Arkiv for kategorien: "Klimavalg 2023"

Ignorerer miljø

Sannheten er konkret. Politikerne våre kan ikke fortsette å snakke om klima og miljø – og samtidig prioritere hensyn til lokale utbyggerinteresser, slik det gjøres i Indre Østfold, der myr blir forvalta som om den var verdiløs. I Smaalenenes Avis har det lokale BKA-laget gitt kommunestyreflertallet en leksjon i å tenke globalt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kjent teknologi

Ligg svara i Trondheim? spør Ola Dimmen, besteforeldreaktivist – i Trondheim, i eit innlegg i Adressa. – Partia har stand kvar laurdag no, og det er interessant å snakke med dei om jordvarme, sjøvarme, m.m., seier han. Poenget er: Det finst ei rad fornybartiltak med kjent teknologi som kan gjennomførast – i god tid før 2030.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimavalg i Alta

Nylig inviterte BKA, Natur og Ungdom, FIVH og Naturvernforbundet alle lokale partigrupper i Alta til paneldebatt, – for å bli kjent med deres tanker og meninger om klima, miljø og natur før høstens valg. – Mange av oss ser på det som et viktig klimavalg, sier BKAs Nina Østlyngen, som forteller om et vellykka møte med bra mediadekning.

Spre klimavett,
del denne saken!

I godveret i Tromsø

Besteforeldra i Tromsø let ikkje eit godt høve gå frå seg. På laurdag gjekk Midnight Sun Maraton av stabelen, og vi hadde ein fin stand i godveret, fortel lokallagsleiar Ingunn Elstad. Ein optimistisk gjeng delte ut løpesedlar og snakka med folk i farta, – ikkje for å leggje nokon dempar på dagen og stemninga, snarare for å bidra med litt ekstra energi!

Spre klimavett,
del denne saken!

Hjelp til klimavalg

Er du klimavalgengasjert i en av landets 356 kommuner? Trenger du en veileder som viser mulighetene for en mer aktiv kommunal klima- og miljøpolitikk? I så fall er det hjelp å få – i BKAs hefte «Kommunevalg – et viktig klimavalg». Det inneholder en mengde forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike politikkområder.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dit vi ikke vil

Sigmund Hågvar er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Et livslangt engasjement for naturverdier har resultert i flere viktige fagbøker, blant dem «Norsk natur – farvel?». Men han har flere strenger på sin lyre. I et dikt før kommunevalget oppfordrer han til radikal nytenkning: «For vi vil ikke dit vi er på vei.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Miljøvalg i Alta

Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender har store planer for kommunevalget, forteller Altaposten. 15. juni blir det åpent møte for politikere og lokalbefolkning. Målet er å gi et tydeligere bilde av hva partiene faktisk mener i spørsmål som gjelder klima og miljø og framtida.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bærekraftig by

I Drammen hadde BKA, Naturvernforbundet og FIVH samlet alle listetoppene til møte på Verdens miljødag. Tema: «Norges  grønneste kommune?» Ambisjonen politikerne har vedtatt er skyhøy. Men hvordan kan den bli virkelighet? Er partiene villig til å ta grep? Ungdomspartiene var invitert til å si fra om sine forventninger til moderpartiene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Det store bildet

Med utlysing av stadig nye leteområder fører regjeringa en oljepolitikk som er uforenlig med en ansvarlig klima- og risikoforståelse, sier Svein Tveitdal. Nå håper han på et lokalvalg der både velgerne og partiene viser større vilje til å se det store bildet: – Også lokalt må vi redusere utslipp, produsere mer fornybar energi og verne natur.

Spre klimavett,
del denne saken!