Når fakta benektes

CO2
Glem karbondioksid. Det er ikke noe problem. Vi har ingen menneskeskapt global oppvarming, hevder "klimarealistene".

CO2 er ikke et problem, snarere tvert imot, hevder klimafornekterne hardnakket. Innimellom forsøker de – stort sett bare eldre menn – å komme til orde på vår nettside. Men vi er ingen debattarena for og mot vitenskapelige fakta. Når de iblant slipper til, er det for å gi professor Hans Martin Seip høve til oppklaring og folkeopplysning.

Klippe, klippe …

Seip er en av de få forskere som har valgt å ta debatten med «klimarealistene» som de selv kaller seg. Selv om erfaringen er ganske nedslående. – Mange synes uimottakelige for faglige argumenter. Likevel tenker jeg det kan være nyttig å se hva vitenskapen sier – for andre. Forhåpentlig kan en også påvirke noen av dem som ikke helt vet hva de skal tro.

Det er også derfor Seip har laget sin argumentsamling om klimafornekting. Her har han plukket ut 10 påstander som han mener går igjen. – Noe av det mest påfallende er hvordan de samme tingene blir gjentatt i det uendelige, uten belegg. Det blir et slags ‘klippe, klippe’, som den berømte kjerringa i eventyret. Det gjelder ikke minst påstanden om at det ikke er konsensus blant forskerne, og at dette blir underslått i debatten. Faktum er at det er en sjelden grad av enighet blant klimaforskere!

Beviselig sammenheng

En annen gjenganger er påstanden om at temperaturstigningen ikke skyldes «livsgassen» CO2. Sammenhengen er motsatt, hevdes det bl.a. i en kommentar til «En klimabok du orker å lese». I sitt svar bekrefter Seip at temperaturendringer er blitt utløst av andre årsaker, som endringer i jordas bane (som gir opphav til de tre Milankovitch-syklusene etter han som beskrev dem først). Men det er ingen innvending mot at klimaendringene nå forårsakes av utslipp av klimagasser. Den beskjedne temperaturøkningen mot slutten av en istid førte til tilbakekoplinger med blant annet økning av konsentrasjonene av CO2 og metan.

At intelligente mennesker bruker tid på å nekte å forstå elementære sammenhenger er ganske trist, synes Seip. – Jeg vet ikke hva som driver dem. Men de tar fortsatt plass i det offentlige rom, og oppmerksomhet bort fra det vi bør diskutere. Det er særlig i den litt eldre garde at slike holdninger er utbredt, viser undersøkelser. Så her har vi i BKA en oppgave!


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 07.05.2023

    Det kan ikke være lett å være klimafornekter når vitenskap, erfaringer og kriser bare forsterker bildet hele tida.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*