Samferdsel for framtida

jernbaneskinner
Jernbanen sparer energi og areal og forurenser minst.

EU har utropt 2021 til «Jernbanens år», og valgt å løfte det fram som en viktig del av European Green Deal. Da passer det godt at Besteforeldrenes klimaaksjon kan presentere et hefte om jernbanens framtid i Norge. Det er både mulig og nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mindre på bilveier, mener BKAs jernbanegruppe.

Nytenking må til
– Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lav miljøbelastning, kommer vi ikke utenom en satsing på moderne, dobbeltsporete baneløsninger, sier Halfdan Wiik, BKAs nettsideredaktør som har koordinert jernbanegruppas arbeid med det nye heftet.

– Ny infrastruktur for fjerntog, regiontog og lokaltog må bygges, raskere enn det Nasjonal Transportplan legger opp til. Det er også mulig å effektivisere og forbedre flere av de baneløsningene vi har i dag. Det som ikke er mulig, er å fortsette med den massive satsinga på overdimensjonerte høyhastighets motorveier med prognoser om en stadig økende veitrafikk – i den tro at miljø- og klimaproblemene er løst bare vi får elektrifisert bilparken eller får den over på biodrivstoff og hydrogen.

Wiik understreker at målet med artikkelsamlinga ikke er å gi alle svar på utfordringene i samferdselspolitikken, men å løfte fram prinsipper og muligheter, invitere til debatt og få flere til å se at det finnes gode, bærekraftige alternativer for framtida.

Samtlige bidragsytere bortsett fra én er medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon. Den ene er den unge landskapsarkitekten Christian Lycke, som har skrevet artikkelen om naturens tålegrenser i møte med moderne bilisme. – En spesiell takk går til ham! sier Halfdan Wiik.


Innhold

Forord v/ Steinar Winther Christensen
10 teser om samferdsel og økologisk ansvar
En bærekraftig samferdselspolitikk, innledning
Svein Skartsæterhagen: Elektrifisering og energisparing
Torstein Fjeld: Etter et møte med samferdselsministeren
Christian Lycke: Naturens tålegrenser under press
Redaksjonen: En elefant i rommet – luftfarten
Torstein Fjeld: Jernbane til framtida for passasjerer og gods
Jørn Ruud: Bybaner for effektiv persontransport
Svein Skartsæterhagen: Et bedre fjerntogtilbud om 10 år
Gunnar Kajander: Norge trenger Nord-Norgebanen
Thor Bjørlo: Derfor høyhastighetsbaner
Svein Skartsæterhagen: Økonomiske beregninger som forvirrer

 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 17.02.2021

  Kjempebra jobb av mange her!

 2. Elisabeth Tveter Briseid | 12.03.2021

  Gratulerer med formidabel innsats og ditto resultat – på et særdeles viktig felt!

 3. Silvia Kriz | 12.03.2021

  Dette er imponerende! Har ikke hatt tid å lese alt enda, men det jeg har kikket på virker veldig overbevisende. Hvordan får vi politikerne til å lese det?
  Takk til alle som har gjort en formidabel jobb for å gjøre så mye kunnskap tilgjengelig for oss som benytter Besteforeldrenes nettside!

 4. Gunnar Lund | 17.03.2021

  Mye bra info om jernbanens framtid. Men i saken om Nord-Norgebanen er det etter min mening merkelig at ikke sjøverts trafikk er nevnt innenfor temaet «Samferdsel for framtida». Særlig fordi man er inne i en rivende utvikling av el-fartøy og ulike hybridløsninger innen fergetrafikk, hurtigruten, kystfrakt, kystsjarker og oppdrettsnæring. I tillegg utvikles havnene en til ny, grønn framtid. Havet er «ferdigbygd og ferdigbrøyta» til grønn transport av folk og gods. Og sist, men ikke minst: Majoriteten av innbyggerne i nord bor langs kysten.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*