Statsbudsjett, klima og avgifter

anja finans
Det er typisk norsk å la klimamålene kræsje, sa Anja Bakken Riïse fra FIVH i møte med finanskomiteen. Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet venter på tur.

Under den åpne høringa om statsbudsjettet fikk fem miljøorganisasjoner legge fram synspunkter for finanskomitéen. Leder i FIVH mente norsk klimapolitikk har behov for en «havarikommisjon» – for å kunne lære av hva som er gått galt gjennom tre tiår. Både hun og andre deltakere brukte anledningen til å løfte fram behovet for en grønnere skattepolitikk med bl.a. karbonavgift til fordeling.

Avgiftsøkning nødvendig
Det beste virkemidlet vi har i norsk klimapolitikk, er CO2-avgiften som offshoreindustri, transport og mange andre virksomheter har betalt siden 1990-tallet. Men den er for lav, dermed blir utslippsreduksjonene marginale og vi får ikke det taktskifte vi trenger for å ha mulighet for å gjøre vår del av jobben hvis verden skal begrense globale oppvarming til under to grader. Problemet er at de sterkt økte karbonavgiftene som trengs, har en rekke bivirkninger og lett kan trigge motstand mot nødvendige tiltak – slik vi har sett i bompengestriden. Løsningen – eller en del av løsningen – kan være at avgiften betales flatt tilbake til forbrukerne. Dermed straffes klimaskadelig atferd og belønnes de som gjør klimavennlige valg. Mange forbrukere vil komme godt ut av det også økonomisk. Dette er en løsning samtlige miljøorganisasjoner ønsker utredet, og som det også er en viss interesse for i finanskomiteen. Se video (klikk på pil nederst til venste):

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*