Var med å stifte BKA

sørmarka logo 2
Per Kleppe (foran til høyre) deltok på BKAs «rådsmøte» på Sørmarka 2011. – Det vestlige økonomiske systemet har spilt fallitt, og har problemer med å takle de utfordringene vi nå står overfor, sa han.

Per Kleppe er død, 97 år gammel. Han var en av de viktigste Arbeiderparti-politikere i forrige århundre, finansminister i seks år, men langt fra noen smalspora økonom. Han var tidlig medlem av FIVH. I 2006 stilte han seg bak oppropet «Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk», og var senere aktivt med i Besteforeldrenes klimaaksjon.

– Per Kleppe var en av våre viktigste støttespillere fra første stund, sier tidligere landsstyremedlem Grethe Horn Mathismoen. – Jeg har alltid ham med i tankene når jeg gjennomgår BKAs historie. Ikke minst på grunn av hans politiske tyngde og klarsyn bidro han til at vi ble hørt i miljøer vi ellers ville hatt problemer med å nå. Jeg lærte mye av samtalene og debattene der han var med. Det var alltid en spesiell forventning i salen når han ba om ordet. Det var aldri likegyldig det han bidro med, sammen med sin nære venn, tidligere stortingspolitiker Ingrid Eide. Jeg er takknemlig for at jeg fikk delta sammen med dem begge i det viktige arbeidet vi driver med, sier hun.


Høsten 2013 stilte Per Kleppe opp sammen med tidligere Høyre-statsråd Wenche Frogn Sellæg, da BKA fikk høve til å møte Stortingspresidenten for å legge fram vårt syn på Grunnlovens miljøparagraf. Kleppe savnet en norsk klimapolitikk med mer substans, sa han. – Prinsipper som dem vi har i Grunnloven har jo liten verdi, med mindre de blir omsatt i konkrete handlinger. Vi er en oljenasjon, og med det følger det et ubehagelig ansvar. Endringene som må til for å få ned CO2-utslippene kan være upopulære, men det er ingen vei utenom. Klimaproblemene er ganske enkelt alvorligere enn alt annet. Foto fra Vårt Land.

 

Opprop i Aftenposten, Dagbladet og andre aviser høsten 2006:

BESTEFORELDRE FOR EN ANSVARLIG KLIMAPOLITIKK

Menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å gi ugjenkallelige skader på livsmiljøet. Utviklingen har altfor lenge gått i feil retning, med et stadig økende utslipp av klimagasser. Mottiltakene har vært tafatte og ineffektive.

Slik kan det ikke fortsette! Våre barnebarns velferd og trygghet står på spill! Lavutslippsutvalget har vist at norske utslipp kan reduseres betydelig. Regjeringen må snarest følge opp dette arbeidet. Behovet for mer energi kan ikke gå foran den langt viktigere oppgaven å redusere klimautslippene. Det må utarbeides en forpliktende handlingsplan, slik at:

  • framtidsansvar vektlegges framfor kortsiktige økonomiske mål
  • de store utslippene fra anleggene på norsk sokkel reduseres
  • den stadige økningen i fly- og biltrafikken snus
  • det virkelig satses på energisparing og ikke-forurensende oppvarming
  • innsatsen innen klimaforskning og teknologiutvikling forsterkes
  • det iverksettes en omfattende og vedvarende klimavettkampanje Norge med tyngde kan stille krav internasjonalt

Vi krever: En troverdig klimapolitikk basert på anbefalingene fra FNs klimapanel. Det kan innebære vanskelige omstillinger, inkludert restriksjoner på vårt personlige forbruk. Det vil vi selvsagt akseptere for våre barnebarns skyld, så lenge byrdene blir rettferdig fordelt.

Vi etterlyser: Politikere fra alle partier som med mot, alvor og energi går løs på vår tids største etiske og globale utfordring. Klimaproblemet er voksende. Det haster! Våre barnebarn kan ikke vente.

Hermod Skånland (tidligere sentralbanksjef); Hans Martin Seip (professor/klimaforsker); Sigbjørn Grønås (professor/klimaforsker); Kåre Willoch (tidligere statsminister); Per Kleppe (tidligere finansminister); Reiulf Steen (tidligere partileder og statsråd); Rakel Surlien (lagdommer, tidligere miljøvernminister); Kjellbjørg Lunde (utdanningsdirektør, tidligere nestleder i SV); Ole D. Hagesæther (biskop); Finn Wagle (biskop); Ebba Haslund (forfatter); Inge Eidsvåg (lektor/forfatter); Erik Dammann (aktivist/forfatter); Halfdan Wiik (høgskolebibliotekar, initiativtaker)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*