Arkiv for kategorien: "Grønne skatter / KAF"

Avgift for raske omstillinger

Hvordan kan vi få på plass en karbon- og klimaavgift som på kraftfullt vis stimulerer til de endringene i forbruk og livsstil, transport og næringsliv, som trengs hvis vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen? Det ønsker en gruppe fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon å sette fokus på og få mer kunnskap om når de inviterer til seminar 19. november om «KAF – karbonavgift til fordeling». Vi ønsker at spørsmålet skal bli en del av valgkampen i 2017, sier Brita Helleborg fra Besteforeldreaksjonen. Derfor er vi glade for å ha fått med oss både politikere og organisasjonsfolk til å belyse saken.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hvordan kan en karbonavgift fungere?

James Hansen, verdensledende amerikansk klimaforsker, har besøkt Norge igjen. Allerede på 1980-tallet advarte han mot farene ved global oppvarming. Nå er han også kjent for sitt forslag om et avgiftsystem kalt «carbon fee-and-dividend», på norsk «karbonavgift til fordeling». KAF kan gi den raske reduksjonen av CO2-utslippene som vi trenger gjennom en gradvis stigende toppavgift som legges på all produksjon – og dermed på alt forbruk – av karbonbasert energi. Inntektene skal fordeles likt ut til alle, utenom vanlige offentlige finanser, for å stimulere innbyggerne til aktivt å finne klimavennlige løsninger på sine energibehov.

Spre klimavett,
del denne saken!

Grøne avgifter for eit grønt skifte

Denne veka kjem klimaforskaren og aktivisten James Hansen til Oslo, der han mellom anna skal delta på eit møte om ei grøn avgiftreform. Målet med «KAF – karbonavgift til fordeling» som det vert kalla på norsk, er å stimulere og belønne miljøvennleg åtferd ved å gje pengane frå gradvis aukande klimaavgifter attende til forbrukarane. – Hansens forslag er eit realistisk alternativ til det uføret vi er i, og kan vere eit effektivt middel for å avverje klimakatastrofen, skriv samfunnsøkonom Rune Skarstein. Eit godt døme på kva som slett ikkje fungerer har vi nettopp fått, med budsjettforslaget frå regjeringa om nokre øre påslag på bensinprisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Er karbonavgift løsningen?

grønn brilleMange tar til orde for at avgiftene på fossilt brennstoff må bli høyere, for at olje, kull og gass skal bli mindre brukt, og karbonfri energi mer konkurransedyktig. Men hvor høye må avgiftene være for å få den omstillingtakten som er nødvendig? Hvordan skal man få folk til å akseptere så høye avgifter? Og kan vi være sikre på at staten vil bruke inntektene på en god måte? Viktige spørsmål som forslaget om en «karbonavgift til fordeling» (KAF) prøver å gi et svar på, og som blir reist også i en ny rapport fra tankesmia Civita. Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet har bedt Norges Handelshøyskole i Bergen om å se på saken.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Vi trenger en avgift som fungerer

James HansenTil uka kommer James Hansen til Oslo, der han er hovedattraksjon ved flere store arrangementer. I et møte med organisasjoner tilknyttet Klimavalgalliansen vil den kjente forskeren diskutere sitt forslag til et avgiftssystem med stigende pris på fossilt drivstoff, der pengene fordeles tilbake med lik andel til alle innbyggere. – Jeg er overbevist om at dette er det eneste som nytter, sa han i en samtale med oss tidligere i år. Det vil straffe storforbrukerne, og være til fordel for dem som finner andre måter å dekke sitt energibehov. Jeg tror det er på tide at dere i Besteforeldreaksjonen tar tak i dette og fremmer et krav til norske myndigheter 

Spre klimavett,
del denne saken!

Med tydelig klimabudskap til Gahr Støre

På sin USA-tur nylig fikk Jonas Gahr Støre anledning til et lunsjmøte i New York med den kjente klimaforskeren James Hansen. Det ble en opplysende og tankevekkende samtale, skriver Støre på Arbeiderpartiets hjemmeside. Hansen sier til Besteforeldreaksjonen at det var et møte med det han opplevde som en politiker utenom det vanlige. – Men mitt hovedpoeng var at det per i dag ikke finnes noe land som går foran med det eksempel verden trenger. Hvis Norge vil være et slikt land, må man slutte med pusleriene, og bidra til en beskatning av olje og gass som gjør det mye dyrere å bruke disse skadelige produktene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Karbonavgift kan gi resultater

hansen TUHvis grønne avgifter skal ha en klimaeffekt, må de bidra til å bygge ned vår avhengighet av kull, olje og gass. Den amerikanske klimaforskeren James Hansen har lansert en tanke om en stigende CO2-avgift på alt fossilt brensel. Inntektene skal i sin helhet bli utbetalt med et likt beløp rett inn på alle innbyggeres bankkonti. Etter et debattmøte i Bergen, i regi av Naturvernforbundet og med Hansen med på skype fra USA, er professor i ved Norges Handelshøyskole, Gunnar Eskeland tent på ideen. «En karbonavgift til folket kan være genialt», skriver han i Dagens Næringsliv 14. februar. Han mener at Norge kan gå foran med en slik løsning.

Spre klimavett,
del denne saken!