Om å gjøre utslipp dyrere

sette pris på

Ved hjelp av avgifter kan vi styre atferd og redusere klimagassutslipp – uten at folk er spesielt opptatt av problemet. Det er flott, synes Arne Jon Isachsen, professor emeritus i samfunnsøkonomi. «Pris på CO2-utslipp kan ikke alene løse klimaproblemet. Men at det vil være et viktig skritt i riktig retning, er utvilsomt. Egeninteressen er en driver for oss alle. Idealismen er forbeholdt de få.»

Isachsen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Aktiv samfunnsdebattant og skribent og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. I en artikkel i månedsbrevet fra Senter for monetær økonomi (BI) skriver han lettfattelig og nyttig om innføring av CO2-avgifter, – og hvordan det kan bidra til å redusere klimautslipp og lette overgangen til et lavutslippssamfunn.

Fra artikkelen:

«De fleste av dem som har rede på sakene, ser ut til å mene at global oppvarming i stor grad skyldes menneskelig atferd. Det er en god nyhet. Hvorfor det? For da er det jo mulig å gjøre noe med saken. Ved å endre atferden. Det betyr at økonomer og andre samfunnsvitere, som er opptatt av menneskelig atferd, kan ha noe å bidra med i kampen for en kjølig verden.»

«La det koste én krone å slippe ut én kilo CO2, uansett kilden for utslippet. Om vi for enkelhets skyld legger til grunn at hele avgiften veltes over på konsumenten, vil prisen på oksekjøtt stige med 40 kroner kiloen, på svinekjøtt med 8 kroner og på kylling med 4 kroner. Over tid vil dette bidra til mindre CO2-utslipp for gitt mengde kilo kjøtt konsumert i alt.»

«Forbrenning av én liter bensin medfører utslipp av 2,3 kg CO2. Med samme pris på utslipp av CO2 fra bil som fra okse og sau, som fra svin og kylling, nemlig én krone kiloen, skal prisen ved pumpa opp med 2,30 kr. Snarere enn å betale 15,70 kr literen, må du nå ut med 18,00 kr. Det vil bidra til at du – eller i hvert fall noen av oss – prøver å redusere bilkjøringen. Og at interessen for elbiler øker ytterligere.»

«Reise med fly tur-retur Oslo-Alicante, økonomiklasse, medfører utslipp på ett tonn CO2. Reise med fly tur-retur Oslo-Beijing, første klasse, medfører utslipp på 8 tonn CO2. Etter logikken over betyr det at ferieturen til Spania blir tusen kroner dyrere. Og forretningsreisen til Kina vil koste 8.000 kr mer.»

«Samme poenget som over; når noe blir dyrere, etterspør vi mindre. Trikset er å la utslipp av én kilo CO2 koste det samme i hele Norge, uansett hva utslippet skyldes. Folk vil da se seg tjent med endret atferd, i retning av aktiviteter som gir mindre CO2-utslipp.»

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Hallvard Birkeland | 13.09.2019

  Interessant dette! Men har ikke Isachsen fått med seg at de gule vestene i Frankrike har punktert slike forslag, om de innføres uten noen slags fordeling av byrden? Hvor stor er sjansen for at FRP, SP, AP og Høyre vil bli med på å innføre 2,50 ekstra avgift på bensinen? 30 øre skaper jo regjeringskrise! Og er 2,50 nok? Neppe.
  Samtidig: det er helt avgjørende å innføre tilnærmet «riktig» pris på co2-utslipp, men det har så langt vist seg helt umulig.
  Derfor forslaget fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Civita, MDG, Rødt, og som Besteforeldrene og SV vil ha utredet: Klimabelønning / Karbonavgift til fordeling. Dersom man ikke kompenserer for økende CO2-avgifter, vil de oppfattes som urettferdige, og vekke masse motstand – jfr bompengeopprøret. Hva sier Isachsen til dette?

 2. Arne Jon Isachsen | 13.09.2019

  Gode poeng dette her.
  Mitt poeng er at det er hensiktsmessig at det koster noe å slippe ut CO2.
  Fordelingsvirkningene krever nøye omtanke.
  Pleier å si det slik at vi står overfor tre problem globalt – og vel også lokalt:

  Vekst
  Fordeling
  Klima

  På tide å nedprioritere Vekst og la de to andre få langt større betydning

  Vennlig hilsen
  arne jon

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*