Hjelp til klimavalg

kommunevalg kant

Er du klimavalgengasjert i en av landets 356 kommuner? Trenger du en veileder som viser mulighetene for en mer aktiv kommunal klima- og miljøpolitikk? I så fall er det hjelp å få – i BKAs hefte «Kommunevalg – et viktig klimavalg». Det inneholder en mengde forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike politikkområder.

Du kan også bestille en trykt versjon av heftet: Bestille materiell

Jorda er rund og avgrensa

Heftet er utarbeidet av Per Hjalmar Svae (t.v.) i samarbeid med Gjermund Stormoen, begge gamle travere i miljø- og klimabevegelsen. – At jorda er rund og kuleforma og dermed klart avgrensa, er vel ingen stor nyhet, sier Gjermund. – Dette har vi visst i 2500 år, helt siden de gamle grekere. Geografen Eratosthenes som ledet biblioteket i Alexandria, beregna med stor nøyaktighet jordas omkrets.
– Vår tids største utfordring er at vi ikke har tatt denne kunnskapen til oss, men lever som om jorda er ubegrensa. Bruk og kast preger vår tid. Dette har mange konsekvenser, blant annet klimakrisa og tapet av biodiversitet. Og dette er bakgrunnen for kommunevalg-heftet vårt. Der presenterer vi en rekke tiltak på i alt elleve politikkområder. Målet er å bidra til en utvikling som bygger på grunntanken om kretsløp, eller sirkulærøkonomi som er dagens moteord for det samme.

Med naturen som forbilde

Å satse på sirkulærøkonomi er å ha naturen som forbilde, understreker Gjermund Stormoen. – I naturen finnes ikke avfall, alle rester fra ett ledd i kretsløpet er næring for neste ledd. Skal vi få overført dette prinsippet til praktisk kommunalpolitikk, må vi ta mange små steg – som i sum kan bli en helhetlig miljø- og klimapolitikk.
– Vi håper at dette heftet kan bli en guide og et bra hjelpemiddel også for BKA-folk rundt i landet. Tanken er at våre medlemmer etterlyser hvordan disse tiltakene følges opp i kommunene og av de enkelte partier. Tar man alt på en gang vil de fleste føle seg overkjørt, selvfølgelig. Men plukk ut de punktene du synes er enklest å forstå og håndtere, og etterlys oppfølging av disse, det kan gi resultater.
– Og en viktig ting til slutt. Husk at det gjøres tross alt ganske mye i kommunene, mange er i god gang. Og husk også «Bestemors lov». Hva den går ut på? Det er å rose barnebarna der og da når de er riktig gode, – og være konkret!


Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*