Seminar om KarbonAvgifter til Fordeling

kaf1
Panelet som stilte til debatt. F.v. Heikki Holmås (SV), Anders Ekeland (Naturvernforbundet/BKA), Arild Hermstad (MDG), Tord Hustveit (V) og Audun Otterstad (A). Gunnar Steinsholt (Fagforbundet) deltok også, men måtte gå før paneldebatten.

Det pågår en diskusjon om KAF nå. Bak denne litt ukjente forkortelsen skjuler det seg et økonomisk virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet. Prinsippet er kort sagt at det innføres en temmelig høy avgift på fossile brensler og drivstoffer, men at pengene deles ut igjen direkte til forbrukerne. Denne noe ukonvensjonelle tilbakebetalingen kan bidra til at befolkningen generelt vil støtte en temmelig høy karbonavgift, tror mange. Men tør politikerne satse? Det var et av spørsmålene som ble reist på et KAF-seminar siste lørdag, arrangert av Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet.

Fruktbar debatt
Hensikten med seminaret var å bringe miljøbevegelsen og de politiske partiene sammen til debatt om såvel tilsiktede som utilsiktede virkninger av KAF. Miljøpartiet De Grønne har fremmet et forslag for Stortinget om en mulig innføring av KAF som virkemiddel i klimapolitikken. KAF er derfor allerede løftet inn i den partipolitiske debatten.

Etter en generell orientering om behovet for sterkere satsing på karbonavgifter og hva KAF går ut på, holdt representanter fra Fagforbundet, Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og SV hvert sitt forberedte innlegg. Arild Hermstad (MDG) og Heikki Holmås (SV) ga sin uforbeholdne støtte til at KAF må utredes. Holmås fikk applaus da han mente det allerede nå er grunnlag for å si ja til innføring av KAF.

Audun Otterstad fra Arbeiderpartiet gikk lengst i å avvise KAF som virkemiddel. De andre innlederne sa ja til utredning, men med en god del forbehold. Forslaget fra MDG til Stortinget har derfor en usikker fremtid, men debatten om de økonomiske virkemidlene i klimapolitikken er uansett viktig.

Diskusjonen etter innledningen gikk bl.a. på de motforestillingene mot KAF som kom fram i innledningene: Forskjeller mellom by og land, de rikeste kan uansett gjøre som de vil, hva med interessen for KAF når utslippene (og utbetalingene) begynner å gå nedover, kan KAF stjele oppmerksomhet og ressurser fra andre klimapolitiske tiltak? Det var absolutt en fruktbar utveksling av kunnskap og meninger mellom de ca. 30 deltakerne på seminaret. Litt imponerende, forresten, at det er mulig å samle så mange engasjerte mennesker til diskusjon om et så spesielt tema i finværet en lørdags formiddag!

Vil du vite mer om KAF, kan du finne dette på BKAs nettsider og hos Naturvernforbundet. Her finner du Rasmus Hanssons forslag om utredning.

De forberedte innleggene holdt et høyt nivå. Her er Gunnar Steinsholt fra Fagforbundet (t.v.) i aksjon. Ved siden av ham sitter Tord Hustveit (leder av Unge Venstre) og Audun Otterstad (A).

De forberedte innleggene holdt et høyt nivå. Her er Gunnar Steinsholt fra Fagforbundet (t.v.) i aksjon. Ved siden av ham sitter Tord Hustveit (leder av Unge Venstre) og Audun Otterstad (A).

Hallvard Birkeland ga innledningsvis en kort orientering om behovet for karbonavgifter og prinsippene for KAF på vegne av initiativtakerne til seminaret.

Hallvard Birkeland ga innledningsvis en kort orientering om behovet for karbonavgifter og prinsippene for KAF på vegne av initiativtakerne til seminaret.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*