Viktig delseier

idar nullvekst trøndelag
Kommentar og illustrasjon ved Idar Støwer, aktivist i Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim.

Besteforeldrene og Naturvernforbundet har fått medhold i klagesak til Statsforvalteren, som har kjent ugyldig Trondheim bystyres vedtak om ny motorvei til Værnes. Idar Støwer kaller det en viktig delseier. – Prosjektet undergraver både kommunens byvekstavtale, og en framtidsretta satsing på jernbanen nordover, som politikerne sier de vil prioritere.

Se Statsforvalteren i Trøndelag: Vedtak i klagesak – reguleringssak E6
Se også nrk.no: Byggevedtak for E6 opphevet

Nytt press på politikerne
– Statsforvalteren opphever bystyrevedtaket pga saksbehandlingsfeil. Dermed må vi regne med at flertallet vil gjøre et nytt forsøk og formelt riktig denne gangen, sier Idar Støwer. – Samtidig inneholder det 12 sider lange brevet fra Statsforvalteren mye som bør være til alvorlig ettertanke for politikerne. Vi i Besteforeldreaksjonen skal i hvert fall gjøre vårt for at de skal få nytt press på seg, og enda en gang bli konfrontert med sin manglende vilje til å følge opp egne miljø- og klimamålsetninger.

– Et problem vi sliter med, er at mange politikere synes å tro at alt ordner seg bare bilparken blir elektrisk og går over på hydrogen og biodrivstoff. Det er som de ser bort fra at all den nye krafta må produseres, og hopper bukk over de store miljø- og klimaproblemene som er knytta til dette. Men det er fint å oppleve at vi har hatt med oss mange av ungdomspolitikerne i byen. Hvis flere nå vil lytte til dem, så kan dette fra Statsforvalteren faktisk bli mer enn en halv seier.


Fra innlegg i Adressa ved 12 organisasjoner, juli 2020:

En ulønnsom vei. Foreslått reguleringsplan bygger på urealistiske tall når det gjelder hastigheter og trafikktall som forutsetter en kraftig trafikkøkning i konflikt med forpliktelsene i byvekstavtalen mellom kommunen og staten. Den samfunnsøkonomiske nytten er svært tvilsom – også ut fra snevre, målbare kriterier.

En trafikkfarlig vei. Økende fart som den nye planen forutsetter, vil etter kjent forskning (SINTEF) føre til at flere mennesker vil bli drept eller alvorlig skadet. Til tross for dette påstår Nye Veier at ny E6 vil bli en mer trafikksikker vei. En fersk undersøkelse fra Trygg Trafikk viser at et flertall (64 prosent) er enige i at dagens fartsgrenser er fornuftige.

En klima- og miljøskadelig vei. Den viste planen gir flere negative konsekvenser på miljø (naturinngrep og klima) og folkehelse (bl.a. støy, støv, utslipp). Nye Veier hevder at økning i trafikkmengde (dobling) og hastighet ikke vil medføre økning i CO2-utslippene på grunn av el-bil-satsingen. Dette er feil når det gjelder sammenhengen mellom økt hastighet og utslipp. Med en kraftig trafikkvekst er det i fullstendig urealistisk å forvente nedgang i utslippstallene selv om de for hele landet gikk noe ned i 2019. Uansett må utslippene kuttes kraftig ned for at Norge skal nå sine mål om en reduksjon på 55 prosent innen 2030. Den nye planen vil bidra til det motsatte.

Sats på jernbanen. En ny motorvei på denne strekningen vil i praksis undergrave nødvendig satsing på jernbanen nordover. Etablering av nytt dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal slik det foreligger planer om, må derfor prioriteres. Der foreligger politiske vedtak for en slik prioritering.

Da er det å håpe på at bystyret ser bort fra Nye Veiers trusler og feilinformasjon, og avviser reguleringsplanforslaget for en vanvittig kostbar vei som er miljøskadelig og som vi ikke har bruk for. Vis at Trondheim kommune tar klimakrisa på alvor!

Naturvernforbundet i Trøndelag v/Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Trondheim v/Torleif Hugdahl
Besteforeldrenes klimaaksjon v/Idar Støwer
Natur og Ungdom v/Rie Aurora Aagaard
Framtiden i våre hender v/ Anna Sara Fjeld
AUF v/ Gjermund B. Gorset
Sosialistisk Ungdom v/ Julie Engtrø
Grønn Ungdom v/ Norunn Krokeide
Trondheim senterungdom v/Bård Andreas Henriksen
Rød Ungdom v/ Georg Wigh
Spire v/ Magalie Plissonneau
Framtiden i våre hender v/Anne Sara Fjeld

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Winther Christensen | 13.03.2021

    Alle store seire begynner i det små!

  2. Gerd Bjørhovde, Tromsø | 15.03.2021

    En oppløftende nyhet! For oss som sitter i den jernbaneløse delen av Norge og kjemper for satsing på Nord-Norgebanen og skinnegående godstransport, høres dette både riktig og fornuftig ut.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*