Menneskeskapt global oppvarming

Mange har sett «Folkeopplysningen» på NRK 3.okt, der klimafornektere fikk rikelig anledning til selv å legge fram sitt syn på sakene – som er at klimaendringene ikke er menneskeskapte, og CO2-utslipp bare positivt. Professor i klimadynamikk Kristoffer Rypdal er ikke imponert. En enkel statistisk analyse er alt som trengs for å forstå at «klimarealistene» ikke har noe med realisme å gjøre. 

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Fornektingens psykologi

Det finnes mye forskning på folks klimaadferd og hva som motiverer til personlig og politisk innsats for å redusere klimafotavtrykket. Derimot er det svært få som forsker på de klima-negative holdningene og den mentaliteten som leder til fornekting av  klimatrusselen som realitet. Et unntak er den svenske psykologen Kirsti Jylhä, som har skrevet en avhandling om “kllimafornektingens ideologiske røtter”. Den har fått mye oppmerksomhet i vårt naboland.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Fornekterindustrien

Forskere lønnet av oljeindustrien – og av amerikanske tenketanker finansiert av oljeindustrien – blir godt betalt for å underslå fakta om global oppvarming. Dokumenterte klimaendringer blir fornektet og klimaforskere utsatt for svertekampanjer. Det dreier seg om gjentatte bevisste løgner og forvrengninger gjennom flere tiår, viser The Guardians anerkjente klima- og miljøjournalist Oliver Milman, i en grundig artikkel som er gjengitt i ABC Nyheter 14. juli.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimafornektere ingen adgang

Nettsida blir innimellom bombardert av kommentarer fra en gruppe klimafornektere eller «klimarealister» som de kaller seg selv. Intet av det de skriver blir godkjent eller lagt ut, til stor ergrelse for dem som står bak. Vi vil ikke og skal ikke være en arena for konspirasjonsteoretikere som tror at den best tilgjengelige kunnskap er «fake news». Vi er til for dem som har mot til å se den ubehagelige sannhet om global oppvarming og ta generasjonsansvaret på alvor.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Uvitenskapelig om klima

Professor Hans Martin Seip er blant de klimaforskerne som har valgt å ta debatten med klimaskeptikerne, og i ulike sammenhenger forsøkt å imøtegå deres argumenter. – Erfaringen er vel at du ikke overbeviser en ihuga klimafornekter med fakta, sier han. Likevel kan det være nyttig for andre å se hva vitenskapen sier. Derfor har han samlet og kommentert en del påstander som han mener ofte går igjen. En oppdatert versjon av argumentsamlinga er nå tilgjengelig

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Nye løse påstander

I Adresseavisen er det blitt diskusjon etter visningen av Al Gores klimafilm «En ubehagelig oppfølger» på Trondheim Kino. Styremedlem i Besteforeldreaksjonen, Nina Weidemann, har reagert på nye løse påstander fra klimafornekterne, som i et innlegg viser til at britisk høyesterett forbød visning på skolene av forgjengeren «En ubehagelig sannhet» (2007). Som vanlig er omgangen med fakta svært lettvint på det hold, viser Nina i et veldokumentert svar.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Redaktør på tynn is

At den nystarta nettavisen Resett har trukket til seg en gjeng med klimafornektere, er som ventet. Mer overraskende er det at redaktøren Helge Lurås selv viser seg å tilhøre dette miljøet, sier Halfdan Wiik, tidligere leder i Besteforeldreaksjonen. I et leserinnlegg går han i rette med påstanden om at global oppvarming har stått stille siden 1998. – At en ansvarlig redaktør kolporterer slike faktafeil som bare er egna til å forvirre folk, er svært skuffende, synes han.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Alternative fakta» om klima

Etter Carl I Hagens angrep på FNs klimapanel – i håp om politisk comeback, har fornekterforeningen Klimarealistene vært ute i media og etterlyst en «åpen debatt» om klima. Norske klimaforskere beskyldes samtidig for å fare med «løse påstander». Det har fått Hans Martin Seip, som er professor emeritus i miljøkjemi og selv aktiv i Besteforeldreaksjonen, til å sende et brev til det «vitenskapelig råd» som skal gi faglig tyngde til Klimarealistenes virksomhet. Debatt er utmerket, skriver han. «Skal en slik debatt bli meningsfull, bør vi imidlertid være enige om noen grunnleggende fakta. Vi kan ikke starte fra bunnen igjen og igjen.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Suksess med klimafornekting?

Carl I. Hagen vil tilbake på Stortinget, og hjertesaken er å fornekte fakta om global oppvarming. Klimavitenskapen og rapportene fra FNs klimapanel er ikke annet enn en sammensvergelse fra forskere for å få enda mer penger til sin bedragerske forskning, hevder han. Sannheten er at det ikke skjer noen oppvarming i det hele tatt. Og hvis det skjer, så skyldes det i hvert fall ikke menneskene! Han vil ha FrP ut av klørne på «løgnerne som lurer politikere og vanlige folk», og er mektig inspirert av at amerikanerne har valgt en ytterliggående klimafornekter til president. Men er dette en suksessoppskrift også i Norge?

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Mer folkeopplysning er nødvendig

Tore UndelandNorge er den største rølper på CO2-utslipp i Europa, vi slipper ut over ti tonn per person per år og øker utslippene! I verden er det bare land som USA og Australia og noen oljestater som er verre, sier Tore Undeland, professor emeritus ved NTNU og med i Besteforeldreaksjonen. Som fast sommergjest på Sørlandet ergrer han seg over Agderposten, som er blitt et slags husorgan for klimafornektere som ikke vil godta fakta og ikke forstå hva det dreier seg om. – Det er jo ren fantasi det de kommer med. Men de skaper forvirring, og det er alvorlig. Derfor er det nødvendig at vi som forskere tar til motmæle av og til – og driver litt folkeopplysning.

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!