Arkiv for kategorien: "Myr og myrvern"

På tur til myra

Fikk du med deg at det var Verdens myrdag søndag 2. juni? Og visste du at det finnes like mye CO2 i verdens myrer som i hele atmosfæren? Dette og mye mer fikk du i alle fall vite hvis du var blant de mange entusiastene som var med på turen til Stormyra sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon i Eidsvoll & Hurdal denne dagen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kampen for myra

Besteforeldrene må igjen smøre seg med tålmodighet, skriver Utemiljø24. «Først fikk de stoppet planer for drenering og utgraving av Jødahlsmåsan. Deretter fikk de kommunen til å bytte bort en skogteig mot å få myra i kommunalt eie. Ti års kamp for myrrestaurering så ut til å være kronet med seier. Men så ble det ordførerskifte.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Myrvedtak i fare?

Bevaring av myr er et godt og rimelig klimatiltak. Så gleden var stor da den langvarige kampen for å hindre utgraving av Jødahlsmåsan i Ullensaker ble krona med seier, og kommunestyret gjorde vedtak om å restaurere myra. Men i det siste er det skapt ny usikkerhet, etter at FrP og Høyre vant valget og vil behandle saken på nytt.

Spre klimavett,
del denne saken!

En seier for natur og klima!

Mange års kamp for å redde myrområdet Jødahlsmåsan i Ullensaker er endelig kronet med seier. På initiativ fra BKA ble det feiret med kransekake på Jessheim bibliotek 28. september. 11 representanter for de forskjellige gruppene som har deltatt i «aksjon Jødahlsmåsan» fikk komme å fortelle om sine bidrag, til velfortjent applaus.

Spre klimavett,
del denne saken!

Myra skal leve!

Myr tar opp CO2 fra atmosfæren og lagrer det som organisk karbon. I Norge har denne prosessen gjennom tusener av år dannet store karbonlagre, som slippes ut igjen og bidrar til global oppvarming når torvmyr dreneres og dyrkes, eller graves opp for å selges rundt om i hagesenter. Besteforeldrenes klimaaksjon krever tiltak og markerte det med en torvmyr-aksjon foran Stortinget sist fredag.

Spre klimavett,
del denne saken!

Torvprodukter på vei ut

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede en utfasing av bruk av torv i Norge. Det kommer etter krav fra Venstre og er med som tiltak også i den nye klimameldinga. Bakgrunnen er ny kunnskap og forståelse av myrnaturens betydning for blant annet klima. Særlig oppmerksomhet har planene om utgraving av Jødahlsmåsan på Romerike fått. Besteforeldrene har gjennomført flere vellykka markeringer for bevaring av denne myra.

Spre klimavett,
del denne saken!

Myrforkjemperne på plass

Rundt 30 møtte opp for å delta under markeringa på Jødahlsmåsan søndag 15. mai, med naboene godt representert, og med et aldersspenn fra baby i barnevogn til 80 år, forteller besteforeldreaktivist Linda Parr. Gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz, la i sin appell vekt på torvmyras verdi og betydning for planter, dyr og mennesker. Hun takket Besteforeldrene for den utholdende innsatsen: – Takk for det store engasjementet, og for at dere aldri gir dere!

Spre klimavett,
del denne saken!

Godt nytt for myr og klima

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forbud mot nydyrking av myr», heter det i budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene. Det er en god nyhet og en seier, sier Astrid Sandvik i Besteforeldreaksjonen, som har stått i spissen for «Aksjon Jødahlsmåsan» for å hindre utgraving av et stort myrområde øst for Gardermoen. – Myrene våre er naturens karbonlagre. Å la være å utsette myr for drenering, nydyrking og torvuttak er et enkelt og godt klimatiltak. Nå får vi se hva som kan gjøres for også å stoppe vedtatte prosjekter som det vi har arbeidet med. Kommunene burde ta signalet og komme på banen sammen med oss.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Ny rettstenkning er nødvendig

ketil lundDommen fra Besteforeldrenes Torvtribunal på Jødahlsmåsan er nå ferdig skrevet. – Det var oppløftende for meg å være med på dette, sier tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som slår fast at Nes og Ullensaker kommuner i denne saken har handlet i strid med bestemmelser i så vel forvaltningsretten som jordloven og Grunnloven, da Felleskjøpet fikk konsesjon til å ta ut torv. – Rettssamfunnet må simpelthen venne seg til en ny rettstenkning i slike spørsmål. Myrene er landets viktigste CO2-lagre. De hensyn som taler for torvuttak, er svært lite tungtveiende, og står ikke i noe rimelig forhold til skadene for miljø- og naturvern.

Spre klimavett,
del denne saken!

Myra skal leve, grøftene må spaes igjen

Dommeren Ketil Lund var ikke i tvil! Nes og Ullensaker kommuner har handlet i strid med en rekke lover, inkludert Grunnlovens § 112 da de ga Felleskjøpet konsesjon til å ta ut torv fra Jødahlsmåsan. Saksbehandlingen har vært skjødesløs, erklærte han, og dømte kommunene til å spa igjen dreneringsgrøftene på myra. Dommen ble godt mottatt av de 40 fremmøtte. Talskvinne for Besteforeldreaksjonen, Astrid Sandvik, slår fast at det kommer ikke til å bli kjørt ut så mye som en kubikkmeter torv fra Jødalsmåsan. Myrtorva skal ligge der den er, til beste for klimaet og til glede for fugler, dyr og mennesker i området!

Spre klimavett,
del denne saken!