Arkiv for kategorien: "Klimafornekting"

Klima, farer, facts

Er klimafornekternes tid forbi? Ikke helt, og i hvert fall ikke i Bergens Tidende, der lege Halvor Næss nylig advarte mot klimatiltak – fordi disse kan være helsefarlige. Høsten 2023 var kald i Europa, og uten oppvarming fra fossile brensler ville mange fryse i hjel. – Men virkeligheten er en annen enn dette, skriver to besteforeldre i et svar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Makt til klimafornektere?

En av valgvinnerne denne gangen er det nye Industri- og næringspartiet (INP), som fikk 3 % av stemmene på landsbasis. I 18 kommuner fikk de over 10 % og reell makt i flere. I Bergen kan de bidra til å hindre videre utbygging av bybanen. Men hva mener partiet om det største problemet verden står overfor, menneskeskapte klimaendringer?

Spre klimavett,
del denne saken!

Fossil-propagandaen

Selv om tegnene er tydelige og bevisene overveldende, fortsetter 20 prosent av nordmenn å være skeptiske og avvisende til klimaforskningen. Det kan vi ikke ta lett på, mener pensjonert universitetslektor Sven Åke Bjørke. – Det er også viktig å forstå hvilke krefter som står bak, – og at de er flinke til å justere argumentasjonen sin.

Spre klimavett,
del denne saken!

Når fakta benektes

CO2 er ikke et problem, snarere tvert imot, hevder klimafornekterne hardnakket. Innimellom forsøker de – stort sett bare eldre menn – å komme til orde på vår nettside. Men vi er ingen debattarena for og mot vitenskapelige fakta. Når de iblant slipper til, er det for å gi professor Hans Martin Seip høve til oppklaring og folkeopplysning.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nedslående tall

Trodde du at klimaskepsis var på vei ut? I så fall må du tro om igjen. En undersøkelse i seks europeiske land viser at nordmenn skiller seg ut med minst tiltro til det vitenskapen sier om klima. Hele 24 % av oss sier de ikke tror klimaendringene er menneskeskapte. – Nokså deprimerende lesning, kommenterer professor Hans Martin Seip.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klippe, klippe –

Blant de mest populære ressurser på nettsida vår er Hans Martin Seips argumentsamling om klimafornekting, som nå igjen er revidert. Som forsker har Seip valgt å ta debatten, selv om erfaringen er nedslående. – Mange synes uimottakelige for faglige argumenter. Likevel tenker jeg det kan være nyttig å se hva vitenskapen sier – for andre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Guide til klimafornekting

Mange av oss skal ut på stand i valgkampen. Der møter vi klimafornektere; de er ikke til å unngå og gir seg aldri. Men hva sier vi til deres påstander? Det har Hans Martin Seip hjulpet oss med, i form av en egen «fornekter-guide». – Selv er de ofte uimottakelige for argumenter, sier han. Likevel kan det være nyttig å se hva vitenskapen sier, for andre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fornekter-syndromet

FrP sliter på meningsmålingene, og jakter ivrig på saker de kan markere seg på. «Klimahysteriet» og «symbolpolitikken» skal igjen angripes, leser vi, – som i Carl I. Hagens glansdager – i håp om å nå de 10–20–30 prosent av velgerne som ikke «tror på» klimatrusselen. Hvem er disse velgerne? Hva veit vi om dem? Lar de seg mobilisere?

Spre klimavett,
del denne saken!

Pinlig fra professorer

I samband med ankesaken som snart kommer opp for Høyesterett, har de såkalte «Klimarealistene» sendt inn et eget prosesskriv. Det er på hele 64 sider, og underskrevet av rundt 20 professorer. – Jeg nøler ikke med å si at dette er folk som ikke har fulgt med i timen. Det er rett og slett pinlige saker, sier Hans Martin Seip. Han har også bedt Det Norske Videnskapsakademi om å se på saken. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Fornektingens psykologi

Det finnes mye forskning på folks klimaadferd og hva som motiverer til personlig og politisk innsats for å kutte klimaavtrykket. En av de få som også forsker på klima-negative holdninger og mentaliteten som leder til fornekting av klimatrusselen som realitet, er den svenske psykologen Kirsti Jylhä. «Klimatförnekandets ideologiska rötter» finner hun i frykten for store, radikale samfunnsendringer.

Spre klimavett,
del denne saken!