Krig eller klode

Et tjuetalls freds- og miljøaktivister – mest eldre og mest kvinner – var i ettermiddag samlet i Norlis bokhandel på Torgallmenningen i Bergen. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) åpnet årets klimafestival i byen med en utstilling om krig, klima og miljø. – Har du tenkt over at militærvesenet, som skal beskytte oss, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner? spurte Susanne Urban i sin appell til frammøtte og forbipasserende.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Med tro på at det nytter!

«It always seems impossible until it’s done.» Brita Helleborg fra Besteforeldrenes klimaaksjon gjorde de kjente orda til Nelson Mandela, til sine i appellen hun holdt ved åpning av Klimafestivalen i Porsgrunn i dag, arrangert sammen med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Fagforbundet. «Det vil aldri kjennes ut som om det er lett å gjøre de endringene vi må for å ta vare på verden for våre etterkommere. Når vi har gjort det blir det en selvfølge.»

Les mer…

3kommentarer

Ny klimafestival

Klimafestivalen § 112 er en årlig klimamarkering. 2018 er fjerde gangen, og i dagene 17-28 januar blir det et mylder av store og små arrangementer over hele landet. Målet er å belyse det store klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement, sier Norsk Klimanettverk som koordinerer programmet. Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen og bred demokratisk deltaking er avgjørende.

Les mer…

1kommentar

Smittende engasjement

Klimautfordringene løser vi ikke uten voksende demokratisk inkludering og deltaking. Engasjement smitter og skaper nytt og større engasjement. – Det er tanken bak Klimafestivalen § 112 som i januar 2018 arrangeres for fjerde gang. Med Norsk Klimanettverk som initiativtaker og koordinator er organisasjoner og enkeltpersoner over hele landet i full gang med planer for å vise kraften og bredden i den bevegelsen som har vokst fram de siste åra.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Om å ta vare på den lille blå

Besteforeldre hadde under Klimafestivalen et samarbeid med Det Norske Teatret om arrangementene «Klima&Poesi». Her kunne de frammøtte også få med seg foredraget av Jon Frode Blichfeldt, professor emeritus i pedagogikk, med hans refleksjoner rundt spørsmålet «Hvordan vi kan formidle klimakunnskap – og vår bekymring for klodens tilstand i samtaler med folk flest?» – dvs. alle dem som slett ikke nekter for at klimaendringene er alvorlige og menneskeskapte, men som heller ikke er engasjerte i miljøbevegelsen. Hvis klimakampen skal lykkes, er det jo alle disse vi må ha med oss, på en mer aktiv måte enn i dag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Militær forurensing til debatt

Ofte spør vi hva klimaendringene betyr for fred og sikkerhet. Vil de føre til flere kriger? Det nesten ingen snakker om, er hva militærvesen, våpenindustri og krig betyr for klima og miljø. Men nettopp dette var spørsmålet som blei reist på et debattmøte i Oslo som var arrangert som del av Klimafestivalen § 112. «Får vi med oss miljøorganisasjonene i nedrustningsarbeid for miljø og klima?» ble det spurt. Trine Eklund fra Bestemødre for Fred er glad for at de fikk til dette arrangementet. – Mange skjønner hvor viktig dette er. Men av en eller annen grunn oppleves det som for kontroversielt og «farlig» å snakke om, sier hun.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Vi kan alle gjøre en innsats

Klimafestivalen i Molde gikk inn i sin siste dag på lørdag, etter 11 dager med et allsidig og ambisiøst program, og med mange involverte. På formiddagen ble det arrangert myldredag på Romsdalsmuseet. Tanken var å inspirere folk til å bruke det de har og lage redesign av gamle ting, i stedet for å kaste og kjøpe nytt. – Vi syner dette var en fin måte å oppsummere det vi har ønsket å få fram – at vi alle må og kan bidra, sier Oddbjørg Langset i Besteforeldrenes klimaaksjon. Det viktigste er selvsagt det politiske, men både politikere og næringslivet skal få oppleve at det faktisk er ganske populært å være klima- og miljøbevisst.

Les mer…

1kommentar

Stem på ditt barnebarns gråt og smil

Er du i Oslo sentrum i dag, fredag 27 januar? Har du lyst å oppleve forfattere som slår et slag mot global oppvarming og for et grønt mentalitetsskifte? Da må du få med deg det siste av tre formiddagstreff ved Det Norske Teatret – i samarbeid med Besteforeldrenes klimaaksjon. Arrangementet onsdag med diktlesing ved noen av teaterets kjente skuespillere trakk fullt hus. Det samme gjentok seg i går torsdag, der Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand vartet opp med viser og lyrikk av edleste merke. Etterfulgt av foredrag ved pedagogikkprofessor Jon Frode Blichfeldt: «Hvordan kan vi formidle klimakunnskap, foran valget 2017?»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hører noen hva barna sier?

«Kan hvem som helst bli en miljøagent?» «Hvor lenge har vi igjen?» «Hvilket fotballag heier du på?» – Spørsmålene haglet da «verdens kuleste mikrofon» (formet som en softball) ble kastet rundt mellom de 70 skolebarna som var samlet i storsalen på Deichmanske bibliotek i Oslo 25. januar. Spørsmålet om fotball var det eneste som ikke direkte handlet om klima og Miljøagentene. Svarene fra Victor og Sara fra Barnas Klimapanel var velfunderte og velformulerte, som alltid når disse engasjerte agentene har ordet. Det gjaldt også i den halvtime-lange samtalen med Knut Nærum før spørrerunden.

Les mer…

2kommentarer

For klima, musikk og glede

Hele 250 personer møtte opp til foajékonserten som ble arrangert av Klimafestivalen i Grenland, på Ibsenhuset i Skien 21. januar. På vegne av Besteforeldreaksjonen, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Fagforbundet i Telemark ønsket Alfhild Berg Johnsen velkommen til publikum og musikere. Musikk og kunst er nødvendig, sa hun – og hjelper til å frigjøre oss fra en del av det som ikke er så nødvendig, som blant annet vårt overdrevne forbruk. Hun takket Ibsenhusets som hadde stilt gratis lokaler til disposisjon for konserten, som sitt bidrag til Klimafestivalen og feiringen av Grunnlovens miljøparagraf.

Les mer…

!Skriv en kommentar