Myrforkjemperne på plass

Jødahlsmåsan plakater
TENK DERE OM! Besteforeldreaksjonens aktivister stilte med nye plakater på markeringa. Foto: Stein Vegar Leidal

Rundt 30 møtte opp for å delta under markeringa på Jødahlsmåsan søndag 15. mai, med naboene godt representert, og med et aldersspenn fra baby i barnevogn til 80 år, forteller besteforeldreaktivist Linda Parr. Gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz, la i sin appell vekt på torvmyras verdi og betydning for planter, dyr og mennesker. Hun takket Besteforeldrene for den utholdende innsatsen: – Takk for det store engasjementet, og for at dere aldri gir dere!

Foto: Stein Vegar Leidal

Lovbrudd
– Vi mener det foreligger brudd på Plan- og bygningsloven, på Naturmangfoldsloven og på Grunnlovens § 112, miljøparagrafen, sa Linda Parr, som fortalte at Besteforeldreaksjonen i Oslo og omegn har anmeldt saken til både Økokrim og Øst Politidistrikt. – Saken er avvist, men vi har i forrige uke klaget saken inn til Statsadvokaten i distriktet.

– Vi har vi også hatt møter med Grønt AS, et underselskap av Felleskjøpet og eier av Digernes Torv, for å drøfte mulige løsninger. De forstår vår bekymring og er klar over at det kan komme forbud mot uttak av torv. Derfor utvikles og importeres alternative jordprodukter; det kan vi jo se på hagesentrene denne våren. Men dessverre, vi kommer foreløpig ikke noen vei i denne konkrete saken.

Linda Parr ga så ordet til Solveig Schytz. – Partiet Venstre har både lokalt og på Stortinget vært en pådriver for å få frem betydningen av å verne om torvmyrer i Norge. Venstre har satt seg skikkelig inn i saken, og de har handlet. Det er vi imponert over og takknemlig for, også at Solveig Schytz har tatt seg tid til å stille her på markeringen i dag!

– video: Stein Vegar Leidal

Kjære alle sammen,
Takk til dere alle som har møtt opp i dag for å markere at Jødahlsmåsan skal vernes og ikke graves ut.

Takk for det store engasjementet, og for at dere aldri gir dere! Plantene som vokser her trenger vern, fuglene og dyra som lever her trenger vern, og vi mennesker trenger myra stadig mer, i møte med klimaendringer og som flomdemper. Og verden trenger at myra får ligge i ro, for å lagre karbon. Myra er vår regnskog. Konsekvensen av å dyrke opp eller grave opp myra er enorme klimagassutslipp, og som vi vet – bare Jødahlsmåsan holder på karbon tilsvarende utslippene fra 150 000 biler i et år.

Jødahlsmåsan er blitt en viktig symbolsak for alle som er opptatt av natur og klima. Saken viser med all tydelighet at vi i Norge i dag ikke har et lovverk som duger for å ivareta verken vern av naturverdier eller begrensing av klimutslipp fra myr.

Plan-og bygningsloven er ikke tilstrekkelig, og heller ikke Naturmangfoldsloven. For forvaltning av myr skjer i stor grad under landbrukslovgivningen. Vi kan rett og slett ikke leve med at myra ikke har bedre vern enn den har i dag. Det må gjæres noe med dette lovverket. Og nå er vi i gang. Venstre har fått flertall på Stortinget for at det skal kreves konsekvensutredning for alt myruttak, også arealer under 1500 dekar. Vi har fått flertall mot nydyrking av myr, og for at det må lages en plan for utfasing av bruken av torv.

Det betyr at engasjementet for Jødahlsmåsan har gitt resultater. Vi har redda mange andre torvmyrer her i landet. Men staten har så langt ikke vært villig til å gripe inn og stanse torvuttak på selve Jødahlsmåsan, selv om den åpenbart er av nasjonal interesse. Selv om det brukes betydelige offentlige midler på å restaurere Aurdalsmåsan som ligger like i nærheten.

Venstre kommer til å fortsette kampen for Jødahlsmåsan. Takk for at dere i Besteforeldreaksjonen står på slik dere gjør. Vi trenger alle gode krefter hvis vi vi skal vinne fram i kampen for vern av myr i Norge!

Sangen «Myra skal leve» med tekst av Ola Dimmen ble sunget hele to ganger. Ungene kunne nynne med til melodien «Nisser og dverger». Foto: Stein Vegar Leidal

Måling av grøfta viste at dybden var mellom 3,5 og 4 meter. Det tørker ut og ødelegger myra selv om det ikke blir tatt ut torv ennå. Foto: Stein Vegar Leidal

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 20.05.2017

    Gratulerer med flott innsats, klimavenner!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*