Myra skal leve!

myr besteforeldre storting
Besteforeldrene i Oslo har faste klima-markeringer foran Stortinget første fredag i hver måned. Bilder ved Linda Parr.

Myr tar opp CO2 fra atmosfæren og lagrer det som organisk karbon. I Norge har denne prosessen gjennom tusener av år dannet store karbonlagre, som slippes ut igjen og bidrar til global oppvarming når torvmyr dreneres og dyrkes, eller graves opp for å selges rundt om i hagesenter. Besteforeldrenes klimaaksjon krever tiltak og markerte det med en torvmyr-aksjon foran Stortinget sist fredag.

Besteforeldrene lanserte myrkampanjen sin våren 2015, i protest mot Felleskjøpets planer for drenering og utgraving av den mer enn tusen dekar store og frodige myra Flakstadmåsan/Jødahlmåsan i Nes og Ullensaker kommune.

Kampanjen har fått mye oppmerksomhet lokalt, og Felleskjøpet er helt tydelig på defensiven, sier Linda Parr som er leder i lokallaget av Besteforeldrene i Oslo og Akershus. Vi tror egentlig de selv også ønsker å komme seg ut av virksomheten. Problemet er at dreneringen som stadig pågår, tørker ut deler av myra. – Målet vårt nå er derfor ikke bare å hindre videre ødeleggelse, men å få satt i gang et restaureringsprosjekt på Jødahlsmåsan. Statens naturoppsyn har bekreftet at dette lar seg gjøre.

Vi var en ivrig aktivistgjeng som delte ut godt over tusen løpsedeler på en times tid, forteller Linda. – Med en så konkret sak som torvmyras betydning for klimaet, var det lett å få oppmerksomhet!

Se fredagens løpeseddel fra Besteforeldrene foran Stortinget. Du kan også lese en liten bakgrunnsartikkel om betydningen av norsk myr for klima: Myr, fakta og vurderinger av Harold Leffertstra, tidligere ansatt i klimaavdelingen i Miljødirektoratet og aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Fortgang i utfasing
Målet er å stoppe all misbruk av torvjord, og bevare landets myrarealer som naturens CO2-lagre, sier Linda Parr. – Det er antakeligvis mye mer effektivt enn teknisk karbonfangst og -lagring (CCS), slik mange snakker om nå. Å la være å utsette myrene for drenering, nydyrking og torvuttak er dessuten helt gratis, – det er bare å la naturen få være i fred. Torvjord er et unødvendig produkt som med få unntak kan erstattes med kompost fra matrester og planterester fra hager, parker og landbruk.

Politisk samarbeid og påvirkning sentralt er viktig nå, mener Linda. –  Med Ola Elvestuen som statsråd i Klima- og miljødepartementet, ser vi positivt på å få fortgang i utfasing av torvuttak. Elvestuen og partiet Venstre har lenge engasjert seg sterkt til fordel for myr generelt og Flakstadmåsan/Jødahlsmåsan spesielt. Vi mener karbonavgift på torv blir et viktig virkemiddel i utfasing av uttak og bruk av torv. De miljøvennlige alternativene – som etter hvert også finnes i hagesentraene – må bli enklere og billigere å få tak i.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*