvensjonelle tilbakebetalingen kan bidra til at befolkningen generelt vil støtte en temmelig høy avgift. Men vil politikerne ha det? Det var et av spørsmåla som ble reist på et KAF-seminar i Bergen.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Seminar om KarbonAvgifter til Fordeling

Det pågår en diskusjon om KAF nå. Bak denne litt ukjente forkortelsen skjuler det seg et økonomisk virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet. Prinsippet er kort sagt at det innføres en temmelig høy avgift på fossile brensler og drivstoffer, men at pengene deles ut igjen direkte til forbrukerne. Denne noe ukonvensjonelle tilbakebetalingen kan bidra til at befolkningen generelt vil støtte en temmelig høy karbonavgift, tror mange. Men tør politikerne satse? Det var et av spørsmålene som ble reist på et KAF-seminar siste lørdag, arrangert av Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Avgift for raske omstillinger

Hvordan kan vi få på plass en karbon- og klimaavgift som på kraftfullt vis stimulerer til de endringene i forbruk og livsstil, transport og næringsliv, som trengs hvis vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen? Det ønsker en gruppe fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon å sette fokus på og få mer kunnskap om når de inviterer til seminar 19. november om «KAF – karbonavgift til fordeling». Vi ønsker at spørsmålet skal bli en del av valgkampen i 2017, sier Brita Helleborg fra Besteforeldreaksjonen. Derfor er vi glade for å ha fått med oss både politikere og organisasjonsfolk til å belyse saken.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvordan kan en karbonavgift fungere?

James Hansen, verdensledende amerikansk klimaforsker, har besøkt Norge igjen. Allerede på 1980-tallet advarte han mot farene ved global oppvarming. Nå er han også kjent for sitt forslag om et avgiftsystem kalt «carbon fee-and-dividend», på norsk «karbonavgift til fordeling». KAF kan gi den raske reduksjonen av CO2-utslippene som vi trenger gjennom en gradvis stigende toppavgift som legges på all produksjon – og dermed på alt forbruk – av karbonbasert energi. Inntektene skal fordeles likt ut til alle, utenom vanlige offentlige finanser, for å stimulere innbyggerne til aktivt å finne klimavennlige løsninger på sine energibehov.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!