Helgeland BKA

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Håpet om endring

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 6. des 2022
  • AV:
    Redaksjonen

Billedkunstner Tone Toft på Brasøy i Helgeland er aktiv både i BKA og Naturvernforbundet. Sine tanker om framtid, natur og klima gir hun uttrykk for gjennom artikler i aviser i landsdelen. Alltid med en skarp brodd mot det hun opplever som en samfunnsutvikling i blinde, uten verdiforankring. – Samtidig har hun tro på eksemplets makt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Julegave med mening

Hva skal du gi til jul, til den som har alt? Vi vet at mange ønsker å gi medlemskap i BKA – som en alternativ gave til venner og slektninger. Og nå kan vi tilby en god ordning for dette, forteller organisasjonssekretær Silvia Leine: Et gavekort som enkelt kan innløses i medlemskap hvis hun eller han ønsker. – En gave med mening! Prøv det!

Spre klimavett,
del denne saken!

Havvind nei takk

Havvind er i vinden, og av regjeringa utpekt til viktig innsatsområde. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr, hevdes det. – Men ikke alle er like begeistra. Blant skeptikerne er naturverner og BKA-medlem Bjørn Økern på Helgeland. Det vil verken bli grønt eller bærekraftig, frykter han, men en ny trussel mot kystfolkets evigvarende naturressurser.

Spre klimavett,
del denne saken!

På parti med naturen

«Velfungerende økosystemer med høyt biologisk mangfold har potensial til å levere tiltak som kan dempe klimaendringene.» Det står i en rapport fra Institutt for naturforskning, som Tone Toft synes du skal lese. Hun er lokalkontakt for Besteforeldrenes klimaaksjon på Helgeland, og opptatt av at vi ikke må ødelegge natur i iveren etter å redde klima. Det er for henne to sider av samme sak, sier hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Livgivende og sårbar sone

Verden har en klimakrise, men også en naturkrise. Begge disse blir eksponert i striden om iskanten, om hvor langt nord i Barentshavet det skal være lov å drive oljeboring. Får oljeinteressene det som de vil, kan konsekvensene bli alvorlige for den enestående rike næringskjeden i områdene, skriver Tone Toft og Bjørn Økern. Debattinnlegget deres har stått på trykk i flere aviser i Nordland.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Framtida stadig mer usikker

Det er på tide å spørre seg om hva det innebærer å leve et godt liv, skriver Tone Toft i en kronikk som har vært trykt i flere aviser. Hun er lokalkontakt for Besteforeldreaksjonen på Helgeland, og «fortviles over å være innbygger i dette overfladiske og sjølgode landet». At vi holder oss til business-as-usual og oljeøkonomi, og ikke ser skrifta på veggen, blir bare mer og mer uforståelig for henne.

Spre klimavett,
del denne saken!

Å tenke langsiktig

Besteforeldreaksjonens kontaktperson på Helgeland, Tone Toft, er også sterkt engasjert for klassisk naturvern. For henne er dette to sider av samme sak og et spørsmål om rettferdighet og langsiktighet. «Min generasjon har hatt god tilgang på uberørt natur. Vi har en plikt til å sørge for at også fremtidens generasjoner kan leve sine liv på en friskmeldt klode», skriver hun i et innlegg Rana Blad, for å stoppe gruveplanene i Nasafjell på grensa mot Sverige.

Spre klimavett,
del denne saken!

– En tøff gjeng!

Billedkunstner Tone Toft fra Brasøy er nylig blitt lokalkontakt på Helgeland. Denne helga var hun i Oslo og møtte et trettitalls andre besteforeldreaktivister fra rundt om i landet, for utveksling av ideer og erfaringer. – Veldig kjekt med et slikt aktivist-seminar, sier hun. For meg som nykomling var det særlig fint å oppleve fellesskapet i denne tøffe og handlingsorienterte gjengen – som ikke henfaller til klimapessimisme. Det trenger vi ikke mer av. Men noen som tror at det nytter!

Spre klimavett,
del denne saken!

Folkelig motstand nytter

Billedkunstner Tone Toft på Brasøy i Helgeland har lenge vært medlem av Besteforeldreaksjonen. Nylig har hun tatt et skritt videre og blitt lokalkontakt for organisasjonen. – Da jeg ble kjent med at Besteforeldrene ville gå inn som partshjelper til Greenpeace og Natur og Ungdom i klimarettsaken i Oslo, ble jeg glad og bestemte meg for å bli mer aktiv. Disse modige og tydelige folka ville jeg være en del av. Kall det gjerne mitt nyttårsforsett i 2018!

Spre klimavett,
del denne saken!