Nedslående tall

climate deniers

Trodde du at klimaskepsis var på vei ut? I så fall må du tro om igjen. En undersøkelse i seks europeiske land viser at nordmenn skiller seg ut med minst tiltro til det vitenskapen sier om klima. Hele 24 % av oss sier de ikke tror klimaendringene er menneskeskapte. – Nokså deprimerende lesning, kommenterer professor Hans Martin Seip.

Undersøkelsen Public perceptions on climate change viser at kun 49 prosent av nordmenn mener at temperaturstigningen det siste århundret er større enn på 1000 år. For de andre landene ligger samme tall mellom 62 og 74 prosent. Et illustrerende spørsmål lyder: When, if ever, do you think climate change will start to harm humanity in general? (Når tror du klimaforandringene vil forårsake skader for menneskeheten?). Igjen ser vi hvordan Norge skiller seg ganske kraftig ut:

Norge kommer jo svært dårlig ut på de fleste spørsmål, sier Hans Martin Seip. Forskerne ved Universitetet i Oslo sier til forskning.no at nordmenn generelt har høy tillit til forskere. I klimaspørsmål er alt snudd på hodet, et mønster som mest trolig har med vår avhengighet av olje å gjøre. Det er Seip enig i, men det kan være andre faktorer også. – Signalene fra politikerne er tvetydige. De fremhever problemene med klimaendringene, og hevder samtidig at norsk olje- og gassproduksjon er gunstig for miljøet. Dessuten er det nok lettere å få aksept for alvoret i land der man i større grad merker klimaendringene på kroppen.

Seip trekker også fram en studie gjort av USAs vitenskapsakademi (PNAS). Her har man sett på hvordan vitenskapelig informasjon påvirker folks holdninger. – Det har vært utført slike studier før, oftest med nokså nedslående resultat for oss som driver med formidling. I denne nye studien finner de at slik informasjon har en effekt, men den er kortvarig. De som ble bedt om å lese en artikkel med skeptisk syn på klimaendringer, ble tydelig påvirket. Så kanskje har klima- og faktafornekterne her hjemme mer innflytelse enn vi liker å tro.

– En slags konklusjon kan kanskje være at saklig informasjon er viktig, men at det krever stor tålmodighet. Det er heller ikke lett å få informasjonen ut til dem som trenger den mest (de leser neppe BKAs nettsider). Klimaskeptikere har fortsatt stor innflytelse. Vi får vel bare stå på, tenker jeg!

Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, skriver for nettsida om klimafaglige spørsmål. Har bl.a. laget en egen guide til klimafornekting, med gjennomgang av ti vanlige påstander.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*