Å tenke langsiktig

fjell gruve
Gruvedrift vil ramme bl.a. samiske rettigheter og undergrave mulighetene for bærekraftig bruk av fjellet, mener Tone Toft.

Besteforeldreaksjonens kontaktperson på Helgeland, Tone Toft, er også sterkt engasjert for klassisk naturvern. For henne er dette to sider av samme sak og et spørsmål om rettferdighet og langsiktighet. «Min generasjon har hatt god tilgang på uberørt natur. Vi har en plikt til å sørge for at også fremtidens generasjoner kan leve sine liv på en friskmeldt klode», skriver hun i et innlegg Rana Blad, for å stoppe gruveplanene i Nasafjell på grensa mot Sverige.

Leve Nasafjell!
Det haster med å mobilisere alle gode krefter. Naturen i Saltfjellområdet er nok en gang i fare. Kinesiskeide Elkem har allerede har fått ja fra regjeringen til å utnytte kvartsforekomstene i Nasafjell i Rana kommune. Men selskapet har ikke kommet til enighet med reindriftsnæringa på norsk og svensk side som i uminnelige tider har brukt Nasafjell.

Neste grep for Elkem er tvangstiltak. Nå behandler myndighetene selskapets søknad om ekspropriasjon slik at det får raskest mulig tilgang til området.

Det er planlagt å anlegge en ca. 7,5 km lang adkomstvei fra E6 til bruddområdet. Råsprengt kvarts vil bli knust og siktet i det vestlige bruddet, og det dreier seg videre om utallige utkjøringer med stein hver dag med de støy, støv og forurensingsproblemer dette medfører. De negative konsekvensene for landskap, vegetasjon, friluftsliv og reindrift er store. For reindriftsnæringa kan dette i verste fall bli kroken på døra. Reinen vil skremmes bort fra sine vante beiteområder, kalvingen forstyrres og flyttveier blokkeres.

Samisk reindrift har heldigvis et eget menneskerettighetsvern, og sånn sett virker det usannsynlig at man kan ekspropriere en reindriftsrett. Og norske myndigheter har hatt en aktiv rolle i arbeidet med urfolkserklæringen som skal bidra til et styrket vern for verdens urfolk. Det er å håpe at store, visjonære ord blir etterfulgt i praksis.

Det er ikke første gang at unik natur og villmark i dette fjellområdet er trua av storsamfunnets krav og inngrep. Men erfaring viser at idealisme, fornuft  og motstand hjelper. Det var folkelig engasjement  og organisasjonen  «Motkraft»   som sammen klarte å stoppe den storstilte kraftutbyggingen som på nittitallet var planlagt i Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark. I dag flyter fortsatt Bjellåga fritt og freidig nedover dalen – til stor glede for alle som ferdes i disse traktene.  Likeledes unngikk Sølvbekken innerst i Randalen  å bli lagt i rør i 2016 da  naturvernere og faglig ekspertise vant frem med sin overbevisende argumentasjon.

Nå er turen kommet til Nasafjell. Og igjen hevdes det fra mange hold at vi kan ikke stoppe utviklingen. Ressursene må utvinnes og utnyttes. Det argumenteres med velferd, vekst og arbeidsplasser.

Jeg tenker helt motsatt. Det er viktigere enn noen gang å forvalte og verne om natur og villmark. Hvis tapping og rovdrift på naturressursene fortsetter i samme tempo som før – går vi mot en avvikling av levelige forhold på jorda. Så alvorlig er situasjonen. Det er et stort tankekors at vi har politikere og styresmakter som ikke evner å ta dette innover seg. Den mer eller mindre uberørte naturen er i fare, for vi vet ikke hvor grensene går, og vi sjanser som aldri før med naturens forutsetninger og vilkår for å overleve og være en kilde for menneskelig livskraft. 

Jeg mener at vi mer enn noen gang må tenke langsiktig – ikke bare frem til neste valg slik vi har for vane i dette landet. Min generasjon har hatt god tilgang på uberørt natur. De som vokser opp i dag vil ikke ha de samme muligheter. Vi har en plikt på oss til å sørge for at også fremtidens generasjoner kan leve sine liv på en friskmeldt klode. Å berge Nasafjell fra storsamfunnets inngrep vil være et viktig bidrag.  Og – reindriftsnæringa driver sin virksomhet i pakt med naturen slik de har gjort i århundrer. Elkems planer om gruvedrift innebærer rasering.

Hilsen Tone Toft
Leder Ytre-Helgeland Naturvernforbund
Helgelandskontakt Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*