En seier for natur og klima!

godt nytt jød
Reporter: Ivan Chetwynd

Mange års kamp for å redde myrområdet Jødahlsmåsan i Ullensaker er endelig kronet med seier. På initiativ fra BKA ble det feiret med kransekake på Jessheim bibliotek 28. september. 11 representanter for de forskjellige gruppene som har deltatt i «aksjon Jødahlsmåsan» fikk komme å fortelle om sine bidrag, til velfortjent applaus.

Naboene: Einar Stokstad satte det hele i gang med en underskriftsinnsamling som protest mot planene om å ta ut torv fra myren.

Politikerne tok opp saken i mange sammenhenger. Stein Leidal fra Ullensaker Venstre var en pådriver i dette, men kunne ikke være med på seiersfesten. Ullensaker MDG var også med i kampen.

Sakkyndige: Christian Steele fra Sabima, Håkan Billing fra Bird Life og Kåre Homble fra Naturvernforbundet kunne belyse hvor viktig måsan er for det biologiske mangfold, for fuglearter som hekker eller stanser der under migrasjon, og for flomvern. Uten denne drahjelp fra folk med god kompetanse ville ikke protestene ha vunnet fram.

Besteforeldrenes klimaaksjon bidro ved å spille en koordinerende rolle mellom partene, noe som Christian Steele beskrev som limet i det hele.. BKA bidro også direkte på to måter:

Dialog med Felleskjøpet, der Ivar Castberg ledet seks samtaler med ledere for Felleskjøpet, der hele spørsmålet om bruk av torv ble drøftet i en vennlig atmosfære.

Aktivister med Gustav Paulsen og Astrid Sandvik i spissen tilførte dialogen et ris bak speilet: mulige medieoppslag som ville vise bestemødre som lenket seg fast til anleggsmaskiner. Flere fra BKA var med på et kurs hos Greenpeace for å lære om sivil ulydighet og hadde kjettinger og hengelåser klare. (Gustav kunne dessverre heller ikke være med på festen.)

Kampen om Jødahlsmåsan har bidratt sterkt til en generell bevissthet om myrenes betydning for naturen, som et gratis karbonlager og til utfasing av torv i hagedrift i Norge. Dette er en del av en internasjonal utvikling – men kvelden sluttet med en påminnelse om at kampen kan fortsatt være nødvendig også i andre land –  for eksempel i Baltikum – der torv kan tas fra myrer.


Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Pingback: Vernevedtak i fare? - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*