Åpent brev til Erna Solberg

jamesd hansen gimleÅ fortsette med oljeutvinning i Arktis er i strid med etterslektens beste, skriver James Hansen i et brev til statsminister Erna Solberg i samband med sitt besøk i Oslo nylig. – Som bestefar oppfordrer jeg deg til å tenke på vår felles fremtid, og til å legge mer vekt på den enn på kortsiktig økning av ditt lands oljeavhengighet. Norge vet hvordan, og dere har teknologi til å bli en stor økonomisk aktør i den fremtidige, bærekraftige lavkarbon-verdenen. En slik verden kan ikke oppnås om arktisk olje blir utvunnet og brent. Å la Norges andel av disse ressursene forbli urørt, er en lederskapshandling som vil runge verden over og gå inn i historiebøkene.

Kjære statsminister Erna Solberg,
Om noen få dager vil det være meg en stor ære å besøke Norge, møte norske venner og delta på en klimakonferanse i Oslo. Jeg setter Norge og innbyggerne der høyt. Jeg har besøkt landet flere ganger, fordi Norge er strategisk forberedt på å spille en viktig rolle i kampen for å avverge katastrofale klimaendringer. Jeg setter pris på ditt vedvarende lederskap for å beskytte regnskogen, og at du har forpliktet deg til ambisiøse utslippskutt i forkant av COP 21-klimamøtene i Paris.

Men: På klimakonferansen i Oslo og i det følgende møtet i Brüssel, kommer jeg til å gjøre det klart at handlingene nevnt ovenfor er nullet ut og overskygget av Norges vedvarende press for å utvinne olje i Arktis. Norge vil bli blant verdens mest nådeløse aktører. Hvis avgjørelsen om å gi grønt lys til videre oljeutvinning i Barentshavet blir satt i verk, gir den oljeselskaper tilgang til enorme reserver av olje og gass – i de økosystemene som er mest sårbare for klimaendringer. Hva Norge velger å gjøre i Arktis kan ha en massiv effekt, både på godt og vondt. Forskning viser at vi må la disse ressursene ligge – eller etterlate våre barn og barnebarn en dyster fremtid på en planet som vil bli mindre og mindre beboelig og umulig å styre.

Hva Norge velger å gjøre i Arktis kan ha en massiv effekt, både på godt og vondt. Vi har fremdeles en liten mulighet til å unngå klima-vippepunktene og stabilisere klimaet, men ikke om kappløpet om å utnytte oljen i Arktis fortsetter ukontrollert.

Statsminister Solberg, å gå videre med den 23. konsesjonsrunden vil plassere landet ditt i gruppen av verdens mest nådeløse bidragsytere når det kommer til å tviholde på den gamle fossilt brensel-som-vanlig-tankegangen. Det vil gjøre Norge sterkt delaktig i den største urettferdigheten som noen gang er blitt begått mellom generasjonene. Dette er stikk i strid med din regjerings øvrige innsats for ansvarlig forvaltning av vår felles fremtid.

Med bakgrunn i vår forståelse av at din regjering, støttet av et flertall i Stortinget, planlegger å fortsette disse handlingene, kommer jeg til å møte norske borgere, organisasjoner og advokater som planlegger et søksmål for å stoppe denne tankeløse ignoreringen av unge menneskers rettigheter.Målet vil være å stoppe arktisk oljeutvinning, hvis det blir delt ut konsesjoner for 23. gang.

Min rolle i dette søksmålet vil være å være sakkyndig ekspert for saksøkerne. Som forsker er det min plikt å informere om de enorme farene menneskeheten står overfor hvis vi ikke kvitter oss med avhengigheten av fossile brensel. Det som står på spill her, strekker seg langt forbi landegrenser, men hvert land har sine egne lover.

Det mulige søksmålet i Norge vil basere seg på artikkel 112 i den norske Grunnloven, har jeg blitt fortalt. Jeg ser den norske Grunnloven som en inspirerende lovsamling, som omfavner det norske folks kjærlighet til naturen og langvarige engasjement i miljøforvaltning. En linje slår meg som særlig kraftig: «Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Jeg er ingen advokat, men som klimaforsker ser jeg at å fortsette med oljeutvinning i Arktis er stikk i strid med det beste for de neste generasjonene. På grunn av dette, statsminister Solberg, oppfordrer jeg regjeringen din til å revurdere grunnlaget for den politiske kursen deres, i lys av jordklodens grenser, som vi er nære ved å bryte. Jeg oppfordrer deg til å oppheve den 23. konsesjonsrunden.

Som bestefar oppfordrer jeg deg til å tenke på vår felles fremtid, og til å legge mer vekt på den enn på kortsiktig økning av ditt lands oljeavhengighet. Norge har teknologi til å bli en stor økonomisk aktør i den fremtidige, bærekraftige lav-karbon-verdenen.  Norge vet hvordan, og dere har teknologi til å bli en stor økonomisk aktør i den fremtidige, bærekraftige lav-karbon-verdenen. En slik verden kan ikke oppnås om arktisk olje blir utvunnet og brent. Å la Norges andel av disse ressursene forbli urørt, er en lederskapshandling som vil runge verden over og gå inn i historiebøkene.

James Hansen, Adjunct Professor
Columbia University Earth Institute, USA

James Hansen med sitt eldste barnebarn Sophie.

James Hansen med sitt eldste barnebarn Sophie.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*