Oljeaktivitet i Arktis – bred støtte til opprop

Erna flytter iskanten uten punktum jpeg
Regjeringen mener «naturen har flytta iskanten», og vil flytte oljeutvinninga etter. Billedmontasje ved Ola Dimmen.

Det kvesser seg til i striden om norsk oljepolitikk. Regjeringens utlysing av nye letetillatelser helt opp mot den arktiske iskanten er nå fulgt opp med meldingen «Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten». Målet er storstilt oljeaktivitet i et av verdens viktigste marine skattkamre og matfat, uforenlig også med en ansvarlig klimapolitikk. I et opprop offentliggjort i dagens utgave av Dagsavisen ber 18 organisasjoner og 200 enkeltpersoner Stortinget om å stanse det som kan bli et nytt oljekappløp. Hvis det ikke skjer, er tiden snart moden for å hevde retten til en bærekraftig ressursforvaltning for domstolene, sier de.

SkjermbildeI strid med miljøparagrafen
Vi vet at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er den høyeste på millioner av år, og at jordens gjennomsnittstemperatur forventes å stige langt mer enn de 2 grader som verdens nasjoner er forpliktet å bidra til. Klima og miljø har også en sterk beskyttelse i Grunnlovens § 112. Ved å åpne for ny oljeleting i arktiske havområder krenker regjeringen rettighetene til dagens og morgendagens generasjoner, hevder underskriverne av oppropet.

De 18 organisasjonene er Greenpeace Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Concerned Students, Framtiden i våre hender, Forfatternes klimaaksjon, Spire, Nettverk for klima og helse, Grønn ungdom, Concerned Scientists, Changemaker, Concerned Artists, Strømmestiftelsens ungdom, Sosialistisk ungdom, Kristelig folkepartis ungdom, Unge Venstre og Rød UngdomDe 200 enkeltpersonene representerer en tilsvarende politisk og faglig bredde. Sju av dem er tidligere statsråder. Se lista her: Vi støtter oppropet

Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis!

Verdenssamfunnet har i dag kurs mot minst fire graders global oppvarming innen år 2100. FNs klimapanel er ikke til å misforstå: Klimaendringene rammer allerede utsatte mennesker og arter over hele verden, og en temperaturstigning på over to grader vil få svært dramatiske følger for alt liv på planeten. For å ivareta et stabilt klima, må rundt 70 prosent av våre oppdagede fossile reserver bli liggende. Dette er vår tids viktigste erkjennelse. Vår tids store oppgave blir å sette den ut i live.

Regjeringen har nylig utlyst 57 nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten gjennom 23. konsesjonsrunde. Dette er den første utlysningen av leteblokker i helt nye områder siden 1994. Samtidig har forskere ved University College of London forsket på hvilke fossile ressurser som vil være mest lønnsomme å utvinne innenfor rammene av FNs togradersmål. Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Nature, viser at olje- og gassforekomster i Arktis ikke er drivverdige hvis vi skal unngå alvorlige og irreversible endringer i klimaet.

Grunnlovens § 112 gir oss rett til et levelig klima, og forplikter staten til tiltak som sikrer denne retten, også for våre etterkommere. Dersom regjeringen hadde utredet de nye letetillatelsene i lys av Norges klimamål og miljøutfordringene forbundet med oljeproduksjon i Arktis, ville neppe 23. konsesjonsrunde ha blitt utlyst. Allerede på dette punktet har regjeringen brutt Grunnlovens § 112 og naturmangfoldloven kapittel II. Ledende jurister legger til grunn at all ny oljeleting i Arktis er i strid med Grunnloven. I løpet av våren 2015 vil initiativtakerne til dette oppropet samarbeide for å sikre at et eventuelt søksmål mot tildeling av blokker i 23. konsesjonsrunde kan bli gjennomført i praksis.

Skal vi sikre en trygg klimafremtid i tråd med Grunnloven, trenger vi omstilling og nye industrieventyr i alle sektorer. Domstolene er bare en liten del av klimaløsningen. Men hvis staten krenker egne borgernes grunnlovsfestede rettigheter, blir det nødvendig å gå til domstolene for å forsvare dem.

Ved å åpne nye havområder i Arktis for oljeleting, blir vi aktive pådrivere i et fossilkappløp mot en ulevelig klode. Underskriverne krever at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, og vil støtte et klimasøksmål mot den norske stat dersom de utlyste blokkene tildeles.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Ole O. Moen | 27.04.2015

  Dette er «a slippery slope of relativism» på sitt verste, med uante konsekvenser!

 2. Christian F. Holst | 27.04.2015

  Dette oppropet støttes fullt ut. Det er flott at initsiativtakerene setter mye inn for å få frem et søksmål mot staten ved regjeringen Solberg. Det er meget skuffende at Arbeiderpartiet fortsatt i praksis er et forsilparti. Særlig fordi Jonas Gar Støre i tidligere uttalelser har tatt til orde for omstilling.

 3. Ola Dimmen | 27.04.2015

  Interessant å høyre debatt i Dagsnytt 18 i dag (27.04) ang. 23 konsesjonsrunde. Regjeringa har ingen motforestillingar, Arbeiderpartiet er positive, og alle skal høyre på faglige råd og vise ansvar. Dobbelspelet og nytalen blir meir og meir febrilsk og den politiske retorikken er like løgnaktiv enten den er framført på landsmøter eller i radio, så slike aksjonar er viktige for å vise at folk veit at dei lyg.

 4. Christian F. Holst | 28.04.2015

  Ja, vi vet at de lyver. Det verste er at jeg tror mange politikere snakker mot bedre vitende. De er »fanget» i oljelobbyens klør.

 5. Martin Lindal | 29.04.2015

  Dette er uforsvarleg politikk. Snakk om grønt skifte?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*