Debatt om grønne skatter

KAF penger
TIL DISKUSJON: Hvordan kan avgifter og økonomiske insentiver få fart på det grønne skiftet?

Mange er opptatt av at avgiftene på olje, kull og gass må bli høyere, slik at karbonfrie energiformer blir mer konkurransedyktige. Men hvor høye må avgiftene være for å få tilstrekkelig fart i omstillingen? Og hvordan skal man få folk til å akseptere så høye avgifter? Svaret er å dele pengene ut igjen til forbrukerne, slik at de fleste tjener mer på det enn de betaler, mener tilhengerne av en «Karbonavgift til fordeling». På helgas lokallagssamling tok vi debatten.

Må gå nye veier
De fleste forsøk på internasjonale avtaler om utslippsbegrensninger, som kvotehandel og liknende, har vært mislykket. Heller ikke den siste Parisavtalen vil gi resultater i nærheten av hva som er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til «godt under 2 grader og helst ikke over 1,5 grader» som det heter der. Problemet er at avtalen baserer seg på nasjonale, frivillige mål for utslippskutt som er for svake, i Norge og de fleste andre land.

Det er derfor viktig at man nå vurderer nye og forsterkede strategier for å oppnå lavere utslipp av klimagasser nasjonalt, sier Harald Smedal, pensjonert siviløkonom som sammen med Anders Ekeland – også han økonom – talte varmt for en innføring av KAF. – Vi vet at prismekanismen fungerer, slik den norske CO2-avgiften siden 1990-tallet har gjort. Men den er for lav og er reelt sett blitt enda lavere over tid. Dermed får vi ikke det omstillingspådrivet som etterlyses!

Internasjonalt har den kjente amerikanske klimaforskeren James Hansen argumentert for en KAF- løsning. Avgiften på karbon skal stige over tid, forutsigbart. Men i stedet for at inntektene går inn i statskassa slik vi er vant til med andre avgifter, skal de utdeles med lik fordeling til alle innbyggere i landet. – Jeg mener dette er veien å gå, sier Anders Ekeland. Ikke bare vil det gi rask reduksjon av utslipp. I tillegg vil det bidra til økonomisk utjevning. Det er derfor noen liker å kalle det «Karbonavgift til folket» – med samme forkorting. Jeg mener også at Norge bør gå foran. De nordiske land er generelt høyt respektert for å ha orden i sin økonomi, og hvis vi innfører KAF og kan vise til at det virker i praksis, og fungerer som et positivt element i vårt politiske og økonomiske system, vil det også kunne ha stor betydning internasjonalt.

Fornøyd med seminaret
Brita Helleborg har vært sentralstyrets ivrigste KAF-tilhenger og er svært glad for at seminaret ble gjennomført på denne måten. At det også kom fram en del motforestillinger, fra nestleder i Besteforeldreaksjonen Finn Bjørnar Lund og andre, synes hun er greit. – Vi skal jo ikke omfavne nye løsninger bare fordi de høres umiddelbart fornuftige og smarte ut. Men nå vet i hvert fall flere hva dette dreier seg om, og så får vi ta det derifra. Det store problemet med alt som gjelder klima, er at det haster så med en politikk som gir den omstillingen vi trenger. Selv mener jeg KAF er det som skal til for å få fart i sakene!

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Hallvard Birkeland | 13.03.2018

  Her høres ut som KAF er vanskelig, men det er det da ikke! Dette er hele greia:

  1. En avgift kreves inn fra Statoil og andre produsenter/importører av olje, kull og gass
  2. Avgiften stiger hvert år.
  3. Alle pengene deles ut med et likt beløp til alle innbyggere.

  Det fører til at alle får kompensert gjennomsnitts forbruk, samtidig som alt fossilt blir dyrere – flertallet vil gå i pluss.
  Da blir det mulig å heve avgiften jevnt og trutt. Når fossilt blir dyrt, blir fornybart relativt billigere, og få konkurransefordeler.
  Som med el-bilen: folk velger det fornybare når det lønner seg. Det vil også skje her: når bensin, gass og olje blir dyrere, vil bedriftene dekke inn disse utgiftene ved å øke salgsprisen på egne produkter. Alle varer som inneholder fossilt vil da bli dyrere.
  Er dette vanskelig?
  Kanskje en uvant tanke. Men for meg der det faktisk vanskelig å forstå at dette er vanskelig.

  OK, hvordan en beregner karbonavgift på import er vanskeligere, det er klart.

  Men at dette krever ikke 3 NOUer og mer enn tre stortingsperioder er tøys. Det er heller ikke riktig at British Columbia har lagt deres KAF-lignende avgift på is. Men siden de ikke har anledning til å innføre grensetoll, stanset avgiftsøkningen på et ganske lavt nivå.
  Derimot er både Alberta og hele Canada blitt influert av modellen.

  Altså, ikke gjør dette vanskeligere enn det er.
  Mannen og damen i gata forstår KAF på 4 minutter.

 2. Trygve Roll-Hansen | 13.03.2018

  Viktig med landsdekkende el-busser og el-båter i et nett av i ruter og bestillingstransport med flere passasjerer, slik at reiser/turer ikke blir for dyr for de som ikke har råd eller fysiske forutsetninger til å kjøpe og kjøre egen el-bil.

 3. Børge Skaara | 15.03.2018

  Hei, KAF var en god ide,
  Jeg tenker også at de pengene kunne gått direkte til å redusere prisen på kollektiv transport etc . NSB er dyrt sammenlignet med fly. Alternativet må bli billigere, det drar folk over. Folk tenker mer på økonomi en miljø. Straff iriterer, premie virker
  Det må samtidig få status å velge miljøvennlig.
  Konsekvensene må legges frem på en høflig måte slik at du føler deg dum dersom du ikke velger miljøvennlig.
  Dokumenter hvor mye OL forurenser bare med person transport til og fra. Sett det opp mot hvor mange vidmøller som må svive for bare for å komme i null ?
  Hvor menge flyseter brukes for å samles til en «miljøkonferanse» et sted i verden ?
  Hvor mye koster en undersjøisk tunnel mot drift på samme strekk med El- ferge. Fergen kunne vel seilt gratis i hundre år……

  Det var bare noen tanker sån på sparket, tanker som sikkert mange av dere også har

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*