På motorvei mot klimakrise

Hareide-Fjeld-04
29. mai 2020: Torstein Fjeld i personlig møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Knut Bryn

Ny Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033) skal vedtas i 2021. Hva vil den ha å by miljøengasjerte besteforeldre? Svært lite, frykter Torstein Fjeld i Skien! Før sommeren møtte han samferdselsministeren, og opplevde en Hareide som deler ønsket om bl.a. satsing på jernbane. Nå er han redd motorveiene overkjører alle andre mål, skriver han i Vårt Land.

Natur, miljø og klima overkjøres
– hva mener Hareide?

Som representant for Besteforeldrenes klimaaksjon hadde jeg i mai i år gleden av et møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide, på hans kontor i Samferdselsdepartementet.  Det var ekstra hyggelig nettopp fordi Hareide som nyutnevnt samferdselsminister, flagget miljø og klima som et svært viktig grunnlag i samferdselspolitikken. Dette heier vi på, for vi vet at samferdselen står for 30 % av klimagassutslippene i Norge og at vegtrafikken utgjør brorparten av dette. Vårt budskap til Hareide i dette møtet var: mindre fly, mindre bil, mer tog.

Nye Veier AS bidrar i dag til en overdreven bygging av firefelts motorveger, enten det er behov for dem eller ikke. Byer og landsdeler skal bindes sammen av firefelts motorveger. Dette synes vi lite om. Fergefri E39, Hordfast, Rogfast – bygges med toplanskryss 200 meter under Boknafjorden, ny firefelts E18 Bamble – Tvedestrand, ny firefelts E6 over fredede våtmarksarealer ved Lillehammer er alle eksempler på overdimensjonerte og miljøskadelige motorvegprosjekter. Det er ikke slik at ny el-teknologi og batteridrift i vegsektoren vil løse våre miljø- og klimautfordringer. El-bilene trenger ikke spesielle subsidier. Det er først når energibruken reduseres at målene om miljø og klima  kan oppnås.

Hvis klima og miljø skal prioriteres, hvis det skal spares energi, arealer og andre ressurser, da er det ikke motorveier, men moderne dobbeltsporede jernbaner som bør binde sammen byer og landsdeler, der motorveger tilpasses et overordnet jernbanenett etter behov. Når de store motorvegprosjektene er bygget, har det liten hensikt å bygge kostbare jernbaneanlegg med utslipp av CO2 i anleggsfasen, samtidig som trafikken og inntjening med banen blir mindre som følge av parallelle motorveger.

Stortinget skal medio 2021 vedta en ny Nasjonal Transportplan som trekker opp samferdselsutviklingen de neste 12 årene. Vi ønsker en NTP som tar konsekvensen av de store miljø- og klimautfordringene vi i dag står overfor, slik Hareide også ga uttrykk for i mai-møtet. Derfor ønsker vi nå å utfordre vår samferdselsminister på dette.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å dempe den overdrevne motorvegbyggingen og få mer fart på jernbanen?

Beste hilsen Torstein Fjeld
For Besteforeldrenes klimaaksjon, jernbanegruppa

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*