Torvprodukter på vei ut

Jødahl gustav appell
MYRVERNERNE PÅ PLASS: Besteforeldrene sparket i gang Aksjon Jødahlsmåsan 3. mars 2015. Gusatav Paulsen holdt appell. Foto: Ivan Chetwynd

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede en utfasing av bruk av torv i Norge. Det kommer etter krav fra Venstre og er med som tiltak også i den nye klimameldinga. Bakgrunnen er ny kunnskap og forståelse av myrnaturens betydning for blant annet klima. Særlig oppmerksomhet har planene om utgraving av Jødahlsmåsan på Romerike fått. Besteforeldrene har gjennomført flere vellykka markeringer for bevaring av denne myra.

Aksjon Jødahlsmåsan
Besteforeldreaksjonen lanserte sin myrkampanje våren 2015, i protest mot Felleskjøpets planer for drenering og utgraving av den godt og vel 1000 dekar store myra i Nes og Ullensaker kommune. Det videre mål er å stoppe all slik bruk av torvjord, og bevare landets myrarealer som naturens karbonlagre. Å la være å utsette myrene for drenering, nydyrking og torvuttak er et meget kostnadseffektivt klimatiltak, hevder Besteforeldrene. Dessuten er torvjord et unødvendig produkt, som med få unntak kan erstattes med kompost fra matrester og planterester fra hager, parker og jordbruk.

Partiet Venstre på banen
Både på Stortinget og lokalt har Venstre engasjert seg særlig sterkt. «Boreale skoger og deres myrer er et av verdens største karbonlagre, og må forvaltes deretter», heter det i representantforslag fra mars 2015. Forslagsstillerne viser til at myr har stor betydning for landets biologiske mangfold, og er viktig for vannrensing, som vannmagasin og ved å dempe flom. «Forslagsstillerne mener det er et særlig grelt eksempel at det er gitt tillatelse fra Ullensaker og Nes kommuner til høsting av store mengder torv fra den store og relativt intakte myra Jødahlsmåsan, samtidig som det skal brukes betydelige offentlige ressurser på å restaurere myra Aurstadmåsan like ved. Forslagsstillerne mener staten må gripe inn i en sak som dette, som er av nasjonal interesse.»

Kampen for myra fortsetter
Besteforeldreaksjonen lar seg ikke berolige og vil ikke legge ned sin aksjon før man vet at saken er i havn, forsikrer talskvinne Astrid Sandvik. Våren 2016 ble det arrangert et eget «torvtribunal» der kommunene ble satt under tiltale for å ha krenket retten til et bærekraftig miljø. Dommer Ketil Lund var ikke i tvil: Nes og Ullensaker kommuner har handlet i strid med en rekke lover, inkludert Grunnlovens § 112 da de ga Felleskjøpet konsesjon. Saksbehandlingen har vært skjødesløs, erklærte han, og dømte kommunene til å spa igjen dreneringsgrøftene. Dommen ble godt mottatt av de 40 fremmøtte. Astrid Sandvik slo fast at det kommer ikke til å bli kjørt ut så mye som en kubikkmeter torv fra Jødalsmåsan. Myrtorva skal ligge der den er, til beste for klimaet og til glede for fugler, dyr og mennesker i området!

Bilder fra markeringene på Jødahlsmåsan

Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

Vimpler sat ut på Jødahlsmåsan. Foto: Ivan Chetwynd

Våren 2015: Astrid Sandvik intervjues av NRK Østlandssendingen under aksjon på Jødahlsmåsan. Foto: Ivan Chetwynd

God stemning blant de frammøtte besteforeldrene på Torvtribunalet 2016.

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*