Fossil-propagandaen

climate deniers
Desinformasjonskampanjene fra klimafornekterne er en trussel mot våre barnebarns framtid.

Selv om tegnene er tydelige og bevisene overveldende, fortsetter 20 prosent av nordmenn å være skeptiske og avvisende til klimaforskningen. Det kan vi ikke ta lett på, mener pensjonert universitetslektor Sven Åke Bjørke. – Det er også viktig å forstå hvilke krefter som står bak, – og at de er flinke til å justere argumentasjonen sin.


De fem stadiene fra desinformasjonsfabrikkene og deres ekkokammere

Propagandaen fra den globale fossil-lobbyen er profesjonell, massiv og har ubegrensede midler. Hensikten er å så tvil og handlingslammelse for å forlenge oljealderen. Kull og olje er en solnedgangsindustri, men noen år til kan gi astronomisk gevinst til noen få.

Fase 1: Benekt at problemet eksisterer

Når folk står overfor et alvorlig problem, er den umiddelbare reaksjonen å nekte for at problemet i det hele tatt eksisterer. «Klimafornekterne» sto i mange år fast på at «det finnes ingen global oppvarming».
– Oppegående mennesker tror ikke på dette lenger. Menneskeskapt global oppvarming er i gang, og synlig for alle.

Fase 2: Nekt for at vi er årsaken

Når folk skjønner at problemet likevel eksisterer, går de til neste stadium, og nekter for at vi er ansvarlige. «… Vi benekter at de fleste nåværende klimaendringer er menneskeskapte, og at det er en trussel mot fremtidige generasjoner som må håndteres av verdenssamfunnet.» «Hvis det er noe oppvarming, skyldes det naturlige svingninger».
– Oppegående mennesker tror ikke på dette lenger. Naturlige svingninger kan ikke forklare dagens raske oppvarming.

Fase 2b: Ingen vitenskapelig enighet

Gi inntrykk av at det er to likeverdige grupper klimaforskere som er uenige.  Er virkelig 97 % av alle klimaforskere enige om at global oppvarming er forårsaket av mennesker?  Kan umulig være riktig!  (Joda. Nå er det over 99 %.)

Fase 3: Nekt for at det er et problem

Når folk flest har kommet seg gjennom de to første stadiene og innsett at global oppvarming skjer og er menneskeskapt, går «klimafornekterne» videre til fase 3, og nekter for at det er et problem. «Det er da bare fint at det blir litt varmere!». «Vi slipper unna den kommende istiden».
– Oppegående mennesker tror ikke på dette lenger. Stadig mer branner, tørke, flom og ekstremvær er vanskelig å bortforklare.

Fase 4: Nekt for at vi kan løse det

Å løse problemet er for dyrt og vil skade de fattige. Alternativ energi kan aldri erstatte de 80% av energi vi får fra fossile brensler nå. Fornybar energi som vindkraft er for dyrt og vanskelig eller egentlig umulig. Dessuten har vi ikke batterier til lagring av energi, og de kan ikke resirkuleres, og de krever alle mulige sjeldne mineraler fra barnearbeidere i Kongo.

I virkeligheten sløser fossil energi bort mellom 30 og 50% av energien som brukes til å lage spill- varme. Ved å elektrifisere reduseres energibehovet vesentlig. Vindkraft er nå langt billigere enn kull, selv uten å vurdere de ekstra klimaskadekostnadene fra kullbrenning. Solenergi er billigere enn diesel også uten å regne på negative eksternaliteter.

I tillegg er de fattigste landene de mest sårbare for klimaendringer.

Resirkulering er mulig hvis myndighetene tilrettelegger og gir påbud om det. EU er godt i gang med påbud om sirkulær økonomi og optimal resirkulering. Greier man 50% resirkulering i dag, greier man 80% i morgen med politisk vilje.  Nye resirkulerbare og kompakte batteri-teknologier er på vei. Utviklingen går svært raskt.

Fase 5: Det er for sent

Det er for sent å løse problemet, så vi bør ikke bry oss om å prøve.

Dessverre kan dette stadiet være selvoppfyllende. Hvis vi venter for lenge, kan vi ende opp med katastrofale klimaendringer, med en milliard klimaflyktninger, dødelige og langvarige hetebølger, døende hav, skogbranner ute av kontroll, stormer, tørke og flom i et omfang menneskene aldri før har sett. Kanskje er det for sent. Kanskje blir sommeren 2023 den siste fine sommeren? Kanskje!

Den globale fossil-lobbyen, med Putin, Trump, Bush, Saudi Royal Family, Aramco, Murdoch media (Fox m.m.), Koch-konsernene, Heartland institute, Gazprom, ExxonMobil og de iranske ayatollaene i spissen, og Konkraft diltende etter, synes tydeligvis det er helt greit å ofre noen milliarder menneskeliv så lenge de kan fortsette å håve inn milliarder av olje-dollar.

Kanskje vi kan?

Den gode nyheten er at vi kanskje fortsatt har tid til å unngå et helt katastrofalt utfall. Vi kan ikke akseptere at det er for sent. Vi må ut av apati og over på handling. Vi vet hva som må gjøres: slutt med kull, avslutt oljeleting, alle skattepakker og subsidier over fra olja til fornybar, reduser materielt forbruk, slutt å sløse, invester i infrastruktur, over på sirkulær økonomi!

Vi vet at vi har dårlig tid. Vi vet at det kommer til å koste. Vi vet at vi må omstille oss. Nå.

Vi må bli mindre fiksert på den ideelle løsningen. Det tar for lang tid. Litt i dag, litt mer i morgen er bedre enn ikke noe. Vi må finne kompromisser og kombinasjoner av løsninger som reduserer utslippene effektivt og raskt. Jo flere utslippsreduksjoner vi oppnår, jo flere tiltak vi gjør for å verne økosystemene våre, desto mindre blir konsekvensene av global oppheting.

Artikkelen med referanser her: https://ufbutv.com/2023/07/22/sta-imot-fossil-propagandaen/

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 03.08.2023

    Takk til Sven-Åke for en god analyse av hvordan enkelte kan fornekte at klimaendringer er et problem som må takles her og nå. Tid for de folkevalgte til å finne fram til en rekke gode løsninger, er for lengst kommet. Det betyr at vi må ha store forventninger til alle partiene under høstens lokalvalg når det gjelder tiltak både for å redusere utslipp og for å tilpasse lokalsamfunnet til et klima i endring.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*