Økte militære utslipp

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 17. okt 2019
  • AV:
    Redaksjonen
F-35

Om ti år vil utslippene fra Forsvarets fly, båter og kjøretøy være 33 prosent høyere enn i fjor. F-35 vil være en særlig stor utslippskilde, går det fram av en reportasje i Dagsavisen. Miljøorganisasjoner reagerer på at vi kjøper forsvarsmateriell for å forsvare oss mot konflikt, mens vi samtidig er med på å gjøre verden til et farligere sted gjennom økte utslipp og å økt forbruk av naturressurser.

Bør diskuteres
– Det kan synes uvesentlig å se på klimavirkninger av militær aktivitet, når de direkte virkninger kan være så grufulle. Likevel er bidraget til klimaendringene betydelige og bør diskuteres, sier professor i miljøkjemi, Hans Martin Seip. Han har sett på nye beregninger fra USA som tar for seg både forsvarsgrenenes virksomhet og utslipp av klimagasser fra den omfattende våpenindustrien.

Ifølge rapporten var utslippene 2018 fra USAs militære aktiviteter 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter, altså noe større enn de totale norske utslippene. I perioden 2010 til 2017 var gjennomsnittlig utslipp omtrent 66 millioner tonn. Samtidig påpekes det at klimavirkningen sannsynligvis er større enn verdien av CO2-ekvivalenter skulle tilsi. Hovedgrunnen til dette er at det klart største bidraget er fra «jet fuel». Fly påvirker klimaet ikke bare ved utslipp av klimagasser. Kondensstripene og deres påvirkning på skyene spiller en betydelig rolle. Den totale klimavirkningen kan være dobbelt så stor som virkningen av CO2 alene, forklar Seip. Se hans artikkel om saken: Store utslipp fra militær aktivitet

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*