Med tydelig klimabudskap til Gahr Støre

Støre hansen

På sin USA-tur nylig fikk Jonas Gahr Støre anledning til et lunsjmøte i New York med den kjente klimaforskeren James Hansen. Det ble en opplysende og tankevekkende samtale, skriver Støre på Arbeiderpartiets hjemmeside. Hansen sier til Besteforeldreaksjonen at det var et møte med det han opplevde som en politiker utenom det vanlige. – Men mitt hovedpoeng var at det per i dag ikke finnes noe land som går foran med det eksempel verden trenger. Hvis Norge vil være et slikt land, må man slutte med pusleriene, og bidra til en beskatning av olje og gass som gjør det mye dyrere å bruke disse skadelige produktene.

Fra ord til handling
James Hansen var blant de første som slo alarm om de menneskeskapte klimaendringene, og følgene av fortsatte utslipp av karbondioksid. Som forsker og aktivist har han som ingen annen enkeltperson bidratt til å gi den folkelige klimabevegelsen retning og legitimitet. I 2010 mottok han Sofieprisen  – «for sin livsviktige forskning, for sin klare formidling og for sitt genuine engasjement for framtidige generasjoner».

– Jeg la den gangen ikke skjul på min kritiske holdning til Norge og norsk klimapolitikk, og kan vel ikke se at mye er forandret siden, sier Hansen til oss. Jeg fikk inntrykk av at Støre kjente til mitt syn når det gjelder blant annet Statoils tjæresandvirksomhet, og det jeg opplever som et land med ganske mye dobbeltmoral.

– Jeg har snakket om klimatrusselen i 30 år. Jeg har møtt statsledere over hele verden. Ingen av dem har så langt tatt situasjonen på alvor. Forskjellen er at nå har vi en voksende global folkebevegelse som krever effektiv handling, ikke flere vakre ord. Selv er jeg overbevist om at det eneste som nytter er et skatte- og avgiftsystem med en stigende pris på alt fossilt drivstoff. Ikke som inntekt til staten, men en karbonavgift med fordeling der pengene betales tilbake med lik andel til innbyggerne. Det vil straffe storforbrukerne, og være til fordel for alle dem som finner andre måter å dekke sitt energibehov. På en vennlig måte sa jeg til Støre at han kommer til å figurere i min neste bok, og at norske besteforeldre kommer til å presse ham i denne saken! Kanskje tok jeg litt sterkt i. Men jeg tror det er på tide at dere i Besteforeldreaksjonen tar tak i dette og fremmer et klart krav til norske myndigheter.

Et interessant møte
Jonas Gahr Støre sier i en kommentar at det var en interessant samtale, om blant annet faren for sterkere havstigning enn forventet. James Hansen kom også inn på sitt ønske om en omfattende satsing på kjernekraft som alternativ til fossile brensler, forteller han. – Det var min venn Jeff Sachs ved Columbia University, som mente jeg ville ha glede av å treffe professor Hansen. Han har jo gjennom mange år vært en modig og engasjert samfunnsdebattant i tillegg til å være en framstående vitenskapsmann. Rollen hans som bestefar betyr åpenbart mye for ham også politisk. Jeg lytter til hans kritikk av systemet med kjøp og salg av klimakvoter, som han mener ikke virker etter sin hensikt. Hans foretrukne alternativ – en kraftig stigende avgift på fossile brensler, der inntektene i sin tur ble betalt ut til befolkningen etterpå – er jeg usikker på. Det er ideer man har hørt omtalt tidligere, men ennå ikke sett evaluert av økonomer.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 27.04.2015

    Dette var spennende å lese, og fint at James Hansen har forventninger til oss besteforeldre!!
    Jeg vet ikke om det er riktig som Hansen sier at ingen land går foran som eksempel på det verden trenger. Har ikke Costa Rica satt ned foten for påtrykk fra oljeselskaper og andre kapitalistiske redskaper. De vil hverken tillate oljeboring utenfor kysten eller under nasjonalparker. Men han sikter vel til store oljeproduserende land som velger å trappe ned. De er fullstendig mangelvare, og her må Norge kunne gå foran.

  2. Christian F. Holst | 28.04.2015

    Også jeg har med stor interesse lest artiklen om Støres møte med James Hansen. Vi i Besteforeldrense Klimaaksjon må ta Hansen på ordet og presse Jonas Gahr Støre til utslipskutt og ikke minst at har går inn for skatt på bruken av fossilt brensel KAF (Karbonskatt til Fordeling).

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*